Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
οφων μαψ oou . .
0 ογυνιστ όμως
μέχρι θανάτου ypo
| νοεκορόειy
thεύθερο/
την όnoy
Joou."
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5924
Τιμή φύλ .: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα
πραματοποιήθηκε ο καθαγιασμός
των Υδάτων
στη παγωμένη λίμνη Πολυφύτου
Σελίδα 12
Αυξήσεις
Μικρής έντασης φωτιά
στον ιστορικό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Νικολάου
Σελίδα 11
συντάξεων κρύβειν το νέο ασφαλιστικό
Αύξηση των κύριων ουνιάξεων
για όοουs έχουν
Πάνω anό 33 χρόνια εργεoias μέοω
τns aλλaγnς ιων noo0oν
αvαnλήρωonς θα nερλαμβάνει
το σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Εργαοίas κα
Κονωνικν Υnoθέσεων
Περιφερειακός Συμπαραστάτης
Του Πολίτη και της Επιχείρησης |
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 13
ΓΕθνική 4ος όμιλος:
Ισόπαλη στο Μεσολόγγι Ποιεs είναι
η ΑΕΠ και κρατάει
την πρτη θέση
Διόδια:
Σελίδα 17
οι νέεs τιμές
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
στιs εθνικές
οδούs
Το 2020 ξεκινάει καλά,
αλλά .
Σελίδα 24
Το 2019 oνδείχθηκε η καλύτερη χρονια της τελευταιας δΕ
| καετίας για την Ελλάδα . Αν μάλιστα δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι
|nοu εγκυμονεί η ρευστότητα του διεθνούς περιβάλλοντος ,
| το 2020 θα μπορούσε να εξελιχθεί ακόμη καλύτερα.
Κατ ορχnν το 2019 το μέτωπο του "ιθνολοϊκισμού που το
| λαnρηoε την χρα ουνετρίβη εκλογικά αλλά κυρίως mολ
|τικά , ηθικά , οικονομικά και ιδεολογικά.
Το μέτωnο του "0νολαϊκι ομούς noυ εκφράστηκε noλτικά
|κυρίως απo ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΑ, και Χ.Α, το 015 απeίληoε να ρίξει
τη χρα στα "βράχια με μια ανeξέλεγκτη χροοκori , έξοδο !
| οπό το Ευρ και noλύ nθανά ano την Ε.Ε. Το 2015 anoδεί.
χτηκε ruς τα nεpi δανείων ano Κίνα., Ρωoία χωρίς μνημόνια!
, και επανόδου στις προ ου 2010 ουνθήκες ευημερίας
ουνέχεια στη οελίδα 4
Αλλαγές στα διόδια αnό τα
| μεσάνυχτα της Τετόρτης θ
| lανουαρίου ανακοίνωσαν η
|Ολυμπία Οδός, η Ιονία Οδός!
| και η Μορέας Α.Ε. στο πλα.
οιο της ετήσιας τιμαριθμ
| κής αναrροσαρμογής.
Σελίδα 11
κοκο ΘΑ