Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
0ιρΡFAEP
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12426
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 19 ετν η καταναλωτική εμπιστοσύνη
Στο ιστορικό υψηλό του 2007 το οικονομικό
Κλίμα
Ενα ακόμη μέτρο ελάφρυνσης
του ελληνικού χρέους
Πομπέο-Πενς:
ΗΠΑ στηρίζουν
Την ενεργοποίηση ενός ακόμα μέτρου λάφρυνσης του
οληνικού χρέους, της κατάργησης της εππόχυνσης Του
περιθωρίου επιτοκίου δανtίων , ανακοίνωσε ο Ευρωπα.
κός Μηχανισμός Σταθερότητας.
Συγκεκριμένα, αποφάσισε να μεσει στο μηδέν την
επιτάχυνση του περιθωρίου επικτοκίου επί των ελληνκν δανείων για την περίοδo μεταξύ 17 Ιουνίου 2019 και
31 Δεκεμβρίου 2019, ως μίρος Των μεσοπρόθεσμων μεΤρων ελάφρυνσης Του χρέους. Το κέρδος για την Ελλά.
δα από την εν λόγω μείωση ανέρχεται σε 122.15 εκατ .
Εξάλλου στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ο ESM ίχε πραγμα .
Τοποιήσει μεταφορά στην Ελλάδα 644,42 εκατ. από τα
κέρδη τωνευρωπαϊκν κεντρικν τραπέζν από τα ελ .
ληνικά ομόλογα ( 3MP/ AΝFA).
Ελλάδα
Την εχτίμηση του για τη
θετική πορεία των ελλη .
νοσμερχανικν σχέσε
ων και της ελληνικής οικονομίας εξέφρασε ο αντιπρόεδοος
των HIA Μάικ Πενς .
ο αντιπρεδρος περέrρα .
ψε τη κοινή qιλοσοqία οικονομικής διακυβέρνησης αλλά και
τη θετική ενέργεια που διαπί .
στωσε στην επαφή του πουθ .
πουογού με τον πρόεδρο Τραμπ.
εχτιμντας ότι οι δεσμοί ανάμεσα στις HΠΑ και την Ελλάδα
δεν υπήρξαν ποτέ ισχυρότεροι.
Οι HΠΑ θα συνεχίσουν να
Ιστορικό υψηλό 13 χρόνων (από το Νοέμβριο του 2007-λίγο
πριν την κρίση) κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το
Ανεργία: Οριακή υποχρηση
στο 16,6% τον Οκτβριο
Δεκέμβριο , εν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 19 ετν βρίσκεται
και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας οικονομικής συγκυρίας του IΟΒE , καταδεικνύοντας ότι
Οριακή υποχρηση της ανεργίας στο 16,6% καταγρά .
φηκε τον Οκτβριο 2019 έναν 16,8% που ήταν τον Σε .
ππέμβριο 2019 .
Το σύνολο των απασχολουμένων , κατά τον Οκτβριο
2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.926.163 άτομα , οι άνερ .
γοι σε 780.913 άτομα εν ο οικονομικά μη ενεργός πλη θυσμός σε 3.210.319 άτομα
Οι αποσχολούμενοι αυξήθηκαν 65.570 άτομα σε σχέση
με τον Οκτβριο του 2018 (+ 1,7%) και μοθηκαν κατά
709 άτομα σε σχίση με τον Σεπτέμβριο του 2019 .
0ι άνεργοι μοθηκαν κατά 98.069 άτομα σε σχέση μ
Τον Οκτβριο του 2018 (112%) και κατά 12.294 άτομα
σε σχίση με τον Σεπτίμβριο του 2019 (1,5%).
η χρα μας βρίσκεται σε τροχιά εκτός κρίσης.
στηρ ουν την Ελλάδα ως πυλά .
Τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2007 άγγιξε τον Δεκέμβριο ο
να ασφάλειας στη νοτιοανατολιχή Μεσόγειο τύνισε ο υπουρ γός Εξωτερχν Μάκ Πομπέο
" Προσκαλ τους Αμερικανούς
επενδυτές να πάρουν μέρος σε
αυτό το νέο κεφάλαιο για την
πατρίδα μας" , τόνισε ο Κ. Μη τσοτάχης .
δείκτης οικονομικού κλίματος , φτάνοντας στις 109,5 μονάδες
από 107 τον Νοέμβριο και παραμένοντας σταθερά , από το περα.
σμένο καλοκαίρι , πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό.
Η επίδοση αυτή ικανοποίησε την κυβέρνηση με τον υπουργό
Οικονομικν Χρήστο Σταϊκούρα να σημεινει: κΕίναι χαρακτηρι
στικό ότι το τελευταίο εξάμηνο ο δείκτης παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, σταθερά πάνω από τον μέσον όρο της Ευρωζνης."
Εξαγωνές:Υποχρησαν 11,4%
1Ο Νοέμβριο
Βιομηχανία; Πτση.
της παραγωγής 8.19%
ΑΑΔΕ: "Ραβασάκια" σε 71.000
φορολογούμενους
μ εξαγωγές το Νοέμβριο του 2019 υποχρη
|σαν 11,45 έναντι του αντίστοιχου μήνα του
Ψ 018. Στο 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2019
οι εξαγωγές κράτησαν oριακά το θετικό πρόσημο 0,1 .
Οι εισαγογές το μήνα Νοέμβριο 2019 ανήλθαν στο ποσό των 4.320,4 εκατ . έναντι 4.563,1 εκατ . ευρd κατά τον
Vοχρηοε κατά 8,1% η βομηχανική παραγωγή το Νoέμβριο. Οριακή αύξηση καταγράφει ο μέσος δείχτης
βιομηχανικής παραγωγής στο 11μηνο . Πιέσεις καταγρά.
rονται το Νοέμβριο στους κλάδους μεταποίησης , oρυχεί .
ων - λατομείων αλλά και παροχής ηλεκτρκού ρεύματος .
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Πaραγωγήs της
περδδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε αύ3ηση 0,1%
ηκαθαριστικά χρεωστικά σημειματα σε 71.000 go
Uρολογούμενους που είχαν λάβει αναδρομικά από το
2013 αλλά δεν τα είχαν δηλσει απέστειλε η ΑΑΔΕ. Π0o
κειται για σημειματα που αφoρούν στην καταβολή φ .
ρου συνολικού ύνους 93 εxαt . ο οποίος αντιστοιχεί στα
εισοδήματα που δεν είχαν δηλθεί , Ο μέος qdρoς που
αντιστοιχεί χυμαίνεται στα 1300 ευρ .
ίδιο μήνα του 2018 παρουσιάζοντας μείωση5,3%%