Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5333

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΡΕΙΣ (ΠΡΩΤΕΣ) ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κύκλωµα µε δράση
σε 48 πόλεις!
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

∆ιακοµµατική
συναίνεση
για τα εθνικά
θέµατα

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 4

ΕΚ∆ΙΚΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 2,5 ΕΚΑΤ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αναδροµικά: 26 δις
«απειλούν» τα Ταµεία

ΣΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

22 Ιανουαρίου
η ψηφοφορία
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 14

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «ΟΡΕΙΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ» ∆ΕΥΤΕΡΑ 6:30 Μ.Μ. ΣΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»

ΣΕΛ. 19-24

Α’ ΕΠΣΑ: ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ-ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ Β’ ΟΜΙΛΟ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Επιστροφή
στη δράση

Σύντοµα τα
µέτρα στήριξης
του Τύπου

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΜΕ ΜΥΤΙ∆Η ΚΑΙ
ΑΤΑΝΑΚΟΒΙΤΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΕΛ. 14

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: 5 µ.µ. ΜΕ ΤΡΙΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ

ΠΡΩΗΝ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

∆ύο κτίρια
αγόρασε
ο ∆ήµος
ΣΕΛ. 8

Πολιτικό γεγονός
η εκδήλωση
της Ν.∆. Αχαΐας
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ
Ο Κ. ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ, ΩΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΜΙΛΙΑ

Το επίσηµο
πρόγραµµα
Κικίλια
ΣΕΛ. 3

Θεοφάνια µεσηµέρι
µε ζωντανή µουσική