Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
TETAPTH
8 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12424
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Citigroup: Αναβαθμίσεις στην αξιολόγηση της Ελλάδας με αρχή την Fitch
Μπαράζ ανα βαθμίσεων το 2020
Έρχεται νέος Τειρεσίας
για όσους χρωστούν
Στήριξη από ΗΠΑ
σε Ελλάδα
Τη δημιουργία ενός φορέα που θα διαχαρζεται όλες Τς
οφελές Των πολτν σε τράπεζες , Δημόσιο και ΔΕΚΟ εξε
Τάζα το οικονομικό εππιλίο.Πρόκετα για έναν νέο Ταpe.
σία, που μεταξύ άλλων , θα εξετάζει και τον Τρόπο που οι
πολίτες εξυπηρετούν τους λογαριασμούς Τους
ες παροχής υπηρεσιν , Η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή Πιστοληπτικής Αξολόγησης θα είναι επί της ουσίας μια Τράπεζα
Στοιχείων Οφαλετν , η οποία θα συνδυάζαι τα οικονομικά
στοιεία που σήμερα φιλοξενεί ο Ταpεσίας μαζ με άλλα
που έχουν στη διάθεση τους οι υπηρεσίες του Δημοσίου
καθς και επιχερήσεις από τον ιδιωτικό τομία που σχε
Τίζονται με ληξπρόθεσμες οφαιλές σύμφωνα με Τα Νέα.
πρωθυπουργός ενημέ
|0οσε χθες τον πρόε .
δρο των HΠA , για τις
τελευταίες εξελίξεις στη νοτι .
raιpci .
οανατολική Μεσόγειο, εκεί που
η Τουρκία παραβιάζει το διε θνές δίκαιο .
Σύμφωνα με χιβερνηικούς
κύολους η στρατηγική σχέση με ταξύ της Ελλάδας και των Ηνω .
μένων Πολιτεν δυναμνει.
Οι ΗΠΑ αναγνωρζουν ότι η
Ελάδα είναι πυλνας σταθερ τητας κι σύνεσης στην αν. Μ σόγειο και τα Βαλκάνια , ούμgoFα την Ελλάδα αναμένονται πολλές αναβαθμίσεις τη νέα
Handelsblatt:
Φιλέτον ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνν
χρονια αναφέρει η Citigroup. Η Fitch θα ξεκινήσει τον χορό των αξιολογήσεων στις 24 Ιανουαρίου, ακολουθούν οι
S&P και DBRS στις 24 Απριλίου και η Μoοdy's στις 8 Μαΐου.
Όπως έχει σημεισει οι οίκοι θα προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις δεδομένων των ισχυρν θεμελιωδν μεγεθν . Και αν
το κάνουν (κατά τρεις ή τέσσερις βαθμίδες) , η Ελλάδα μπορεί
Στο πρόγραμμα ιδιωπικοποήσεων της κυβέρνησης ΜηΤσοτάκη που φιλοδοεί να βάλει το 2020 περί τα 2,44 δις
στα κρατικά ταμεία αναοφέρεται η Handelsblatt.
Φλέτοs του φετινού προγράμματος θεωρείται η πω.
ληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνν . Το πακέτο μετοχν ενδέχεται να αποφίρα πάνω από ίνα δισ .
Τα σχέδια πλησης φέρνουν κινητικότητα στο ελληνικό
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήστων . Μετά το ξσπασμα της κρ
σης η τότε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση αχε υποσχεθα
στους πιστωτές Το 2011 κέρδη ύψους 50 διο. από τις δ
ωπικοποιήσεις μέσα σε μόλις πίντε χρόνια Ένας απολύ .
Τως ουτοπικός στόχος. Στην πραγματικότητα μπήκαν στα
ταμεία μέχρι το 2015 μόλς 12 διο. Στο μεταξύ ανίρχονται
στα 6,9 δισ.
να με αντερο Αμερικανό αξυ
ωματούχο . Στο υψηλότερο ou
επίπεδο των τελευταίων ετν οι
διμερείς σχέσεις , σημείωσε.
Κάνοντας λόγο ιστο να επωφεληθεί σε όρους ρευστότητας από την ένταξη των
ομολόγων στους δείκτες επενδυτικής βαθμίδας καθς και
για μια
ρική στιγμή για τις σχέσεις των
δύο χορν , ο Αμερχανός αξ
στο QE.
Όλα αυτά υποδηλνουν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωωματούχος σημείωσε ότι το επίπεδο των διμερν σχέσεων βρύ .
σκεται ίoως στο υψηλότερο επ θεί απότομη και μεγάλη συρρίκνωση των ελληνικν spreads
εκτιμντας πως η απόδοση του 10ετούς θα βρεθεί στο 0,70%
πεδο των τελενταίων ετν,
και το spread έναντι της Γερμανίας στις 100 μ.β.
ΟΔΔΗΧ: νέα δημοππρασία εντόκων
γραμματίων
Σε υψηλό επταετίας ο χρυσός
Στα 175 εκατ, η μείωση
προκαταβολής φόρου
χουσός , αοqαλές καταgύμον, έφτασε σε
υψηλό επταετίας , λόγω της κλιμάκωσης της
Ψταστης στη Μέση Ανατολή Αgού κατέχραψε
άλμα την Παρασκενή , μετά τον qόνο του Κασέμ Σου.
Σε δημοπρασία εντύχκων γραμματίων διάρκειας 13
Aδομάδων προχυρεί σήμερα Τετάρτη . το ελληνικό
Δημόσο . Από την έχδοση των εντόκων-που λήγουν στις
14 Απρυλίου 2020- το ελληνικό Δημόσιο προσβλέπει στην
άντληση ποσού 375 εκατ. Πaράλληλα με τη δημοπρασία ,
το υπου(γείο Οικονομιχν παρέχει τη δυνατότητα σε φυ σικά προσωπα ( δ τες ) να προμηθευτούν τους εν λόγω
τίτλους .
Υπουργείο Οικονομικν και η ΛΛΛΕ ενημερνουν
, ότι ολοκληρθηκε η διαδιχασία εκαθάρισης των δη
λάσεων φoρολογίας εσοδήματος νομιχν προσπων pα
το 2018 mα τη μείωση της προκαταβολής του qdρου από
το 1006 στο 95%, Εpνε επανεχκαθάρση σε περισσότε .
ρες από 75.000 δηλσεις και προέκυψε τελικά ποσό μεί .
ωσης προκαταβολής 175 εκατ , έναντι πρόβλενης στον
προύπολοηαμό για 138 εκα .
λείμαν, το ολύτιμο μέταλλο συνέχσε τη Δευτέρα την
ανοδιχή πορεία του , αγiζοντας τα 1.588,13 δολάρια
την ουγnά Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από
τον Απρλιο του 2013 .