Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ι8ρντής - Νικάaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σαιρίδου L Συλνή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974"
Ap. φύλλου 6880-12.026
Ο καθαγιασμός των υδάτων σε
Μυλοπόταμο, Κ. Νευροκόπι και Δοξάτο
TΦσμεμνό πpόγρο μα α Βνοις, Koή Βρόση Dαρούσι κα ύριος
Μικροί και μεγάλοι στα χωριά της Δράμος
παρακολούθησαν και φέτος τα λαϊκά
δρμενα του τριημέρου των Φτωw
Χανν-Δόξα Δράμας 21
ΔΗφσηρήηον οι χτo. .
Ποδαρικό
Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε
Η Βρύση της Τσομπάνκας
με το αριστερό
Τοέapο npeρτu όην Και noκi
Αναβίωσε και φέτος το έαμο ύγο.
| στο Κ. Νευροκόπι ην noραμονή των Φτων
από τα νερά της Αγ. Βαρβάρας
024χρονος Βασ. Κωνσταντινίδης
Γράφει ο Μικόλα ος Λατσίσταλης
Σήμερα η toroη γενική συνέλευση
kαρoοίυ φσονυ m fp m tμα ης πιρο
σελ. 5η
συλ. 5η
ΘΕλ. 5η
σελ. Τη
Mw απολογισμός από τον πρόεδρο της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Καλλνικiδη 1 Ο έφορος αρχαιοτήτων Δράμας μιλάει απο κλειστικά στον " Π.Τ."
Μόλις έκλει σε η Ονειρούπολη | Με πίκρα και παράπονα αποχωρεί
έγινε μήνυση για τη λειτουργία
της χριστουγεννιάτικης αγοράς
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δράμας ο κ . Παπαδόπουλος
Το 2020 θα είναι η χρονιά της ΔΕΚΠΟΤΑ
Η επόμενη Ονειρούπολη θα γίνει χωρίς χρήματα των
Δραμιννω
Τέσσερα χρόνια μετά, αναφέρεται στο έργο της Εφορείας και μιλάει με πικρία
για τη μη στήριξή του
Καταλογισμός ποσού 10.000 ευρ από τον Επίτροπο Δράμας!
Του θανάση Πολυμη
ΝAN μκρό απολογιαμό για την 16η
&οpγάνωση της ΟΝειφούπολης δχανε
L-x8ες το πρoί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, oπρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑκ Καλλ υκίδης, με το πέρας της ουδήλωσης . Μόνο
που με τολείσμο της μεγάλης αυτής χρστουγεννάκης γιορτής, έμελε να γίνε μια
μήνυση από σμπολίτη μας για τη επουργα
της χριστουγεννιάτυης αγοράς
Ο απολογισμός
Κατά τον απολογσμό του για τη λεπουργία της 16ης Ονερούολης, ο κ . Καλλιιδης, σημείωσε ότι "η ατάμενη Ονειρούπολη
ξpανάa αμέσως μετά το λείσμο της φεπΜης Ετσι λουτόν, ανογουμε τις διοδικοσίες
για την οργάνωση της Ονερούmολης 20202021 και ένας από τους λόγους είναι για να
ατοφύγουμε να γνάμαστε προφήτες Πo Ελλάδο, συμπλήρωσε.
λαί, κατά τη δάριεια ης λατουργίας της
Οεpoίπολης
Οκ Καλλινκίδης , σημείωσε ότι η ΔΕΚ.
ΠΟΤΑ ίναι εδ και καλεί φους, φορείς,
noλmστικούς συλλόγους nou έχουν ιδες
και προτάσεις να καταθέσουν για τη βελΤίωση της λεπουργίας της Ονερούπολης να
τη συτήσουμ και εφόσον είναι στα πλαίσα του εφετού να τις υλοπαήσουμε, εν
τόνισε ότι φέτος η γιορτή στήeηε πολύ γpήγορα λέγοντας ότι σε μα τόσο μεγάλη εκδήλωση , θα έχουμε και τα αρνητικά της κα
παραλείμεις και λάθη- και αναφέρθηκε σε
ένα moλύ σύντομο στορικό για το στησμ
Του θανάση Πολυμένη
ΤΟΕΛΟΣ Δεμβρίου 2019, έκλεσαν τέσσερα χpόνα από τη δημ4ουργία κα τη λεπουργία της
Εφορείας Αρχειστήτων Δράμας. Η δημ
ουργία Εφορείας Αρχαστήτων (ΕΦΟ.Α)
στη Δράμ, ήταν μα σπό τις σημαντικές
στιγμές στην ιστορία του πολιιαού της
περιοχής Πρτος έφορος αρχαιστήτων
ο φχαιολόγος κ . Ευστράτιος Παταδ πουλος , αταίος μετά αό 4 xρόνια στη
θέση αυτή, δηλνει την παραίτησή του
κα αnoχυρε, φωνερά ικραμένος
Μλντας στον Πρωνό Τύπο, αναφερεται στο έργοτα, κάνειτον ατολογιαμό του και δηλνει πικραμένος,
καθς η Εφορεία δεν στηρίςθηκε από
την πολιτεία-καθς υπάρχει έλλεψη
προσωικού και κιρίως λογιστή-εν
εκφpάζει και το προσωποό του Ταράπονα, ότι ο Οκοναμκός Επίτpστος
Δράμας τού καταλόγισε ευθύνες γα
Χρηματικόποσό 10.000 ευp . Expάζει
τέλος και το παράπονό του, ότι το
όραμα του για μια δναμκή ΕΦΟ.Α.
δεν στηρίχθημε ατό μέρος του προσωπικού της.
ΔΡΧΑΙΟΛΟ ΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΩΤΟ ΠΤ.
συνεχpι να αλλάζ πpόσωπο στε να γeι
αυτό που της αξίει γιατί είναι το πρτο και
μεγολύτερο χιστουγενιάτικο χωρό στην
Η ΔΕΚΠΟΤΑ Το 2020
Σε άλλο σημείο, ο κ . Καλλινκίδης έκανε
αναφορά στη λετουγία του Eνιδρείου Μιλστιστάμου, λέγοντας ότι εντός του 2020 θα
eατΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ΕΛΓΟ Δήητρο , όλων ατνΤ
κν εγκαταστάσεων , γραpeίωv , του μεγάλου εργαστηρίου του -ΕAΓΟ Δήμητρα- κα το μεγάλο
γροφείο στοτέως Καnολογικό Νσττούτο. Αυπή
ναμίζω ότ ήτων η noμεγάλη στπγμή για την Εφο
ρεία , γιατί όταν ήρθαμε εδ , δεν υπήρχε ούτε
ένας μικρός χρος , ένα ρόφι για να βάλουμε
επάνω κάπαια κασάκια
αταθηκυτνήσε η λειτουργία του ,δότι εκεί υπάρ
χειένας ζωντανός οργανσμός noυ παραμ
νει κλειστός . γιατί είναι και ένα σημείο
επαεψμότημας-.
Τόνισε είσης ότι για rpuτη θα λετουργή
σει Κέντρο Ενημέρωσης μετά από ατμα
προς το Δήμο να παραχυρηθεί στη ΔΕΚ
ΦΩΤΟ Π.Τ. Όσον οφορά τη δύοκολη σπν η υπηρεοιΑτο οκίνητο rou βρίσκεται ετάνω στην
πλαπεία Ελευθερίαςστε να το λετουργήυπάρχε μα
Οι καλές και κακές στιγμές
κόριε Παπαδόπουλε. Συμπληρ θηκαν ήδη τίσσερα χρόνια από τη λιατουργία ης ΕΦΟΑ. Δρά- παραμκρή υποστήρδη σε μόνμη βάση ενο, της Εφορείος,
μος . Πς σποτιμάτε το έργο της μέχpι σήμερα;
-Στο τέλος του χρόνου συμπληρθηpε μια τετραετία πρayματικής λετουργίας της Εφορείος Αρχαιστήτων Δράμος, σττην
πόλητης Αράμας Η Εφορεία είχε δημουργηθενωρίτερα, πα παυμε εμπερία σε θέματα λογιστικά.
ρέμενε στην Καβάλα και δεν είχε μεγάλη δράσηστο χρο .
Επιθυμία μου εία, ενόμει ότι τα πεπραγμένα κληβήκαμε να τα παρουσιάσοιημε στο τέλος Ναεμβρίου στο νατο να υλσπαήσεις τον σκαπό τον οποίο 6χeς βάλε το
Μέγαρο Μουακής στην Αθήνα, ουστοστικά το κείμενο αυτό να
περάσει κα στους φορείς και πολίτες της Δάμας με τους n
σπoίους τέσσερα χρόνια είχαμε αγαστή συκεργασία
Πρόκετα εν πολλοίς για
πράγματα που έχουν ιατερη σημσία , γιατί mερέχουν
παραχωρήσεις κτιpίων όπως
του Καπνολογκού, περέχουν
όλα τα στάδια πpoτομασίας
των μελεπν για να μπορέ σουμε να στεγοστούμε στην
παιά Ασφάλια κα πεpμε
νουμε ατό τη &κηση του
Δήμου να την ολοκληρσει
Έχουμε επίσης μεγάλο
αρeμό εκδηλσεων Του κά
ναμε στο αθριο με τους πρωτοπόpoυς ή αι σε συνέργειες
με άλλους φορείς, όπως επίσης κα ηπρτη οση πou
έχουμε κάνει και σε λίγο θα
μηορεί να πωλείται ε όλη τη
Βόρεια Ελλάδα
κύρα Παπαδόπου λε , αν σος
πούσα να μας πpίτε ην
σημαντικότερη σηημή αλλά
και ην πο δύσκολη σ αυτό
το έργο των τεσσάρων χρό
νων της Εφορείας Αρχαιοτή
των Δρόμας , παες θα
εmλέγoτ
Η πιο σημαντική για μένα
ήταν η παφαχρηση τό δύο
φορείς , αό το Υn. Αγρoτικής
Ανάπτυξης και από το τέως
δύσκολη προσωπική και μα
σουμε ως Κέντρο Ενημέρωσης oργονυμένα
σιακή . Η υπηρεσακή στιγμή, είναιτέσοερα χρόνια, χωρίς την
και aυντονιαμένα άπου θα λεπουργεί και η
της γιορτής
Τόνισε ότπ
τα ουμφέροντα
γιατί noλλαί ασέλγησαν και συνεχίζοιν να
οσελγοiνστο ομα της ΔΕΚΠΟΤΑ, εν σημείωσε ότι ΔΕΚΠΟΤΑ είνα μια βαμη
δημοτική επgipηση, η σταία οφείλει να κα.
τάξει τα συμφέραντά της να τα προ ωθήσε
με τον κάθε δυνατό και νάμη τράτο
αυτό θα πράξει Π' αυτό και θεωρ ότι το
2020 θα είνα η χρονά της ΔΕΚΠΟΤΑ..
Ο: ΚαλλιΜίδης ανοφέρθηκε στη διαφήμoη που εγνε σε δάφορες πόλες της Ελ - ωστε α μπορέσε
λάδας, άτως και στη Βαυλγορία κα στην pouες δράσες.
Τουρκία κα λιγότερο στη Ρουμανία και έτο
υmήρξε Τφοσέλευση αn ' αυτές
εντο 2020 στη διοφήμοη θα προστεθεί και
η Σερβία.
Η Ονεpούπολη θα ολάξα πρόσωπο, θα
tκeση των ειδόσεωντης ΔΕΚΠΟΤΑMησε επίσης για αναβάθμση των ΕλευΔΕΚΠΟΤΑ οφείλει κα κοπάξ
Ναμιού Προσπου.
κάπι που μας ανάγκασ ακόμα και όταν υπήρχαν τα χρήματα,
να μην μιοpέσουμε να υλoπαήσουμε αυτά τα αταίa έπpεnε
και οpελαμε να υλαταήσουμε ελλείψει βεβαίως ενός ανθρεpων" συνεργοσία με τους πολιτιστκους συλλόγους της πόλης και με τις
πρστάσες τους, εν αναφεράμενος στην
μουσυκή εδήλωση Drameea, τόνιαε ότι από
το φέτος θα γίν δθής με συμμετοχή κα
ένων aυγκρoτμάτων
Εξφpοσε την σκόψη του επίσης, ότι από
φέτος η ΔΕΚΠΟΤΑ Οα μιει σε διάφορα πα
Onως καταλαβαίνετε - ακόμα και αν υπάρχαι η πρόθεση από
την noλπεία να συνδράμει σε ανθρπινο δυναμκό - dναι αδύ ,Εφορειν
μμαλό σου και τον οπαίο έχεις δηλσει ως πρόγραμμα δράσελ4η |
νελλαακα και, υpωπαίκά προγράμματα.
, υλσποήσει ενδιοφe
Η μήνυση
Ρωτήθηρε στη συνέχεια οκ Καλλινικίδης,
αν αληθεύουν όσα ακούγοντα, ότι ένε μή
νυση ατό συμπολίτη μας , τόσο προς τον
χρες,
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
loο, οο καιπρος το δήμαρχο κ Μαμσάκ .
Πάτκας-Μοσμανίδης
Ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ επιβεβαωσε
ότι αυτό αληθεύει και σημείωσε όπ -όσο υπάρχ
Οεpoύmολη θαυπόρχουν
και πολέμιοί της, λέγον
τας ότι η ΔΕΠΟΤΑδεν
έχει να φοβηθεί κάτ Η
ΔΕΚΠΟΤΑπαζα πάντα με
καθαρά χαρτά και θα τονίσω ότι ο κανονιαμός της
είνα συγεκρμένος. Άλλα
οσέλγησαν τόσα χρόνα
στο καρμ της ΔΕΚΟΤΑ.
Ανοφερόμενος στο λόγο
της μήνυσης εξήγησε ότι
αυτή έγινε γιατί έγνε
υπέρβαση του νόμου
4497/2017 , ποu oφopάτην
υπαίθρα εμπορκή αγορά
και ο onοίος λέ ότι η εοpκή αγορά θα έπρετε
να λετουργεί 20 μέρες
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νές υπερσύpονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνσης .
ηεέέλξη στην εξταση του μαστού
. Υπέρηκος Μαστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
ισελ4η
. Μαγνnυκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηκo-Τiplex σγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνόττος
. Ορθonαvτoγρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Θανατηφόρο τροχαίο στη Δράμα
με θύμα έναν 64χρονο
πάνοα πλα ας αξοπεη,
μαθράτστροάντο
Ανήμερα των Φτων , στις 625 π.μ, στη Δράμα, ΙΧ.Ε
αυτοκίνητο , που οδηγούσε 64χρονος ημεδαπός εξ
τράτη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με
αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυμαπισμό του 64χρονου.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχή
ματος, δενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890