Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Ερυμερίδα τs Hnsiρou-Βρuτis Εue. Τάλλακs-tos 930-Ap. Φυλλου 24720-Πέμπη 9 ίνοουαρίου 2020-0608
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
0 dΠροξενητήφΦ
στις Κυριακές στο Παν
Κοπή Πίτας με
Περιβαλλοντικά μηνύματα
09ΝβοτΙNΟΣ
svAο Yος
/ωανννων
Έβαλε υποθήκη
για πρόκριση
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 12
- ωw)
Στα Γιάννενα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη με στόχο να επανεκκινήσει τις διαδικασίες
για την ένταξη των Ζαγοροχωρίων στον Κατάλογο των Πολιτιστικν Τοπίων της UNESCO
ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
0 ΦΑΚΕΛΟΣ
Δεν κάνουν
ούε βήμα Πίσω
ε μετωηική σύγκρουση έχουν οδn .
neicpyoζoμενα και διοίηση του
ΟΤΕ με τους ηρτους νο βρίοκοντα
αanepγa anό ης 21 Δεκεμβρίου
ξητντας την υπορoμή Συλλογικής
Σύμβασης Εργοίος , ολά κα mw
ούρωση εννέα anολύσεων
ΣΕΛΙΔΑ 7
Εξινίαση ληστείας
σε στικείρηση
Τοσερικ άνδρες, δύο 26χρονα , ένα
Sχρονος κα ένας 22pονος του
τuπanθrκνως δράστες έναηλης
ληστείος nou έλαβε χρα σε επιχεί
ρnon ιδοκτηoίος 47χρονου , σης 16
Eεπτεμβρίου ου 2018 ση Νέα Σαμ
Ψούντα Γρέβεζος
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μαξοωρισή
ειδίλωση μνήμης
Τς φωνές τους με τις φωνές των κα
τοίκων άλλων πάλεων κα χωρν
του κόαμου εναντίον του ρατοσμού ,
ης ξενοφοβίος της μοαλλοδοξος
και του αντσημισμού , nou οδήγη
σαν στο θάνατο εκαταμμύρια ανθρ
nouς στην Ευρη .
ένο θα ενοουν α noλίτες των Ιωοννων
εικοστού aΈξ χρόνια μετά την πρτη εξαγγελία και τέσσερις μήνες μετά τη νέα πρωθυπουργική
δέσμευση από τ Βίίσο, το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει ουσιαστικές Πρωτοβουλίες
με στόχο την υποβολή της Πρότασης τον Φεβρουάριο του 2021.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΒΙΒΑΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΚΠΙ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ο 4nαρατήρητου
ης Αγελικής Σπανού
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΛΗOΗE
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΟΧΙ
ΣΠΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΕΣΕΙΣ
Κλειδίν οι Πόροι
και το Προσωπικό
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ώρα αποφάσεων
για νέα δομή φιλοξενίας
Μικρές
Αγγελίεs
Ετοίσεια
Πωλυες
Ανομή
εμοίας,
Ενιοχύεται ο άλος και η anoτελεοματικότητα των δήμων στmν ατιμετnση
φυσικν καταστροφν με το σκέδιο νόμου για ζητήματα Παλτικής Προστοσί
ας, που napouσίασε στη χθεουή συνεδρίοση του Βιοκηικαύ ουμβουλίου Της
ΚΕΔΕ, ο γενικός Υραμματέος Παλικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλάς.
Anοpοσισμένm yα ωραθετήσει μία-τουλάχστον- σόμη μεγάλη δομή υποδοχής μεταναστν κα ηροσφύγων στην Ηπερο εμφανζεται η κυβέρνηση , πορότ εμπόδια που oθνουν συποδιοικητκοί πορόγαγας και όπ μόνο. Σε μα
rρoσnάeεια να καμφθούν α αντδράσεις. αλλά και να σπακαλυφθεί ενδεχα
νως η nαρελκυσακή Πολτική. nou ακαλουθούνορισμένοι υικοί nολτικα rapάγοντες, τουπουργτία Εσωτερικν ανέλαβε μα συγκεκριμένη πρωτοβαυλα, οργατνοντος σήμερα Πέμπτη σην Αθνασυνάντηση εργοσίαςeέμα hoμές Φλοξενίσς Μεταναστν και Προσψύγων Περιφέρειας Δυτκής Ελλάδος και
Hidpous l6ιαίτερο ενδιαφέρον napouoάζειτογεγονός ότι μαπρτη φορό
rρoσακλθη να napoστεί σε ουνάντηση για ωπρασφυγικό σδήμαρχος Αρταων
Χοήστος Ταρογάννης, στον onao αναμένεται να οοκηθαύν πιέσεις να υποδείξει
οδήμος Αρταίων κατάλληλο χρο γα τη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστν και προσφύγων, μετά τα δαδοχικά αA σε όσες θέσεις έχουν ηροταθί.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο Κ. ΧΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΟΔΣΑ
ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΥΠουργικές
δεσμεύσεις γα λύσεις
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 4
265102630ο
κΗΚΟΣ