Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
nWENE YAPO
EMA ANΕΣΑΡΤΗΤΗ ΓΕΡeτEOΕNΑ-ΕΤΟΣ ω 0
Χιλιάρικο
σuην Πάτρα
bp uγο rnν
Καταλήψας
Φταίμε όλο
O nelo RAME
Κάποιος
για τις iς:
Apes e ape
a e bμ
popοr
Ραόu pwr .
σ Φμεορε
ooe μpποoo
2 κέντρα υποδοχής
στη Δυτική Ελλάδα
ΕΠΕΤEΟΣ ΜΕ
ΑΝΑΗΤΗΣΗ
KOINON TONON
tue eοοoew
oKaνiwν n
oo ν bo
EAIPEITAI
KAHPOTE
ηppoΡσ 19
Ν ΑΙΑΙΑ ΟΠΗ
EΠE ΠΡΒΕΨΗ
Ν αl, EΟΑΗ
H OIADEENIA
ΣΗΛΙΑ ΚΑΙ
τφuεtc
ΣΟUΗ 6%
ΑΤΗΜΑΤΑ Στο
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ
tκyοφγω σε a
ΑΝΟΙΛΟΧΙΑ
ΕΕΙΝΔΗ
. Α oύς apopo
ΝΕΓA ΑΙΟΜΟ
ΔΙΑΜΡΤΤΡΤΑΙ
ΣΝΙΠΑ
μp ον ae
Nwο0t
0οκέon
p3. k αo
φpΑaυ u
Ράγια
τα δελτία
ΕΑΛΡΠΗ AΗΡΑ
xun eΣy Η
bA pν
e dti or vaις.
ΓΡΑΟΟΥΝ
wNE NDν
τουε a . .
Το δίκτυο Πέρασε την ημερομηνία λήξης
ΟΜΥDΟE ΒΠΗΚΕ
ΑΛΗΘΙΝΟΣ
Η Εt m Φe
φpeso e K
ενοmω !
φ Eυp
Ha o νο μιονο b ncωp tb Υνε
Μo M ovφό δpοt φoύομ oo u tpuaόwpo ηνd Η Δη
ubw pο oυ npr y συγm νiνα
nu Mαι
Χpς npή ρ
p yeε op
ΚΟΡΑΔΤ
κarit
Diaiokαν
ΞESTAURANT
ΟAΤΟΜ οτΟ 5 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
αμπάριζα
Σαpparo και optc
NOYEA
2ONTAN
ΚΑλο τοpα στο 200 521 122
Ep Naέηur uΠεpe, μύί org
Lte αtτο 610-485Ν
Οπμτετβψα