Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 09.01.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7268
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ο υπουργός Ψηφιακής Δια κυβέρνησης, Κυριά κος Πιερρα κά κης
Εντός διετίας ο αριθμός Που θα αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Βορείου Ελλάδος
Βουλή
Πς το νέο ασφαλιστικό σχέδιο νόμου
Ιδού ο
νέος..
Πονι άεγοι
δικαιούπαι
χάρτης των εισφορν
aίou λόνμ
Thomas Cook
Ένα νέο ασφαλιστικό τοπίο όσον αφορά ηις εισφορές , τόσο
των ελεύθερων επαγγελματιν, αυτοαπασχολούμενων και
αγροτν όσο και των μισθωτν σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα αναμένεται να διαμορφωθεί εντός του 2020
αρχή αναμέιετα να γνει με
Τς εσφορές των μη μισθωτν
και Το νέο σύστημα ασφαλ
στικν κατηγοριν. Σύμφωνα
με Τς οριστικές διατάξεις Που
έχουν εγκριθεί και από το υπουργκό συμβούλο, στο σχέδιο
νόμου του υπουργείου Εργασίας
Που θα πρέπε να έχει Ψηφιστεί
έως το τέλος Ιανουαρίου
Επτά νέα επενδυτικά σχέδια στο Πρόγραμμα <Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Δημοσιεύθηκε η ένατη τροποποίηση της απόφ - Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Νίκη Δανδό
ασης ένταξης πράξεων κρατικν ενισχύσεων,
στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Ποιοτικός
Εκσυγχρονισμός του ΕΣΠΑ.
Όπως γνωστοποιείται με την απόφαση Που
υπογράφει η ειδική γραμματέας Διαχείρισης
λου και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα
για Το ΕΣΠΑ, εντάχθηκαν επιπλέον επτά επεν
δυτικά σχεδία συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 1.160. 976,68 ευρ.
Ανοικτη η αγορά την ΗΠΑ
α 0rine nαλήσας
dληικήν
συσευααμέτον
Τροφιμον
Mlaγιάήν
Ηοiπζ
αnMείt
ΣΥΡΙΖΑ Πως η
Ελληνικό και Πως
Εχει ξεκινή σει η
επενδυτική έκρ- ανάπτυξη δεν θα
ηξη. Ο μόνος που
δεν Το έχει καταλάβει είναι
Τσίπρας, τόνισε
Τόνισε ότι
1,7% και Πάμε να
όλα αυτά είναι κλείσουμε Πάνω
από Το 2% Το
σύνολο Του διεθφτάσει στο 4%
και Πως η επενδυτική
νούς οικονομικού σημάδι ότι το
επενδυτικό κλίμα
πράγματι αλλά- ακριβς η απόζειχ.
Τύπου εκτιμά ότΙ
<η Ελλάδα είναι ο
ΠΙΟ hot" επεVο υπουργός Ανά - <προεκλογικά δυτικός ΠροοριΠτυξης, Άδωνις τους φυλλάδια, σμος για τα επόχρόνια
2019. Αυτό είναι
έκρηξη
υπάρχει μόνο στα
δειξη ότι το κλίμα
αλλάζει. Και θα
Υπουργείο Οικονομικν
κΌταν αναλάβα-φτάσουμε το 4%
με την εξουσία ο
Μείωση προκταβολή
φόρου
κατά 175 εκαπ. ευρ
Γεωργιάδης αλλά όχι στην
πραγματική
ζωήν.
Πείτε
ανά Τσίπραν , Τόνισε ο
υπουργός
πτυξης
απαντντας στις
Πως κξεκολλάνε ρυθμός
επικρίσεις
Προέδρου
όλα τα μεγάλα
Ο κ . Γεωργιάδης έργα όΠως Το
Πτυξης της χρας
ήταν κάτω Του
ανldάμ
Created by Universal Document Converter