Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα στην Κρήτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟ
ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΥΡΑΥΛΟ
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΒΟΕΙNG
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 23
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 7
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771108 979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.317 Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr • € 1,20
Πoςθ διλυον Ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα στην Κρήτη
τα πραγματικά
τετραγωνικά
στους δήμους
Χαμηλοί τόνοι από την κυβέρνηση, καθς οι έρευνες βρίσκονται σε πριμο στάδιο
Ενθαρρυντικές ενδείξειs για μεγάλα κοιτά.
σματα υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, αλλά
και νοτίωs τns Κρήτns , προκύπτουν από
τ1s μελέτεs τns Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείαs Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Σύμφωνα με ανακοίνωση τns εταιρείαs , οι
μελέτεs σε ανεξερεύνητεs περιοχές στη
των ΕΛΠΕ-Total-ExxonMobil και στην
θαλάσσια περιοχή νοτίωs τηs Κρήτns
εντόπισαν γεωλογικές δομές που μοιάζουν οποία υπάρχουν επίσηs ισχυρές ενδείξεις τελικό αποτέλεσμα . Εξάλλου, η υπαρξη
με εκείνεs των μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Ζορ στην Αίγυπτο και Λεβι- κοντά στην περιοχή που καλύπτει η άκυ- ριοχή μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από
άθαν στο Ισραήλ . Η περιοχή στην οποία
αναφέρεται η μελέτη γειτνιάζει με άλλη , vηση , πάντωs, κρατά χαμηλούs τόνοus , αναφέρεται η μελέτη δεν έχει ακόμη παπου έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία δεδομένου ότι πρόκειται για μελέτεs σε
πριμο στάδιο, που δεν προδικάζουν το
Προθεσμία έως 31 Μαρτίου
για μεγάλο κοίτασμα. Επίσns , βρίσκεται ή μη υδρογονανθράκων σε κάποια πεΠροθεσμία έωs τIs 31 Μαρτίου έχουν
οι ιδιοκτήτεs να δηλσουν στο s
δήμουs την πραγματική επιφάνεια
των ακινήτων τουs, για να απο φύγουν πρόστιμα και αναδρομικά
δημοτικά τέλη πολλν ετν. Το
θέμα αφορά εκατοντάδεs χιλιάδεs
ακίνητα σε όλη τη χρα, τα οποία
εντάχθηκαν στουs νόμουs περί τα
κτοποίησns αυθαιρεσιν. Τα επι
πλέον τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν δεν δηλθηκαν Ποτέ στοus
ρη συμφωνία Τουρκίas-Λιβύns. Η κυβέρ- γεωτρήσειs και η περιοχή στην οποία
ραχωρηθεί . Σελ. 3
ΑΠΟκαθηλνουν τον Χάρι και τη Μέγκαν
Πρωτοβουλία
με επίκεντρο
τις ΑΟΖ
δήμουs και οι ιδιοκτήτεs τοus απει λούνταν με μεγάλες επιβαρύνσειs.
Ολα όσα πρέπει να κάνουν οι ιδι οκτήτεs σε δέκα ερωτήσειs - απa ντήσειs . Σελ . 22
Επιβεβαίωση από Πομπέο
ο υπουργός Εξωτερικν των ΗΠΑ
Μάικ Πομπέο επιβεβαίωσε ότι οι
Ηνωμένεs Πολιτείεs πρόκειται να
αναλάβουν σύντομα μια διπλω
ματική πρωτοβουλία για να συνδράμουν στην αποκλιμάκωση τns
έντασns με την Τουρκία . Η πρω
τοβουλία αναμένεται να εστιάσει
στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνν,
καθs η πογραφή του μνημονίου
Τουρκίαs-Λιβύns ανησυχεί ιδιαιτέρωs την Ουάσιγκτον. Eν τω μεταξύ, σήμερα πραγματοποιείται.
στην Αγκυρα νέοs γύρos πολιτι
κν διαβουλεύσεων μεταξύ των
υπουργείων Εξωτερκν Ελλάδas
και Τουρκίαs. Σελ . 5
ΣΗΜΕΑ
ΕΠΑΦΕΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ενισχύεται
η εξωστρέφεια
των ΑΕΙ
Η εμβάθυνση συνεργασίας μεταξύ ελληνικν και αμερικανικν Πανεπιστημίων , στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΑΕΙ της
χρας μας , βρέθηκε στο επίκεντρο
συναντήσεων Που είχε στις ΗΠΑ n
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ,
η οΠoίa, σε δήλωση της στην < Κ 3, χαρακτήρισε κεθνικό στόχΟ2 την Προσέλκυση ξένων φοιτητν. Σελ. 6
Στο φωτισμένο κενό της φωτογραφίας στέκονταν μέχρι χθες τα κέρινα ομοιματα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ , Που απομακρύν
θηκαν από το Μουσείο Μαντάμ Τισό μετά την απόφαση του ζευγαριού να αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα . Η ανακοίνωση του δούκα και
της δούκισσας του Σάσεξ προκάλεσε την οργή της βασίλισσας Ελισάβετ και μεγάλης μερίδας του βρετανικού Τύπου, Που δεν Παρέλειψε να χαρακτηρίσει τους γαλαζοαίματους ταραξίες ατα μεγαλύτερα Παλιόπαιδα της Ιστορίας . Σελ. 10
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Υποτροπή
ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ
Οι πέντε κανόνες
για επιπλέον δέκα
χρόνια ζωής
Σωστή διατροφή και άσκηση
αΟχΙ) στην αμυντική
συμφωνία με ΗΠΑ
Περιμένοντας τα αντίποινα από το Ιράν
Η πολιτική τηs αμυντικήs συνεργασίαs με τιs HΠΑ προωθήθηκε με ζήλο και από την
προηγούμενη κυβέρνηση . Η
ορθότητά τns ουδέποτε αμφισβητήθηκε , καθs συνε πάγεται προφανή στρατηγικά
οφέλη για την Ελλάδα. Τρα
η αξιωματική αντιπολίτευση ετοιμάζεται να καταψηφίσει την αμυντική συμφωνία
Αθήνas-Ουάσιγκτον, κκατα
ψηφίζοντasv έτσι και το κυ
βερνητικό παρελθόν τns. Δεν
θα είναι η πρτη υποτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι, όμωs,
η πρτη σε ένα τόσο κρίσμο κεφάλαιο τns εξωτερικής
πολιτικns . Θα είναι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Αρνητική στάση έναντι της αμυντ
κής συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ Που
έχει κατατεθεί Προς ψήφιση στη
Βουλή αναμένεται να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ , στηρίζοντας τη θέση αυτή στο
ότι οι ΗΠΑ αnoφεύγουν να πάρουν
καθαρή θέση κατά της τουρκικής
Προκλητικότητας σε Αιγαίο και Ανατ.
Μεσόγειον. Σελ. 5
Εξαιρετικά οφέλη αποδεικνύεται
ότι έχει ηυιοθέτηση πέντε απλν
κανόνων υγιεινns ζωns. Βρετανοί
ερευνητέs διαπίστωσαν ότι η διατήρηση του σωστού σωματικού
βάρουs, n πλήρns αποχή από το
τσιγάρο, η φειδ στην κατανάλω ση οινοπνεύματοs, η σωματική
άσκηση επί 30 λεπτά την ημέρα
και, φυσικά , η υγιεινή διατροφή
μπορούν να προσθέσουν ακόμα
και μία δεκαετία χωρis χρόνια
νοσήματα στο προσδόκιμο ζωns ανδρν και γυναικν . Σελ. 11
. Μεταναστευτικό: Αντιδράσεις καταγράφονται έναντι του σχε
διασμού για τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Οι φορείς
των νησιν του Βορείου Αιγαίου συσκέπτονται σήμερα με σκοπό την δι
οργάνωση κινητοποιήσεων . Σελ. 7
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε στο υπόγειο της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού oίκου ,
όΠου βρίσκεται η αίθουσα διαχείρισης κρίσεων, για να ενημερωθεί για την επικείμενη ιρανική Πυραυλική
επίθεση, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Ελληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σελ9
ΤΟ ΚΟNKΛΑΒΙΟ
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΑ ΡΑ
Αντεξε λίγες μέρες το ΑΠΘ
ούζο και συρτάκι
στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ
ΜΟΥEE Τ0 Μ
Ωρα να ξυπνήσει η Ευρπη
α νομοδχιδαι
ΑΑ ΕΜΟΥΝ ΑΩΤΙΑ
Μλά:3
Nαογαι
Αδάνω Μ W
nωναροαι
ΝΝMωΜιγα
Ποιογιοκ
ω ΑΝΟ
ΑΙΣΜΤΗΚ
OUS HE
ΕΡΤΛΑΝΙΟΣ.
Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την έντονη ρωσι
κή κινητικότητα και την τουρκική επιθετικότητα, είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή τους και αυταρχικούς, αποφασισμένους
Ενωση να δείξει ότι δεν θα αφεθεί έρ μαιο στις αποφάσεις άλλων . Ομως, όσο η
επικίνδυνη συγκυρία απαιτεί ισχυρότερη
ενοποίηση τόσο η αδράνεια απειλεί ευθέως κάθε χρα-μέλος και την ίδια την
Ενωση. Χθες, ο Πρόεδρος του Ευρωπα
ίκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε:
Δεν πρέπει να είμαστε απλς Παρατηρητές στο τι αποφασίζουν άλλοι για εμάς .
θέλω την Ευρηη μέσα στο Παχνίδι, να
μπορεί να προωθεί και να προστατεύ
ει τα συμφέροντά της), Είναι ήδη αργά:
άλλοι αποφασίζουν και η Ε.Ε. βρίσκεται
αντιμέτωπη με τις συνέπειες , Ομως , είναι άλλο να αναγκάζεσαι να παρατηρείς
τις κινήσεις του απρόβλεπτου Προέδρου
μιας υπερδύναμης και άλλο να σε παίζουν) χρες που το ΑΕΠ τους ισοδυναμεί ξουν. Την ίδια ρα, η συμφωνία της Αγκυρας με την κυβέρνηση-ανδρείκελό της
στην Τρίπολη και η έμπρακτη αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας και της
Κύπρου αφορούν όλη την Ε.Ε. καθς και
όλες τις χρες της Ανατολικής Μεσογεί
ου. Εδ είναι η ευκαιρία να φανεί η Euρπη ενωμένη και αποφασισμένη.
Η Γαλλία έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη Προστασίας της Ενωσης. Καιρός είναι
και άλλες χρες να δείξουν τη σημαα
και στη Μεσόγειο και στις αίθουσες της
διπλωματίας. Η κοινή αμυντική Πολιτική
βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, αλλά αυτό δεν έπρεπε να εμποδίζει τη συνεχή
Παρουσία πλοίων του ναυτικού της Γερμανίας , της Γαλλίας και άλλων χωρν-με
λν σε ελληνικά νησιά. Ας καταλάβουν
οι Ευρωπαίοι ότι η έμπρακτη αλληλεγγύη
είναι η μόνη ασφάλεια, εν η αδράνεια
και ο εφησυχασμός αποδυναμνουν την
Ενωση, ενισχύουν τους εχθρούς της, δι χάζουν τους λαούς της.
με το 8% ή το 5% του ΑΕΠ του συνόλου
της Ε.Ε. (n Ρωσία και η Τουρκία, αντιστοίχως ) , επειδή διαθέτουν ισχυρούς στρα
Σελ. 4
Alpha Bank: Τις διαδικασίες
για μία από τις μεγαλύτερες τιπλοποιήσεις κόκινων δανείων στην Ευρ
nn, ύψους 12 δισ. ευρ, εκκίνησε η
Alpha Bank. Σελ. 25
Τ 0τά ερ1Σ
Ρσ ΗΜΑ
nγέτες
Είναι καιρός όλες οι χρες της Ε.Ε. να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο η στενότερη
συνεργασία αποτελεί ασφάλεια. Η σημερινή υπονόμευση του διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης εκθέτει κάθε χρα
στις διαθέσεις των ισχυρότερων και των
Πιο αποφασισμένων , Εδ και καιρό, ι
Ευρωπαίοι γνριζαν τους κινδύνους που
εγκυμονούσε η Πολιτική του Ντόναλντ
Τραμπ εναντίον του Ιράν, τις πιθανές συνέπειες της κατάργησης της συμφωνίας
για τον περιορισμό του Πυρηνικού Προγράμματος καθς και των κυρσεων εναντίον του Ιράν . Εν ήδη ήθελαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις ΗΠΑ, οι
Ευρωπαίοι τρα καλούνται να τις στηρί.
MΠμαΚ
ΜADNNEΕΙΣ
1 Τ.μ 4.
ΤΠΟΕΣ
Γρίπη: Εως σήμερα έχουν καταγραφεί για την εφετινή σεζόν εννέα
σοβαρά κρούσματα, εν ένας
ασθενής κατέληξε από επιπλοκές
της νόσου. Σελ . 7
ΤΗ ιoΜΣ
Μικρό διάλειμμα αποδείχθηκε ο καθαρισμός των
χρων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ από Πανό
και αφίσες , Που ολοκληρθηκε μέσα στις γιορτές ,
έπειτα από πίεση ομάδας φοιτητν υπό τον τίτλο
<Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Φοτητν " Ναι στα ανοιχτά Πανεπιστήμια"> . Αμέσως μετά την επαναλειτουργία της γιορτής, τα Πανό και οι αφίσες επέστρεψαν
στους τοίχους της σχολής. Σελ. 6
. Λιβύη: Αντίθετες με το διεθνές
δίκαιο είναι οι συμφωνίες της κυβέρνησης Σαράζ με τον Ταγίn Ερντογάν
για τις θαλάσσιες ζνες και την αποστολή τουρκικν στρατευμάτων στη
Λιβύη, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Εξω
τερικν Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν. Σελ. 9
A.P. PHOTO
Sseις
ΑΠΕ-ΜΠΕ
EPA / SHEALAH CRAIGHEAD/WHITE HOUSE
VICTORIA JONES / PA VIA A.P.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα