Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apιθμ φύλλου 36.119 Πέμπτη 9 koupiou 2020 www.tharrosnews.gr
OAPPOE
Έτος 121ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ Ν ΙΑΣ
Τμή 1 εφό
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση,
έρχεται η παραχρησή Του
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Πεισσότερες
επιχειρήσεις,
λιγότερα λουκέτα
Π.ΝΙΚΑΜΕ Κ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΗ
Ενδιαφέρον ιδιωτν
σελ 5
"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Ενισχύεται
με 12,6 εκατ. ευρ
στην Πελοπόννησο
για φυσικό αέριο στnv Kαλαμάτα
σελ 5
ΜΟΡΕΑΣ
Αλλαγές από χθες
στις Τιμές των διοδίων
σελ 4
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
0 Ολυμπιακός 2-0
τη μαχητική Καλαμάτα
Στην αδικααλάγητη καθυστέρηση ταυ έργου του φυσικού aspαυ στην Πέριφέροια nλαποννή σου, καθς 6ίαι η
μαναδική η σποία δεν απολαμβάνοι των πλοανεκημάτων αυτής της πηγής νέργeες, αναφέρθηκο σε δηλσος
Του ο περιφοροιάρχης Π. Νίκας μότάη συνάντηση με τον υποuργό Πpιβάλοντας και Ενόργοιας , Κωστή Χατζη
δάκη , για η μετολγντική εποχή στην ποριοχή της Μεγολάπαλης .
Dστόσο. χαρακτήρ ισε παρήγο ρα το γεγονός ότι διτος ονδιαφέρονται για το φυσικό αριο, για την Τρiτολη και
την Κολαμάτα, όχι όμως και για η Σπά ρτη, Καθυστερήσαμε, σημείωσ νολλάσ υπου ργός εξόφpασε τη βού.
ληση για τη διάθοση ποσ ού 20 εκαταμμυρίων eup από το ΕΣΠΑν
σελ 14-15
ΛΕΥΤΕΡΗ ΧΑΡΙΤΟΣ
Το Dolphin Man
ήταν μια μεγάλη
, περιπέτεια
μέσα και
έξω από
το νερό
ΣΕΛΙΔAS
ΝΤΕ ΕΝΑΙΟΙ ΤHE ΜΑΙ0ΧΙΟ ΠΑΟΣΦΟΡ5 Η
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛAΙAΟ
AKTEO
EXPRESS
100% Εηνική
Εταιρεία
ELAKES TIMES
1 α4ΚιΟ
ΣΙΟΥΡΓΙΤΗΣ
ΚAΝAA .ΜΣΜΑ
AMENKH •EYMOTH
LK.T.LON
S1sa Dngadstu Sy ny
|Φρέδεσμος λέμεας
LEXPAESE
THN EWASPAIONADO.
27210-65055
ΨΗΑTS tom.gr
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Mtooηνία που μείωσε πς τιμές
σελ 12
ΠAΠAΗE Λ. ΒΗDH 135, THn . 72102265|
ΕDHn: ΠΑΗΗ 14 ΤH. 210345484 0