Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ριρΡFΑEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12425
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ικανοποίηση στην κυβέρνηση από τη συνάντηση
Μητσοτάκη-Τραμπ
Ψήpος
εμπιστοσύνηρ τωw ΗΠΑ στην εληνική οκονομία
Καύσιμα: Αυξήσεις λόγω
της κρίση στην Μ. Ανατολή
Σημαντική αύξηση
του οικονομικού
Σταδιακά ουξάνονται ο πμές της βεν νης με αφορμή
την κρίση στην Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της νο μοθεσίας για την βιοαιθανόλη.
Ήδη η αύξηση (χει ξεπεράσει τα 2,5 λεπτά
tως την Παρασκευή θα έχουν προστεθd 4 με 5 επιπλέ .
ον. Η μίση Τμή σγίζα το 1.626λίτρο εν σε αρκετος
νομούς και πρατήρια κοντά σε χειμερινούς τουριστικούς
προορισμούς επερνά το ,706Ντρο.
Το υπουργείο παρακολουθεί το ζήτηpα , δήλωσε ο Κ .
Χατζηδάκης Ο ΣΕΕΠE Τονίζα ότι οι σημερινές λιανικές
Τμές κινούντα στο επίπεδο των τιμν του δεύτερου τρ
μήνου 2019 παρά το γεγονός όποι Τμές αυξήθηκαν εξαTίας της αύξησης του ποσοστού βιοσιθανόλης
κλίματος
στην Ελλάδα
λτρο και
1 ημαντιχή άνοδο σημεί .
ωσε ο δείκτης οιχονομι χού κλίματος στην Ελ.
λάδα τον Δεχέμβρο σύμφω .
να με την Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή σε εκιχειρήσεις και κατ .
ναλοτές . Συγκεκριμένα , ο δεί.
Εζαιρετική χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τη συνάντηση
"που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Αναφέρουν ότι στη συνάντηση αναλύθηκε το σύνολο του πλέγμα κτης αυξήθηκε στις 109,5 μο
νάδες από 107,0 τον Νοέμβριο.
εν στην Ευρωζνη αυξήθηκε
Αναδρομικά και αυξήσεις έως
800 ευρ σε συνταξιούχους
στις 101,5 από 101.2 μονάδες
και στην ΕΕ παρέμεινε σταθε ,
ρός στις 100,0 μονάδες .
Στην αύξηση του δείχτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα
συνέβαλε η βελτίοση της εμπι.
στοσύνης στους τομείς της βιο μηχανίας ( στις 2,0 από 1,4 μονά δες ) , των υπηρεσιν (στις 29,1
από 17,8 μονάδες ) και των κα ταυχευν ( στις -24,2 από -51,7
μονάδες ) καθς και η βελτίωση
της καταναλωτικές εμπιστοσύ .
νης (6,2 από-6,3 μονάδες ) .
τος των σχέσεων των δύο χωρν , παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία
να επανεπιβεβαιωθεί το άριστο επίπεδο των διμερν σχέσεων .
Από την κυβέρνηση συμπληρνουν ότι υπογραμμίστηκε ότι η
στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί
σε όλους τους τομείς τους οποίους θεωρούμε πρτης προτεραιό τητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας.
ΚΗ Ελλάδα έχει καταφέρει
Εως 300 ευρ θα είναι τα αναδρομικά του τετραμήνου
Οκτβριος 2019-Φβρουόριος 2020 για τους συντα .
ούχους κύρων και επικουρικν.
οι συνταξούχοι κύρων συντάξεων με συντάξιμα έτη
άνω των 33 θα λάβουν μεσοσταθμικά αύξηση 65-70 ευρ
τον μήνα-μαζμε τα ανοδρομικά 4 μηνν από 1.10.2019 .
Παράλληλα μεσοσταθμική μηνιαία αύtηση 100 ευρ ,
που σε ορισμένες περιπτσεις θα φθάσει και τα 195
ευρ τον μήνα , θα λάβουν συντοξιούχοι επικουρικν
συντάξεων , σύμφωνα με την εφημερίδα κΤα Νέαο.
Ένα μέρος των συνταξούχων δεν θα πάρα ζαστό χρήμα, αλλά Βα δα να αποτυπνεται η βολτίωση λογιστικά
μόνο στα χαρτιά, καθς διατηρε προσωπική διαφορά
ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα.
Έχουμε πολύ καλά νούμερα, Η Ελλάδα και η ανάκαμψη της αποτε
λούν μία τεράστια επιτυχίαν.
Η συγκεκριμένη αποστροφή του προίδρου των Ηνωμένων Πολι τειν της Αμερικής , Ντόναλντ Τραμπ , αποτελεί ένα από τα μεγα .
λύτερα κέρδη της ελληνικής κυβερνητικής αποστολής στην Ουάσι
γκτον και αν μη Τι άλλο , Ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα .
Από 13/1 έως 29/2οι χειμερινές
εκπτσεις
Περί τα 3,5 δισ. ο εορταστικός
ιζίρος
Παραεμπόριο: Πρόστιμα 646,400
ευρ Το τελευταίο 5μηνο
ομφtδοος του Περgερακού Επιμελητηφιακού Πραγματοποήθηκαν συνολικά 6.789 λεγχο
Συμβουλίου Λττικής , κ . Bασλης Κορκίδης , επιση
μαίνει πως , τα πρότα στοιχεία δείχνουν πως ο σννολικός
τζος Δεκεμβρίου , κυμάνθηκε κοντά στα περυσινά 3.5
διο. αλλά πολύ μαχριά από τα 5,4 διο. του 2009. Η σωρευτιχή μείωση υπερδεκαετίας- του tζρου του Δεχεμβρίου,
υπολοηξεται στο -35%, με απλειες 2 δο . στις πωλήσεις.
για το
πορινος Συλλογος Αθηνν ανακοίνοσεότι ο χει .
παιαεμπόο , κατά το τελευταίο πεντάμηνο σε dn
την επιχράτεια ( αυξηση 19%) και βεβαιθηκαν συνολι .
κά 795 παραβάσεις ( αύξηση 906) . Ελέη0ηαν , κατασχ
θηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 98.119 τεμάχια ( αυ ξηση κατά 731% ) . Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 646.400
ευρ , αυξημένα κατά 114% συγκρτικά με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2018 .
μερινές εxπτσεις του έτους 2020
Δευτέρα 13 Ιανουαίου και θα λήξουν το Σάββατο 29 Φε
βρουσρίου .Σύμεωνα με την ίδια ανακοίνωση, την Κυριακή 19 Ιανοναρίοu 2020 (1η Κυριακή των εκπτσεων), τα
καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοοuν, με προ
αρχίοουν τη
τενόμενο οράριο 11:00--18:00.