Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Hπείρου-1ρυτήs Εue. Izάλλα s-Tos 930-Αp. Φίλλου 24722-Σάββατο 11-Κυριακή 12 Ιοουαρίου 2020-0,60 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ποδαρικό με Τσάιναταουν >
για την Εξαύδα
Ένα σεργιάνι στα
υδάτνα μονοπάτια
Με σπασμένα φρένα
και στο αυριανό ματς
ΣΕΛΙΔΑ 0
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
Στην τόνωση της τουριστικής κίνησης τα δίμηνα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου και Ιουλίου- Αυγούστου
θα επικεντρωθεί η Προσπάθεια δήμου και Ένωσης Ξενοδόχων , με στόχο τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο
Παράταση
για τον εξοπλισμό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ
Στη μετάθεση του συμβατκού χρό
νου napόδοoης του εξαηλσμού
για τους Στα8pούς Μετοφόρτωσης
Anoppμμάτων, npoχpnoeε με αnό
φοσή της η Οκονομική Εmτporn τmς
nepφέpειας Hneipou .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Πόσο κοστίζουν,
τι αποδίδουν
Την αντίδρο της napάτuξης Κοινότων Ηnapρωτν npοκάλεσε η
aπόφoσn noέτo για συμμετοχή
της neppέραας Ηπείρου σε 31 τουρισοκές και 15θεματκές εκθέσα
κατά το Α' εξάμπνο του 2020, χωρίς
να ουνοδεύετα από κοστολογημένο
σχέδιο, στόχο και nρoτιpαότητες
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ζηούνται κ)λίνες
για όπορος
καρκινοπαθείς
Μέριμνα για τους άπoρους καρκινοnaeείς ζητά το naράρτημα Ιωaνi
νων της Ελληνικής Ανοκαρκινικής
Eταιρίας , nου ζητά τη συνδρομή του
δήμου Ιωσντν, με στάκο στα νο οοκομεία της Πόλης να οναζητηθούν
κλίνες για όσους έχουν ονάγκη.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Σχολικές εκδρομές , διοργάνωση συνεδρίων και φιλοξενία αθλητικν εκδηλσεων οι τρόπο ,
Πou Προέκυψαν κατά την Πρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού του δήμου Ιωαννιτ .
Ύστατη Προσπάθεια
για συνεννόηση
ΣΕΛΙΔΑ 5
αΣΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Πρωτοβουλία για συνάνυηon όλων
των εμηλακόμενων φορέων στην
ίδρυση της Δεηaγελματικής Οργ νωσης Φέτος ονέλαβε ο unουργός
Αγρouκής Ανάπτυξης κα Τροφίμων
Μoης Βορίδης μετά τις τελευταίες
εξελίξες.
Στη <Μεσόγειος ΑΕ
η επέκταση του βιολογικού
Σην σπόφση νο κατακυρσει τον διογωνεμ
γα τν επέκταση του βαλογκού καΒαρσμού στον
δεύτερο μεοδόη δηλαδή στην εταρείaο Μεσό
γεος ΑΕ καιn όλη δοδκασία να συνεχιστεί με την
enoστολή στο Ελεγκτκό Συνέδριο του φοκλου
τeυ έργου, κατέλξε το διο κητικό συμβούλο της
ΔΕΥΑΙ στ xθεανή του συνεδρίασ .
Gστάσο , το ενδιοφέρον με τατοnίστη κε στη δρκεια
τς συνεδρασης στο αν αρθς η πραεγούμενη δ
oiκηση της ΔΕΥΑΙ ενa nρoχωρήσει στην ανέδει
ξhως ανo άχου της κονοπραξος ΑΚΤΩΡ ΑΤΕΗΛΕΚΤΡΑΕ καθς, στο δοστημα που οι διαδικασίες ήταν σε εξλξη όλλαξεω σήμα της καναπραξί
ος με την εξογορά δύο εκτων συμπρατουσν εταρεν σπό άλλες δύα nou βρσκονταν στο tδο σμα
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Στα κάγκελα
για το Χανόπουλο
Ζημές σε κάδους
από στάχτες ιζακιν
ΣΕΛΙΔΑ 3
Trν έντονη δυοφορία του γα τον τpόηo με τον onοίο η κuβέρνηση λαβε τν aπoφoon να δημουρmθεί δομή ηροοφύγων στο Χανόπουλο της Αρτος, οκpράζι ο δήμαρχος
Αρταίων Χρήστος Τοιρομάννης apήνοντος αμές κατά του
neppepeopη Αλ . Κaxριμόνη κα του βουλευτή Γ Σuλιου,
ΣΕΛΙΔΑ .
ΣΕΛΙΔΑ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Μια εκδήλωση τιμής
για τον Αντ Μάντζιο
Κόπασαν οι άνεμοι , επέστρεψε η αιθαλομίχλη
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 2