Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eoς 0 poρο ur | mo m bp
www.olympiobima.gr
ΠΑΡΑΣΣΥ wLAOAPOY ω
ΠΑΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Μπόνους
αποδοτικότητας
στο δημόσιο τομέα
Εναναμονή του ρεκόρ
Γκίνες η Κατερίνη
ΠΑΤΟ ΜΕΑΥΤΕΡΟ
ΣΟDNEMΟ ΕΛΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΠΚ ΝΟΜΟΣΧΕ ΔΙΟ:
Οι τελικές αποφάσεις
για τις αυξήσεις
ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Mπόνς ατeonμος Εoo γα προη
pά μέσο πης φu.
oς Μς mK Υm s nύnAp
στοpaς ΤΑ) pς ov ρdογαmν
n u μpο ά ωας Nuς
wWηu μπους n o φονν
vpa ge pa οoύναmν
οφλή oς pά μαςwν
υπμηης τu οpoρκής peς
pλuwonpαμς μέσωmupακό
tert. Η ΜΚ μς ση
Α Φbw t
diuααρτ
oμν Μ αpμή
ΑΠΟ ΤΗΝΕΦΟΜΑ
Ραβασάκια σε 71000
φορολογουμένους
ΠΑ ΑΝΑΔΡΟΜΚΑ ΑΛο ΤΟ 2013
op μ οpομς φpoυς mo
σμαγ δoυς n ν μά από δούρ
σηναμνή no κ οονpe
- μσ ίv p o 0M
ν η iαγού y υ T00φ0σprpφφολοοiυς τ p
Mpήo tur εinis anό αν Προ
opod οpίβημεν ίo pκόμε
αpoμκύς ppος πηκu Ε0-1E0 γu
oς pooύοuς (η 10εpo ma μον
φο oie οφpo μντ που ήop
pομά 203 , μpoν να
ο uw σο Τer αναδmσυoυν oν
ς oληoόaηήpα
Αx ής μής μns ,
κο τmς Κanpnςρμόουν mν
ατόpoη mης noτής pnp nnς
πραμκυνα δuνν a
ά uς pp iνςo p
ΠΑΡΟΥΣΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗ ΑΝΤ ΠΕΡΦΕΡΕΑ
Δημιουργείται κεντρική τράπεζα
υποστήριξης ηλικιωμένων
ΑΠΟΤΟ ΕΒΟΡΟΝΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΜ ΠΑΡΜΑ
Το πρόγραμμα
ανακύκλωσης
επεκτείνεται
ΠΑΜΕΤΟΧΕΙΡΣΕ ΜΑ
BMA ΚΑΙ νΟΔΗΜΑΑ
ΑΝΤΑΠΝΣΤΚΟ ΜΟΜΟE :
Τον σέβονται
οι καπνιστές
ΕMΒΑPΡΥΝΤΚΑ
ΑΠΟTEΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΝ
ΛΕΤΟΥΡΓΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 240PHE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗΣ
Hmpoutn κu pηoυmς
Πppος αwpής
Μοδοοςμύλο pn
πηον Α
Γήpοσης o ν mν
npppή Βr napα
προμαβη αςο
ίατόην
οppα φωη Πpς
τουMδου κn
pμα φη δης
ΥςnK Πιpς
Κοημής Μotoς ήσο
Μή ν δήon
"αpoomμοv, o ά
ακπd κ αήα
έppu aά άς
Aup κu n μυ
ναεμp a oς
eμiς v μν ης Πgς ά ο o
tδpp μοτ γ pοopμος πρosος
uς ioυς ίκς n ς nυyαnς
Μoδος
ΙDpaαppuτό όψηή
Αρή Δμόαας τοι Μαμαο στό κυς
uς α ην φιή υοaτ o
νaμα mνmnφομοοκw
yalapra n ie,
oναμή o
υ το0 pά η
ΕΛΗ ΚΥΚΟΦΟRΑΣ
Πότε λήγε
η παράταση
noA TA ΠΡΟΕMA
Nsμoςηέας όμη ήouν pροα
δ ς pw α ooΝm η
kpi κυ πο νoφou
tupα ηποpάη outoo Υup
γo O poή nv
κkpς λή ς 15lmemu ,
Ea s 16ou a uς anμό
uavθα ήνων πιρ γα η o
oiaς 200 τ όσ.
μοδa νw εupοd αςυο
Gow σο Οσμά υς
ΣΤΟ 80 ΚΑ 240 ΜΗΠΑΓΟΓΕΟ
κη u ήo
κoiς oνoo oτο ς πόm Πp
pής Μαovίας on τς ποπpς Φς
κe, mν uπβaβηρn ς μοο uς
mνoopn ς γήpοn, ΝΒράoη pςoμα
uν όα ή f co o χό oος (ομη
ο, pά εβλή δpήn Κtr-,
oa φpa oo πpοβήματα
cα)τuβρ o θήις δνδους
Αναπλάσεας
πεζοδρομίων
στα νηπaγωγεία
του Σ. Σταθμού
Δμμορη ής τρόος π σρ δηκ
ηκ ων
Τουpoty σ η δημερίαμας κτραίς
ΠΑ ΗΝ ΣΦΑΛΗ ΡoΕΒΑΣΗ
TONMAGHTON
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΟΝΤΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Σε ποιους δημοτικούς χρους
επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση
υa Τ aΜΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΝΟΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
npoia aνoo ς ς ας πδης
9sμo aμς oδoς δμήρας
Mapp ς d opmν apoίo y oάδα η
Srpής mςτ. "νpn γα
o cδητς οςέμα ς n iεe
Τη w tu γα πνp Copμan
"peiκmdor μp οbno ΔήK
καphης Πος mν ση a με ομόpn
απpoη κου, ημ όσμοt ροος
υόηa eς πς t Πρς Τς ε
uioρκίτο nog Sal τu t
ΤΕΡΠΟΣ
συτρίή κυ npεuς δημς νύρας γα ην αpς οτοης ς άλης ορομ α
cuηpο o o γα ήησ δημiς κα
κoonoορο mορμτος ςpς
πppή ή y pn
μυμ oa κς o moe
ΗΕΛ1 ΙΔΙΣL
neπιεφικ toμαs
| eonσ
Μπτόν
τηΑ.230107Ε590
Καtpiνm
Μ ΕΝΕ Δ ΙΗ5 .
οrvDAΜΟΡΝ
Απέχουν
πλειστηρκσμούς
kotopoutocbetongηριaί.oom
nωλουνται αυτονομα διαμερισματα
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμί
ως 60τμκοντα στην θάλαοσα.
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Επαγγαλματικα σκίνητα και
οικοnεδa rvtoς σχ Aίoυ καΠ 4ετός
στην Διστοκαρν και πλάκα
Aικngραυ.
KAI TYNTA
ΓYOAΚ
Μι προίόντα πaότητας στις
λύτεpες ιμές αιτο
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
απorteoμα.
οή τόη oύn
kvaa ηa
ίαo αμνατo oνο υ0οpάpα μμά
ό αnόαη ατί η
μκής ος ονdon u
poμoταβημε mw Τη
DτήμασΕΟηpό o
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤδιΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
T.2351039303 & 34886
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙΟ.Ε.
a21520-31 110, 676 191 550
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
konstadin [email protected]
nuTοΙΗΜΗ Μ ΑΛΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα