Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σύμφωνο συνεργασίας
μεταξύ ΤΟΔΑ Σπάρτης
και ΠΑΕ Παναθηναϊκός > σολ 15
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στα Αντικύθηρα
παρασύρθηκε το ΑΕOLOS
Προσπόθειες για τηρυμούλκηση > σελ7 |
Έκοψαν την Πίτα τους
τα στελέχη νεότητας
της IMΜΣ > 0ελ10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5803 1 Τιμή φύλλου 0,506ε
Τηλ. 2781081253 Fax : 2731081250 .e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ενεση 12 εκ . ευρ
από την Περιφέρεια
για το Εξοικονομ
κατ' οίκονν
Παρέμβαση για τη διάσωση του κτηρίου ζητεί ο Πλήθων
Στον Μητσοτάκη για
το ερείμωμένο δικαστικό μέγαρο
Πίστωση 12.165.000 ευρ
από το ΕΣΠΑ θα διαθέσει η
Περιφέρεια Πελοηοννήσου
στο Υnουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Προκειμέ νου να καλυφθούν όλες οι
ατήσεις nου έγιναν αnό κατοίκους της για να εντα:
στο Πρόγραμμα "Εξοικονομ
κατ' οίκον".
Όηως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Παναγιτης Νίκας , σε
συνέντευξη Τύπου nou na ραχρησε την Τετάρτη (8/1)
στην Τρίπολη , η συμφωνία
ειτεύχθηκε κατά τη συνάν τηση nou είχε με τον ορμόδιο
υnουργό Κωστή Χατζηδάκη
την Τρίτη (7/1 ) στην Αθήνα .
-Η εκτίμησή μας , ως περι φερειακή ορχή , είναι ότι
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πρόγραμμα και
καθς η χρηματοδότηση του
υnουργείου δεν έφθασε να
καλύψει όλες τις οιτήσεις
nou έγιναν από κατοίκους
της Περιφέρειας, θα διαθ σουμε την nιo nάνω n στωση , από το ΠΕn .
Προκειμένου να μην μείνει
καμία αίτηση εκτός ένταξης
στα εν λόγω Πρόγραμμα. .
σημείωσε ο περιφερειόρχης
Το κΕξοικονομ κατ' οίκον.
Προβλέπει ολοκληρωμένη
napέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιοκό κτιριακό τομέα και έχει ως κύ ριους στόχους α) τη μείωση
των ενεργειακν αναγκν
των κτιρίων, Β) των εκπομΠν ρύηων nou συμβάλλουν
στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηηίου, y)
την επίτευξη καθορότερου
περιβάλλοντος
Αφορά σε κτήρια Πou διαθ τουν οικοδομική άδεια ή
άλλο νομιμοηοιητικό έγ
γραφο , χρησιμοηοιούνται ως
κύρια κατοικία και
οποίων οι ιδιοκτήτες ηληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Σε συνέχεια διαρκν οχλήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης
Εντείνονται οι φωνές της Αγιδος. Πρόκειται για ένα νεο - σμεύσεις από εκπροσπους διαστήματα- Παρατηρείται μεσπαρτιατικής κοινωνίας για κλασικό κτίριο nου άρχισε να της Πολιτείος και κρατικούς ρική κατάρρευση τμημάτων του
anοκατάσταση και αξιοnoinσn κατασκευάζεται το 1837 για να λειτουργούς, το άλλοτε επιβλη - με απρόβλεπτες συνέπειες, Οι
του Παλαιού δικοστικού μεγ6 - ολοκληρωθεί μέσα σε δυο χρό - τικό και εμβληματικό κτίριο δεν εργασίες αποκατάστασης της
νια. Λειτουργούσε έως το 2004 θυμίζει σε τίποτα το κραταίο ιστορικής κατασκευής , όηou
κάμποσα χρόνια nαραμένει na - oπότε μεταστεγάστηκε στο νέο Παρελθόν του . Πέρα από το ηρόκειται να στεγασθούν μελροπλισμένο και καταρρέει, έρ - δικαστικό μέγαρο nou ανεγέρ- ιστορικό -Πολιτιστικό υπόβαθρο λοντικά τα Γενικά Αρχεία Κρά Λοκωνίας , έχουν
διαθέσεων του χρόνου . Το οδού Λυκούργου. Έκτοτε Παρα- του ζητήματος η κατάσταση του καθυστερήσει λόγω γραφει
ει εγκαταλελειμμένο, κσκιάν οικοδομήματος εγκυμονεί σο - οκρατικν και χωροταξικν
ρου Σηάρτης , το οnοίο εδ και
αμείλικτων
θηκε ακριβς απέναντι επί της
και την αντιοισθητική διάσταση
ικαστικό Μέγαρο
Σπόρτης Βρίσκεται στη συμΒολή των οδν Λυκούργου και
του ανθηρού nopελθόντος του ,
Παρά τις υποσχέσεις και δε Βαρότατους
διερχόμενους κοθς-κατά
κινδύνους
για ζωτημάτων .
συνέχεια σελ 9
Στοίχημα η Πρόσβαση
της Σπάρτης στο φυσικό αέριο
Αισιόδοξος ο Νίκας για επέκταση του αγωγού σε όλη την Πελοπόννησο
Σε αγνα δρόμου θα επιδοθεί ησε ότι ενημέρωσε τον
το επόμενο διάστημα η Περιφέ - υπουργό Περιβάλλοντος και
ρεια Πελοποννήσου , Προκειμέ - Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη .
νου να προλάβει να συνδέσει τις σε σύσκεψη ηou ηραγματono μεγάλες Πόλεις της με το δίκτυο ήθηκε την Τρίτη 7/1) στην
του φυσικού αερίου μέσω του Αθήνα, ότι η Περιφέρεια ηροτίαγωγού ηoυ ήδη
στην ηλεκτροηαραγωγική μο - 20.000.000 ευρ aπό το ΕΣΠΑ
νάδα της Μεγαλάπολης
Σε συνέντευξη nou naραχ - μελέτες , στε αυτές να είναι
pησε την Τετάρτη 8/1 στην Τρί - έτοιμες Πριν τη λήξη του προΠολn,
Παναγιτης Νίκας γνωστοποί των
μεταφέρει θεται να διαθέσει nίστωση
Μήπως να μιλήσουμε
για ειρήνη ή είναι
κι αυτό αμειοδοσίαν ;
του Δημήτρn Χριστόηουλου
> σελ. 3
για να τρέξειν τις αnaραίτητες
γράμματος , στο τέλος του 2023.
ουνέχεια σελ 9
περιφερειάρχης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα