Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 09.01.2020
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-33046 13 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6448
ΑΘΗΝΑ
Το υσχυρό ενδιαφέρον που εκδηλνεται για τη δράση
Επιπλέον χονδύλια στο Ερευνό. Δημιουργό.Καινοτομόν
Η γερμανική Handelsblatt διατηρεί επιφυλάξεις
ΗArήηνα δεν έχραι αντιμτιτότι τη τονδιανή
ηφοδιαμνγή
<Η ελληνική κυβέρνηση καθιστά μη ελκυστι
κές τις πληρωμές με μετρητάν είναι ο τίτλος
εκτενούς δημοσιεύματος της οικονομικής
Handelsblatt, που αναφέρεται στη νέα νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Handelsblatt:
<Φιλέτο
ο Διεθνής
Αερολιμένας
Αθηνν
Στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιή.
σεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που φιλοδοξεί να βάλει το
<Για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυ- 2020 περύ τα 244 δσ. ευρ στα
γή ο Ελληνας υπουργός Οικονομικν |εκτενής ανάλυση της οικονομι.
θέλει να αναγκάσει τους πολίτες να μη
χρησιμοποιούν ρευστό . Μέχρι στιγμής | "οιλέτo του φεπινού προ
οι προσπάθειες έχουν αποτύχε
κρατικά ταμεία , αν αφέρεται
Αρνητική έχπληξη
από την υποεκτέλεση
κής Hadelsblatt.
<"Φιλέτο" του φετινού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων
θεωρείται η πληση του 30%
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνν [. ..]. Το πακέτο μετοχν
ενδέχεται να αποφέρει πάνω
από ένα δισ . ευρ . Τα σχέδια
πλησης φέρνουν κινη τικότ
ητα στο ελληνικό πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων. Προβλέπε
του ΠΔΕ
Ξεκινούν
πακέτο
μεταρρυθμίσεων που οφείtλει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση
σε αντάλλαγμα της διεθνού
οικονομικής βοήθειας .
οι χειμερινές
εκπτσεις
Μέχρι πρότινος το πρόγραμμα
είχε στιγματιστεί από ανεκ
υποσχέσεις
αποτυχίες. Μετά ο ξέσπασμα
της ελληνικής κρίσης χρέους , η
σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση είχε υποσχεθεί
στους πιστωτές το 2011 κέρδη
ύψους 50 δισ. ευρ από τις
ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε μόλις
πέντε χρόνια. Ένας απολύτως
ουτοπικός στόχος . Στην πραγ μπήκαν
ταμεία μέχρι το 2015 μόλις 3,2
δισ. ευρ. Στο μεταξύ ανέρχονται στα 69 δισ. ευρά .
Μεγαλύτερη του αναμενομένου, είναι τελικά η απόκλιση
της απορρόφησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από τους στόχους που είχαν τεθεί . Σύμφ
ωνα με πληροφορίες, το τέλος του 2019 <βρήκεν το ΠΔΕ
να κλείνει στα 5,642 δισ. ευρ, έναντι προβλεπόμενου
προϋπολογισμού 6,750 δισ. ευρ . Αυτό σημαίνει ότι δεν
απορροφήθηκαν 1,108 δισ. ευρ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποεκτέλεση του ΠΑΕ είχε
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2020 , ωστόσο η
aρχική εκτίμηση ήταν πίο ήτια, καθς είχε υπολογισθ
εί ότι η απόκλιση θα ήταν της τάξεως των 600 εκατ. ευρ.
Ωστόσο, στο κλείσιμο του <ταμείουν, διαπιστθηκε ότι
το κενό ήταν αρκετά μεγαλύτερο από ό,τι είχε προβλεφθεί .
πλήρωτες
Από 13 Ιανουαρίου έως και
29 Φεβρου αρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά ο
χειμερινές επτσεις , σύμφ - Σύμφωνα με τον ΣΕΛΠΕ,
ωνα με σχετική ανακοίνωση
του Συνδέσμου Επιχειρή- μερινν εκπτσεων οι λιασεων & Λιανικής Πωλήσες
Ελλάδος .
Την πρτη Κυριακή των
εκπτσε ων , δηλαδή στις 19
Ιανουαρίου, τα εμπορικά
καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια
από 11 π.μ. έως δ μ.μ.
<κατά τη διάρκεια των χενεμπορικές επιχειρήσεις θα
προσφέρουν μεγάλη ποιαιλία προϊ όντων σε πολύ
χαμηλές τιμές , με άψογη
εξυπηρέτηση και σεβασμό
στο καταναλωτικό κοινό .
ματικότητα,
Created by Universal Document Converter