Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 63ο-Αρ. φύλλου 17.674 . Τμή 0,60 E. Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020
Γραφeίa Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 % * Τι. Κέντρο 26510 25.67π, 33.791-Fa: 26510 30.350 htp:/wwwproinosiogos.gs [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
0Φικοστρόφοφ της υηέλεις του Ελινκού Κονοβουλίου..
. Νουνεχής σκέψη κι επλογή του Πρωθυπουργού της
Ελλάδος κ . Κυριάκου Μητοοτάκη, αλλά και τύχη αγαθή έλαχε ,
aς τον Ηπειρτη Βουλευτή lωaνννων κ . Κων . Ταoούλα, ο κλήpος να αναλάβει , με την καθολική σχεδόν ατποδοχ , τον κοίακε
σσ: Πηδάλο / Οακοστρόφος: Πηδαλουχος , Τpονέρη ) του
Ελληνικού Κονοβουλίο, του ΚΝαο της Δημοκρατίας . Και μά - στορίας , γιατί η γνση είναι εκείνη η ο
λιστα μετά από χαλεπούς καιρούφ.
Ο πρτος πάντων οδηγεί το πλήθος, λέγει ο Βαλλενστάν αξίες της ζωής Πρέπει να είναι προικτου Σλλερ. Ρήση η οποία σχύει για άλα τα αξιματα, ιδίως τα σμένος με την δύναμη της ευγλωττίας και
θεσμικά Τα πνευματικά προσόντα του τηγέτηp , του υπερτά
του αυτού αξματος , πρέπει να είναι πλούσια Να έχει γερά
Ψυχικά καιηθικά στηρήματα Να είναι γνστης της εθνικής λη, όπως επισήμανε ο εκτων κορυφαίων του δημοσιογραφικού
λόγου Τrοs Αθαναοιάδης (Εστία, 27-72019) , διαθέτει και εμμέ
pμνη συντίδηση και αίσθηση του κθήκοντος. Πλέον τούτων εί
να γνωστης
ναμη του λόγου . Και θα πρέmει να τονίοω , ότι ο προικσμένος
και σεμνός άνθρωπος βρίσκεται εκείθεν, μακράν των επαίνων.
Και τούτο γιατί, όποος έχει έργο του Την αρετή, διαθέτει και.
την αναγκαία αυτοβεβαωση .
Οπολιτικός, είτε άμεσα με τον πολιτικό λόγο , είτε έμμεσα με
τον κοινοβουλευτικό λόγο , θα πρέπει να αποκαλύπτει την σο
βαρότητα των σκέψεων του, χωρίς περιΤτολογίες και κενολογες , αλλά ε πληρότητα και σοpήνεια, με ακρίβεια
> Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΡIΖΟ ,
Εφέτου ετ.- L. Δικηγόρου παρ' Α.Π.
Της της ιστορίας μας , αλλά και προικιμένος με την δύποία φέρνει τον άνθρωπο σ' επαφή με τις
την πειστικότητα του λόγου . Και ο Κων.
Τασούλας , δομημένος καθς είναι από διαπρετή ύλη, γαλουχη
μένος δε με το κπνεύμαν του Κακpιδή και του Διομήδη-Πετοά7ησελ.
Όπως εmσημοποιήθηκε στm χθεσινή σύσκεψη στο Υπ. Εσωτερικν
Στην Άρτα κοδεύειν Το νέο
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων
Εκατοντάδες οικογένειες ζουν ακόμα από την υλοτομα, όμως. .
Σε σημείο καμπής είναι σήμερα
ο δασικός κόσμος της Ηπείρου!
Ο 1διωτική έχταση κοντά στο Χανόπουλο η τελική επιλογή .
Επκεται έο νομοθετκό Πλαίσο για τους σκεταρισμούςL Μoσταμόνης (p. Πρόεδρος
Δοστκν Συνίμνlavvioy): Αρκούντρς συρές οργνόσος σε Κόντοα Ζηνρ - Κέτοηβο.
. Παρά Τις αντδράσεις του
Δημάρχου Aρτας Χρήστου Τσ .
ρογάννη, αλα δενουν πως η
Αρτα θα αποτελέσει πην επόμενη περιοχή στην οποία θα δήμ.
ουρηeεί Aομή φιλοξενίας ΠροΉτερo.
nρόκειτ για απυτα φυ σιολογική εξουξη, καθς η Άρτα
. Σε σημείο καμπής έχει φτά .
σει στις μέρες μας ο κλάδος ης υλοτομίας και εμπορίας ξυλείας
δραστηριότητα από την οποία
ζουν εκατοντάδες οικογένειες και.
στον Νομό ωaννίνων.
ΡΕΠΟΡΤ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
είναι μια από τις Περιφερεακές
Ενότητες που μέχρι σήμερα δεν
φλοξενεί πρόσφυγες Εππλέον
βρίοκετα στην ενδοχρα που
μηδενζει πρόβλήματα εθνικής
σημασίας που θα μπορούσαν να
προκληθούν αν αποφασιζότεν
η δημουργα μιας τέτοιας δομής
σε κάποια από τις παραμεθόΑπό τη μία πλευρά, είνα η σχε
διαζόμενη από την Κυβέρνηση να
αλλαγή του θεσμικού πλεσίου για
τους δαυκούς συνεταιρσμούς mου
αναμένεται να
Τίoυ διαpορετκό απ' το σημερνό . : Η καυση στο Τζάκι καθαρν ξυλων που υλατομούνται στα βουνά
Από ην άλλη, δεν αφήνει ανεπηρe
αστο τον κλάδο η συζήτηση που
δαμορσει ένα εο
Θέμα χρόνου είναι να υποδεχθεί και η Αρτα πρόσφογες
μετά τα όσα συζηήθηκαν χθες στο Υπ. Εσωτερκν
ης Ηπείρου δεν απειλεί την υγεία κανενός, διαβεβαινει τον
n ονωστός μπορος . Ντασταμάνης (έν0ετη φωτό .
eφούντωσε ελευτοuίες ημέρες
----------------------------------------------------ΈιK 31 Μαpτίωυα δορύσες | pς περιοές οατν, ΠωγωΑπό τα 3899 σε ολόκληρη Την Ελλάδα .
TEρομντικν α ακίνημα
μοd γα την οαpας η ρήση τ άκια: Πρόβλημα υγείος
Γα τα θματα αυτά μίλησε χθες μονο με υπολείμματα ξύλων
σχετκά με τους κνδύνους που εγκt
νίου και Κόντσας ,
Μετά την απόρριψη των
Μόλις 5 κρουαζιερόπλοια έδεσαν
στρατουν
στον Αμμότοπο, η έκταση που
επλέχηκε βρίσκεται κοντά στο
Χανόπουλο και ανήκει σε ιδτη,
με τον οποίο το αρμόδιο Υπουp.
γείο έχει θει σε συμpωνία για
τη μίσλωσή του .
Πρόκεται για a ΠΛ.
ελματίας με
. Εpωτηθείς από Τον Π.
| οχεικά με ο θέμα ro οποίο
| Πpoέκυψε έπετα από aνακοίνω
| ση της Ελληνικής Αντικαρκν| κής Εαιρείας , η οπούα κάνει λ yο γα κνδύνους από η λt
Τουργία nων ζακν , ο Γιάννης
| Μιοσταμάνης υίνα 11η σελ
στο λιμάνι Ηγουμενίτσας το 2019
νΕλειψη ολοκληρωμένων υποδομν και ανεταρκής
προβολή ανάμεσα στα αίτια για το κατρακύλισμα
μακρά εμπρία στο χρο της εμπορίας ξύλου , ο Γιάννης 1
νης, πp . Πρόεδρος τηκΕuαμό .
Νοτiioυ μ τψ αιμμο
Δοσκν Συνεταιρσμν νίνων .
wμοκ κπυτ
Σελ 12
Aλλαγή στο Πλaίσιο
- 11η σελ
. Βούλιαζαν. ο
κρουαζiρες Το 2019
στην Ηγουμενίτσα
ν συξήθηκαν κατά
πολύ στην υπόλοιπη
Ελάδα
Σύμφωνα με τα στο
χεία, Τou ίδωστ στη δη
μοσότητα η Ενωση Λμένων Ελλάδας, το 2019
Τρία μόλις χρόνια έχουν περάσε
από την ήφη στη 11ησελ.
Γλτσαμεχόνια και καταιγίδες, αλλά.
Επιμένει το πολικό
Ψύχος στην Ήπειρο
vΜepή όνοδος ης θριοκρασίας ης μεηιμβοκς ρε απ oερα. .
ΟΛήμοςΙωαννιτν επιχειρεί να βάλει .
Φρένο στα απόβλητα από
πηνοτροφικές μονάδες!
P--------------. Η Ηπειρος μπορεί να μην επη Ρεάστηκε από Τα Τελευταία διαδοχικά
κύματα κακοκαιρίας , ως προς ΤΚ χο
νοππσεις κα nς βροχές , εξακολουθεί
όμως να βρίσκεται στην ακατάψυξη
καθς σημεινοντα πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες με Τον υδράργυρο να
κατρακυλά nς νυχερνές κυρίως ρες
αρκετούς βαθμούς κάτω σπό το ηδέν. : !
Χθες μάλιστα στο Λεκανοπέδο αη
μειθημετά μέσο όρο - 11η σελ
Επιστολή Β. Βλέτσα προς Προέδρους Τοπικν Κονοτήτων
στην Ηyουμεντσu κατέφθασαν μόλς
5 ppounερόπλο, από τα 3.899 σε
ολόκληρη την Ελλάδα, με 1.053 επβάτες , εν το 2018 οι αρμοί αυτί
ήταν 14 και 12.650 ανίστοχα .
Μα σημετωθεί εξάλλου όι τόσο
Το 2017 όσο κα το 2016 τα πράγμ τα ήταν καλύκρα από το 2019, αpoύ
γα το 2017 α κροuερόπλοκ που
έφτοσαν στο Μιμάν Ηγουμενιοος ήτον 7 με 7.623 εmβάτες-11ησελ.
| b0κοτήaκέκκα 15 οοίυ
ΟΥnpic Air nόνeν-Αθήνα
0εροπορικίς οπό 19 ειρ
>Αοpά nεiσει αnό 19/2 έυς nαα 30
Π Μ 2
. Γενικότερο πρόβλημα αντιμετωπ
ζει ο Δήμος Ιωσννιτν με την ανεζέλε γκτη εναπόθεση αποβλήτων, διαφόρων
ειδν σε κονόχρηστους χωρους Του
Πρόβλημα περιβαλλονηικό , Το αποίο εγκυμονεί παράλληλα κινδύνους και για
τη δημόστα υγεία
Τελευταία η κατάσταση έχη ξφύγε.
με πηνοκτνοτροφικές μονάδες του Λεκαναπεδου να opήνοuν αποp+ 11η σεΑ
Με ατημα Του Δήμου στο Υπ. Υγείας
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Παράρτημα του ΕΚΑΒ
ζητούν τα Β. Τζουμέρκα
Λιαπιστσεις .
ΟΠΑΣβλέπεω μόνο νίη tnv Κυριατ. . .
Και τρα η σειρά
της Παναχαϊκής!
Εεμυτίζουμε από την κρίση
V Αυξημένες οι ανάγκες Της ευρύτερης περιοχής
. Πραγματική ανάγκη για την
περιοχή είναι η λεπουργία πo .
ραρτήματος ΕΚΑΒ στα Πράμαντα .
Το οποίο θα εξυπηρετεί όχι μόνο
Δήμο Βορείων Τζουμέρκων,
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕOΝΤΑΡΗΣ,
Φιλάλογος- Συγγραφέας
Την Τετάρτη η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό
Ενδιοφέρουσες και παλύ σημαντικές εκτμήσεις
διατύπωσε ο Πρόεδρος της Βουλής κ Κ Τοσούλας
την ημέρα Των Φτων κατά την καθερωμένη aπό
Την εφημερίδα -Πpωνός Λόγος , κοτή ης πίτας.
Βέβαια πάντα ο λόγος του Προέδρου προκαλεί ενδιαφέρον , γιατί εμπεριέχει γνσεις , στοχασμό και ολοκληρωμένο
Πολικό ήθος , Συγκεκριμένα σ' ουτήν την εκδήλωση υποστήριξε η
θέση ό σήμεραη Ελλόδα ξεμυπίζει από την κρίση και η χρα μπορεί να διαμορφσει Τους όρους για μια δυνομική εθνική ανασυγκρό
τmση- Επσήμανε δε όι σ αυτήν την προσπόθει η Τουρκία λει.
τουργεί ως μια πληγή οπρόβλεπη και επικίνδυνη.
Θεωρ πως ο Πρόεδρος της Βουλής έδωσε το στήμα
. Το Κύττελλο και τη νiκη με
1-0 επί του Παναθηναϊκού ά ΠΑ. ΓΙΑΝNΙΝΑ
φησαν πίσω Τους οι παίτες
Του ΠΑΣ Γάννwα καθς έχουν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
πλέον στέpε Την Τροσοχή
Τους στην κριακάτικη (12/01 ,
3:15 μμ) αναμέτρηση με Την
POTAN
Παναχαϊκή στο κΖωσιμάδες
για "ην 2η αγωνστηκή Της
Super League 2
Η γιανντικη ο - -11η σελ
αλλά και πολλές
όμορου Δήμου κoες Του
μέρκων
Το αίτημα αποελεί 11η σελ.
: Τζου.
+7η σελ.
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ m.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα