Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.673 . Τμή 0,60 Ε. Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac: 26510 30350. htp:/www.proinosiogos.gr . [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι νόμμες επιχειρήσεις ποντάρουν σε ελέγχους και εκπτσεις και ζητούν..
ΝΑΜΠΗ ΦΡΕΝΦ
ΤΟΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ,
Ο λιξιμένοι κατό 199% 4) οι έλεγχοι που πραγματοτοήθηκαν το τελευταίο Ταντοποίenκαν ληστές συνελήφθησαν διαaνιτές μεταναστν κα .
εrέμηνο 2019ο Επβήληκον πρόστιμα ύψους 66400 ενρό
Τη Δευτέραξεκινά η χειμερινή εκππωτική περίοδος
Η EΛΑΣ. παίρνει κάρισταν στις
εξχνιάσεις υποθέσεων στην Ήπειρο!
. Μεγάλη πληγή για Την ο
γορά και κατ' επέκταση για Την
αποτελεί ΤΟ
>vλερναία Υδρον η μικροεγκληματικότητα που μόνο με την πρόληψη μπορεί
να περιοριστεί αι να ενιοχυθεί το αίσθημα ασφάλειας Των πολιτν
λληνί ποίο και στη χω
παρεμπόριοι
ρα μας λαμβάντι εκρηκικές διαστάσεις, με άn αυτό συνεπάγετα
για ης επχειpήσεις, ους καταναλωτές , αλλά και Το Κράτος
. Διαδοχικές επιτυχίες ως
mpoς Την εξχνίσση σοβαρν .
γκληματικν πράξεων σημε .
νουν ις ελευταίες ημέρες ο Υπη
Ρεσίες Της Αστυνομίας ης Ηπε
ρου, οδηγντας στη Δικαιοσύνη
Τοuς επικήννους δράστες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το φανόμενο αυτό παρουσιάe ται και στην Ήπτιρο , όπου κατά διαστήματα πλανόδιο πωλημές διαθέ τουν την πραμάτεια τους , από είδη
ένδυσης κο υπόδησης μέχρι οπω ροκηπευτικά, αγνστου στην οσια
προελεύσεως Την δια ρα αι τοπικές επιχερήσεις δίνουν μάχη γα να
κρατηουν ανοχτές , moντάpoντας
είτε σε περιόδους εκπτστων (τν
ερχόμενη Δεύτερα ξεκνά η χειμερνή) , είτε σους ουστηρούς ελέγχους
που έχουν ξεκνήσει για την αντμετποη του παρεμπορίο .
Με δέλεαρ ης χαμηλές ιμές, οι
πλανόδο πωλητές,
ΡΕΠΟΤΑΖ
Στο πρτο τpiηνo του 2020 αναμέένεται να ψηφιστεί το νέο
θεσμικό πλαίσιο για τον καινούργιο διυπηρεσιακό φορέα Εποππείας της Αγοράς και Ανημετπισης του Παρεμποορίου . .
Οι ππυχίες αυφαλς δχνουν
τη μεβοδικότητα με την οποία δεξ γεται το ανακρακό έργο & μέρος
: της Αστυνομίας , κάτι που aναγνωρ
ζεται από τους πολίες, δε παύει ό μως τα συνεχή περστατικά απάτης
ληστεκν , κλοπν διαρpήξεων, να
προβληματζουν την κονή γνμη
: για την επέκταση και διάχυση της μκροεγκληματικότητας σε όλη την
Ήπειρο , που
Ύδρα : Μια
Σε ανοδική τρογιά από την αρχή του νέου έτους
Τσίμπησανν και στην Ήπειρο
οι Τιμές των καυσίμων!
Προσε το ράια τον 1,6 ερη αtλή αuαληόη στον Ν. Loaviνων
Τη δική τους pάχη δίνουν καθημερινά α αστυνομικοί σε
πόλεις κα χωριά της Ηπείρου γα την μείωση της μικροεγκληματικότητας και όν μόνο
---άλλη προκύπτει αμέσως . Στον ομέα
αυτό η ΕΛΑΣ παίpνει cάριστα, και κείνο που περιμένουν ο πολτες dναι να υπόρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη και την
αποτροπή εγκληματικν πpάξων.
χνίαση ένοπλης ληστείος που εiχε
γίνα τον Σεπτέμβριο του 2018 σε ε πcίpnσn στη Νέα Σαμψούντα Πρ
θυμίζει
Λερναία
υπόθεση εξιχνάζεταα
- 11η σελ
βεζος,
Η i τυτότημα Βuμρά ι
εκαταστιθείκαι σα ημύ
. Με γέα Που δ
Εκεί τρες άνδρες με καλυμμένα
τα χαρακτηριστκά τους είχαν εισέλ
θει στο χρο της επιχτίρησης , maραβιάζοντας ην είσοδο , και με την
απειλή όπλου ακνηmοοίησαν την
μπορεί κανείς να χα
pακηρίστι ιδιαίτερα
ευχάριστα ξικινά η νέα
χρονιά όσον αφορά
στον Τομέα Των καυσί
μων η ιμή Των οπού
: ων ακολουθεί ανοδδική
Τροχιά Τις πλευταίες ηΕρες κάπ Του γίνεται
πλέον αισθητό και
Αλλίξειτο πλαίσο
λετουργίας των
oγροτικν συνεταμομόν
Νεαροί οι Aηστές
της Ν. Σαμψούντας
Mια πρης τάξης εππυχία Των χρονη κορη Του ιδιοκτήτη , αρπόουτυνομικιων υπηpεσν , είναι η εξ- αντας από ντουλάπι
Σελ. 12
- 11η σελ
Eρimn MKήτση στο n Eρpοeς
ΚΑνστερ το απλομ ανογdlστν |
τπηάοιμ ος λαυμικόης σην υναιρο
Σελ. 12|
Η εικαστικός Λένα Ναυρόζογλου τονίζει
ΚΜε τη μνήμη αποφεύγουμε
τα λάθη του παρελθόντος )
. Στη οελία 12
Από τη μα μερά, είνα η αίση ΜΑΦορούν Το 5μηνο Οκτβριος 2019-Φεβρουάριος 2020
: ου ποσοστού της
- 11η σελ
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν
αναδρομικά από 280 έως 800 ευρ
Σε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικν ..
V λdα στονΠΛ,μ apαμή σύνθεση ου προυσιάα στο Τρυμα καnή
το: LΜΡΗ
ηρνεν σήμερα για Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων στην Άρτα!
νΕχουν κληθεί Δήμαρχος και βουλευτές
V Στο ΣΤΕ κρίνονται αύριο δρα και συντάξεις
. Με Το βλέμμα στραμ.
μένο στο Συμβούλιο ms
Εmκpατείας είναι χιλιάδες
συνταξιούχοι , καθς αύ
ρio, Παρασκευή Το ΑνύταΤο Ακυρωτκό Δικαστήριο
θα σσχοληθεί με τα ζητήμα .
Τα rόσο Των αναδρομκν
και Των περικοπν τuν κύ
ρων και επκουρικν συντάζεων που
. Σήμερα κατά
πάσα πιθανότητα
αναμένεται να ξε
καθαρίσει ro roπio
ως προς 1 nμουργία νέων Κ ντρων Φιλοξενίας
Προσφύγων στην
Ηπειρο.
ΣΤο Υπουργείο
Εσωτερικν συγκ
λείται ευρεία σύσκ Ψη με τη συμμετοχή Των Υπουργν
Εσωτερικν Τάκη Θεοδωραάκου ,
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2η σελ
στον ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Μνήμες σαν βροχή, είναι ο
rίλoς Της παραστατικής σύνθεσης που παρουστάζε αυτή την περίοδο
στο 73ρυμα lωσήφ και Εσθήρ Γκανή η συμπατρτισσά μας εικαστ.
κός Λένα Μαuρόζογλοu Πρόκειτα για ένα έργο σφερωμενο στους
Γιαννύτες Εβραίους που έζησαν Το δράμα Του βίαιου ξριζωμού από
rouς ναζ roν Μάρrο rou 1944 και της μεταφοράς Τους στα -4η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Κερδίζοντας χθες τον Παναθηναϊκό με 1-0
Έβαλε θεμέλια
πρόκρισης ο ΠΑΣ
- Σκόρερ ο Παμλίδης, χάθηκονευκαρίες γα μεγαλύτερο σκορ
Επparίoς Γ. Γεραπετρίτη, Των
Υφυπουργν Εν. Αμυ - 11η σελ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟμΕΙΣ
| Από την Υβρη στο Μέτρο ..
Οφείλουμε ως χρα σεβασμό
στα πολιτιστικά μας μνημεία!
> ράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ.
πρην Πρύτανης Πανεπ. ωaννiνων
> ράφn ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
Ζούμε σην εποχή όποu η έλλειψη του μέτρου
και η υποβάθμιση Του περιβάλλοντος κυριαρχούν..
Όπως είνα γνωστό , η βιόσφαιρα απoτελεί ένα
σύστημα πεπερασμένο , η αυξονόμενο και κλειστό ,
αν εξοιρέσουμε τη σταθερή εισροή ηλιακής ενέργειας, Το οποίο υπόκεπαι στους περιορισμούς που θέτουν οι νόμοι
της θερμοδυναμικής α) τον νόμο σύμφωνα με τον oποίo η ενέρ
γεια διαηρείται (πεπερασμένη)- Τίποτε δεν χάνετα, Τίπoτε δεν δη
μιουργείται και β) τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα συστήματα
έχουν Τη φυσική Τάση να μεταβαίνουν από την τάξη
Ομάτ. Καθηγητής Φλολογας Πaνμίου oawiuν
Ο Διαβάσαμε ότι το ΚΑΣ πήρε την απόφοση που
ήταν εκπεφρασμένη βύληση της Κυβέρνησης για
απόσπαση , μετοφορά και επανατοποθέτηση των
μεγάλης καο ιστορικής σημασίος αρχαιστήτων πou
αποκαλύφθηκαν κατά την διάρκεια της κατασκευ
ής του μετρό Θεσοαλονίκης .
Ο Πόολο Οντορίκo , διεθνούς φήμης βυζαντινολόγος σε πανεπ
στήμιο του Παρισιο , χαρακτήρισε ουτά τα ευρήματα
Του ΘΑΝΑΣΗ Σ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
Του Κυπέλλου Ελλάδας έκανε
χτες Το απόγευμα ο ΠΑΣ Γιάνννα
-11ησελ
. Το πρτο βήμα για την
πρόκρισή rου στα προημτελικά καθς επικράτησε
7η στλ
7η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα