Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΝΕΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΟ
Και τρα νίκη με την Παναχαϊκή
Iel 15
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 10
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6499
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ
ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΧΟΡΙΕ ΔΕΣΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020
Με επιτυκία ολοκληρθηικε
το γιορτινό ρωνό
της ΔΩΔΩΝΗ
με τν Χρήστο Μπάρκα
(Εηλνευ τον συμμετοχικό
προϋπολογισμό
Η ΔΩΔΩΝΗ , κορυφαία γαλακτοΒιομηχανΙα της Ελλαδας . μαz με
τον Χρηστο Μπαρκα , θελησε να
anοχαιρτήσει το 2019. Προσφ
ροντας το no γευστικό και εορταστικό Πρωινο στην Πολη των
Ιωαννίνων.
ΣΕΛ. 8
ΔΗΜΟΣ Β. TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Αίτημα για ίδρυση
Παραρτήματος ΕΚΑΒ
στα Πράμαντα
Την Βρυση ngpαptήματος ΕΚAB
στα Πραμαντα Στa ο Δημος Βοpεl
ων Τzουμέρκων, με ομόφωνη ano φαση του δηpoτικου συμβουλίου.
Προκειμένου να καλυφθούν α ανα γκες της nεριoxς .
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΣΕΛ, 2
ΣΕ ΗΠΕΙΡΟΚΑΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σταθερή η ανεργία τον
Οκτβριο
Σταθερό παρέμε ινε το nοoοστο της
ανεργίας (19%) τον Οκτβρο του
2019 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
του διου έτους σε Ηnεpo και Δυτι
κn Μακεδονία , σύμφωνα με τα
Τη βουληση να συνex ioε αλλα με αλλη μορφή τη δαδικασία του λεγομενου .
που εγκανίασε η πρoηyούμενη δμοτική aρχn, έxει η nopoσα δοίκηoη του Δημου Ιωανντν , αν και συμφωνα με τον αν δαμαρχο Οικονομικν Pωτη Βa88α δεν υπάρχει συγκεκριμένη Πρ0Βλεψη για &σμευση xριμάτων στο Προσεδο του nρoGολογιομου του 2020 nou Πρoκειται να εγκριθεί ano το δημοτικό συμβουλιο τς μέσως επόμενες μέρες , με ων ίδο να
συμπληρνει oτι 8α υπάρξουν χρήματα για νέα έργα την επόμενη xρονια, με τπν Ιδια δημοκρατική δια δικασία
Προnολογισμού των nολιτν,
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής
ΣΕΛ. 5
Σε ότι αφορά το σύνολο της
χρας , συνεxizετα η υnoxρη ση
Ο Δήμος Ζίτσας βράβευσε
αριστούχους μαθιπές
| και διακριθέτες αθλητές
της ανεργίας η onola τσν ΟκτΒριο δαμορφυθηκε στο 166% ενα νι του 168% noυ ηταν εναν μήνα
Με μια λτή τελετή στη γεμάτη από
| κοσμο al8ουσα εκδηλωσεων του 1ου
Δημοτικοο Σχολείου Ελεοσας , ο
ΣΕΛ. 5
πρiv.
ΣΕΡΒΜΑ ΑΤΑΚΑΙ ΗΟΥΜΕNΤΣΑ
α 4τoας ΒραBeυσε τους αρστού|
: pαeητές των Γαμνασίων και
Λυκείων , τους αnoφotους των Λυκεl| ων nou ειoήχθnoαν στην τρτοβάθμια
εκπαίδευση καθς και τους διακριθ ντες αθλητές σε nανεληνους και δε| θνες αγuνες
Τrν εκδηλωση, το Βρά δο της Τετάρτης
(08/01/2020) , ανo : ο αρμόδος ανυ| δημαρχος rεργιoς Pα8ος ο onοίos
| καλωσόρισε τους Παρευρισκόμενους
| και ουνεκάρη τους μαeητές και αθλη.
τές για τις επτuxες τους , αλλα και τους
γονείς και εκnαιδευτικούς nou στtκο|ντα στο πλευρό τους και στηρί zουν
τον αγνα τους
Μπαράζ εξιχνιάσεων
κλοπν
Μπαρaz ξιχνία σαν κλοπν σημε ωankε τς τελευταίς μέρες αno την
Αστυνομία στην Ηnειρο.
Ανεξέλεγκτη διάθεση
αποβλήτων από πτηνοτροφεία
Πιο συγκεκριμένα ζναστπικ αν
δ0ο υποθέσεις κλοπης Ψαριν σε
Κορωμησία και Κολαμοδια Αρτας,
μια κλοπη φορτηγου στον Μτικα
Πρεβεζας και σειρα κλοπν αno
εκκλησία στην Ηγουμενίτσα. ΣΕΛ.4
ΚΑΤΑΓΓΕΜΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟ ΠΟΙ ΕΙ Ο ΔΗΜ ΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
EEA. 7
ΣΕΛ. 8