Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692.688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27452
Νέο σύστη μα
τεχνητής
voημοσύνης κάνει
διαγνσεις-εξπρές
καρκίνου του
εγκεφάλου
καλύτερα και από
γιατρούς
Αναμένονται αποκρατικοποιήσεις
Handelsblatt: Ο Κυρ. Μητσοτά κη μπορεί και θέλει
πό τις προτεραιότητές του . Ο Κ.
Μητσοτάκης, οποίος πριν μπει στην
πολιτική εργάστη.
κε μεταξύ άλλων
επενδυτικός
τραπεζίης
Chase και ως αναΕρευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια
νέα μέθοδο που συνδυάζει την εξελιγμένη
οπτική απεικόνιση με την
τεχνητή νοημοσύνη για να Σ
λυτής στην εταισυμβούλων
McKinsey, προσδοκά με αυτόν τον
τρόπο να ενεργοποιηθεί η ανάπτυEη της ελληνικής
οικονομίας , τον ζει ο συντάκτης
Ως φιλέτο
του προγράμματος αποχρατικοποιήσεων
θεωρείται το μερίδιο 30% του Αερολιμένα Αθηνν, το οποίο μπορεί να αποφέρει
έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρ . Τα σχέδια πλησης ενεργοποιούν το
ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιή σεων,
το οποίο πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα
σε αντάλλαγμα της διεθνούς οικονομικής
Ιράν: 13 ασενάρια
εκδίκησηςν μετά
το αμερικανικό
πλήγμα
κοποιήσειςν, ο υπουργός Οικονομικν ,
Χρήστος Σταϊκούρας , όπως σημεινεται
και στον προϋπολογισμό, σχεδιάζει να συγκεντρσει 2,44 δισ . ευρ από ιδιωτικοποιήσεις- το υψηλότερο ποσό από την αρχή του προγράμματος αποχρατικοποιήσε
ων , το 2011. Συγκριτικά , επισημαίνεται ότι για το έτος που μόλις έκλεισε, το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε 1,2 δισ . ευρ.
Ο εδ και έξι μήνες πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανακοινσει
ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μία αΕσοδα-ρεκόρ από αποκρατικοποιή
Το Ιράν εξετάζει 13 σεν άρια εκδίκησης> ως αντίποινα για την αμερικανική
επιδρομή στο Ιράκ, που στοίχισε τη ζωή
του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού
διοικητή , Κασέμ Σουλ εϊμανί, ανακοίνωσε ο γραμματέας του ιρανικού Ανότατου
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, εν το
1ρανικό κοινοβούλιο αύξησε τον προύπολογισμό των Φρουρν της Επανάστασης
μέχρι το τέλος του Περσικού Ετους, στις
20 Μαρτίου , όπως αν ακοίνωσε ο πρόεδρός του Αλί Λαριτζανί.
Οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως μέχρι ΣΕΛΔΑ
σεις αναμένει για το 2020 η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με ανταπόκριση από
την Αθήνα που φιλοξενεί η γερμανική οι κονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στο
δημοσίευμα επισημαίνεται ακόμη ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν μια από τις
προτεραιότητες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα υπό
τον τίτλο Η Ελλάδα προωθεί της ιδιωτι βοήθειας , αναφέρει η εφημερίδα .
Οπως σημειν εται, τα σχέδια πωλήσε
ων ενεργοποιούν το ελληνι
κό πρόγραμμα ιδιωτικοποι - ΣΕΑ
<Πάγωσανο τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων οι τράπεζες
το Νοέμβριο
Πρόεδρος της
Ελληνικής
Κοινότητας
Μελβούρνης:
<Ζούμε τις Πι0
δύσκολες στιγμές
στην ιστορία της
Αυστραλίαςν
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματι κν δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια
και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,46% , το Νοέμβριο
του 2019, εν το ποσό των νέων δανείων
μειθηκε σε 564 εκατ. ευρ έναντι 625 εκατ . ευρ κατά τον προηγούμενο μήνα .
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο
των δανείων τακτής λήξης με
 τα επιτόκια δανείων και
καταθέσεων οι τράπεζες το Νο έμβριο .
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επι τόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,19% ,
εν το μέσο επιτόχιο με συμφωνημένη
διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά δια
μορφθηκε στο 0,36% από 0,3 9% τον
προοηγούμενο μήνα . Στο σκέλος των δα
νείων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του
συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυστεγαστικν δανείων με χυμαινόμενο επιτόκιο μειθηκε κατά 7 μονάδες βάσης
χαι διαμορφθηκε στο 2,84% . Το μέσο ε πιτόχιο των επιχειρηματικν δανείων
χωρίς καθορισμένη διάρχεια μειθηκε κα
τά 8 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο
4,70% . Τ αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικν δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,73%.
ΣΕΝΜ 2
Σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία οι μισοί
άνεργοι στην ΕΕ
ριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,34%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόχιο των κα ταναλωτικν δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει
τα δάνεια μέσω πιστωτικν καρτν , τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από
τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε
κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε
στο 14,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικν δανείων με συγκε κριμένη
διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 10,69%. Το μέσο επιτόκιο των
Παρά το γεγονός ότι στην πλειον ότη<Περνάμε τις πιο δύσκολες στιγμές
ανάπτυξης , η Ευρπη χατορθνει να δη
μιουργήσει θέσεις εργασίας , Σύμφωνα με
την έκθεση, τον περασμένο Σεπτέμβριο οι
απασχολούμενοι στην ΕΕ ανέρχονταν σε
241,5 εκατ. , το υψηλότερο επίπεδο που
έχουμε επιτύχει ποτέν , θριαμβολογούν οι
Βρυξέλλες .
Μολαταύτα, τα στοιχεία τούτα υποκούπτουν την πραγματική εικόνα που έχει
δύο όψεις.
Την ρα που κάποιες από τις χρες
της ΕΕ ( Γερμανία , Αυστρία , Ολλανδία,
Τσεχία και Βρετανία) όχι μόνον έχουν
ποσοστά ανεργίας χαμηλότερα του 4% ,
τά τους οι ευρωπαϊκές χρες έχουν κατορθσει να ξεπεράσουν τον σκόπελο
της ανεργίας-μία από τις πιο σημαντι κές συνέπειες της ύφεσης- με αποτέλεσμα ο δείκτης της να πέφτει σε επίπεδα
προ χρίσεως, κάτω από το 7% , η ετήσια
έκθεση της ΕΕ διαπιστνει καξιο σημεί
ωτες εξαιρέσεις, που μετουσινοντ αι
στα ποσοστά των ανέργων σε τρεις μεγάλες χρες: τη Γαλλία, την Ιταλία και την
Ισπανία, οι οποίες συγκεντρνουν πάνω
από τους μισούς ανέργους στην Ενωση.
Παρά τους σχετικς ασθενείς ρυθμούς
στην ιστορία της Αυστραλίας> δήλωσε
στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθην αϊκούΜακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων,
< Πρακτορείο 104,9 FM , ο Βασίλης Παπαστεργιάδης, πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Μελβούρνης , η οποία πραγ
ματοποιεί δράσεις για να συνδράμει στη
συνολική προσπάθεια αντιμετόπισης
των καταστροφικν πυρκαγιν που
πλήττουν την Αυστραλία από τον Σε πτέμβριο μέχρι σήμερα .
Ακούμε συχνά από την Ξ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα