Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Από θαύμα
σθηκε
ο Κοβάτσεβιτς
MONO ME
Ξεγέλασε για δεύτερη φορά το θάνατο αλ.7
Πέμπτn 9 Ιανουαρίου 2020 Η Αρ. Φύλλου 1.640
Χ0ι προβλέψεις του Κστα Λεφάκη για την πρτη Πανσέληνο του 2020
ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ
τον .. Πόλεμο.
Τετ0 Φεγγάρι
του Λύκου
σελ. 12-13
Η ΠΙΟ μεγίλη ρα είναι τρα για
να κλείσουν κύκλοι με ΟΠΟΙ0 τίμημα
ΣΕ ΘΑΣΟ ΚΑΙ ΧΙΟ
ΜΑΡΕΒΑ-ΜΕΛΑΝΙΑ
σελ. 4
Σικάτες
εμφανίσεις
με ολόσωμες
φόρμες
Ταβρόντηξub Χάρι και Μ8καν Στόχος ιερόσυτiωνεικονες Υμνοι από το
σελ. 17
Παραιτούνται από τα βασιλικά αξιματα σελ.24 ΤΟυ ριστου και της Παναγιας διεθνή Τύπο
IZ20916L2