Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
Ιανουαρίου
ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7420
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
KΟΑΚΟΣ
Λιμπρά
Πού μοιράστηκαν
τα 6,6 δισ.
του ΕΣΠΑ
- Τ περιμένει η αγορά το 2020
Συνέχεια στην 8
θεοφάνεια
νηλήθος κόσμου
2014 - 2020
Ποιότητα ζωής για όλους
στον Καθαγιασμό
των υδάτων
φαυμα τα φί νέξi
Χρέη:
Έρχεται νέ0s
Τερεσία. ΑΠοκατάσταση αδικιν
Συνέχεια στην 10
| Συντάξεις
Αποκατάσταση αδικιν
- Τi Προβλέηει
το κυβερνητικό σκέδιο
Τα πρτα καναδρομικά δραν που θα δοθούν από το Φεβρουάριο οι δικαιούχου
Συνέχεια στην 11
Συνέχεια στην 4
Το Εθνικό Χιονοδρομικό
Κέντρο Βασιλίτσας
θα είναι ανοιχτό έως και
την Παρασκευή 10/1/20
δυM89
Eπίoημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 5
Ε.Π.Σ Γρεβενν:
Β' Φάση UEFAC
TPEBENA
snς Οκτωβρίου 151
60ΙΟΑΙΡΙΚΩΝΑΑΤΕ
ΓΡΕΒΕΝΑ
13-18 Ιανουαρου 2020
Ι1σ82
Συνέχεια στην 20