Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TETAPTH
AΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eτος ίδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.726
Σελίδα 17| ΕΣελίδα 23
Η εκδήλωση τounοδήλατικού
ομίλουΔρήρος Νεάπολης
Υποβρυχιαγεωαρχαιολογική έρευνα!
στον αρχαίο Ολούντα
Πλημμύρισε το Οροπέδιο
κατέρρευσε ο μόλος στο Σίσι
. Το ελαιόλαδο
<ΚΡΙΤΣA) στον
κατάλογο
των Προστατευόμενων
Γεωγραφικν
Ενδείξεων
50.000 κυβικά ανά ρα από το χνο στο φράγμα!
Ρεπορτά :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σελίδα 3
Ο Πλημμυρισμένος κά .
μπος του Οροπεδίου Λασιθίου και η κατάρρευση
μέρους του μόλου του
λμανιού στο Σίσι, ήταν
οι σημαντικότερες συνέ.
πειες στα μέρη μας αnό
το πέρασμα της καοκαιρίας , εν συνεχίζονταν
και χθες το βράδυ οι nρω tόγνωρες βροχοπτσεις,
που μετέτρεψαν τον ξε .
poπόταμο του Αγίου Νικολάου σε ποτάμι
. Ανοδος στις αφίξεις
κρουαζιεροπλοίων το
Σελίδα 5
. Προετοιμασία για την
Αποκριά στον Άγιο
Νικόλαο
Κατόρρευση
του μόλου
Οι θυελλδεις άνεμοι αποκατάσταση του λιμα - πεδίου Λασιθίου Γάννης λέμη.
της τάξεως των 10 μno nημμορσμένος είνoο κάμπος στο Ορoπέδιο Λοσιίου (φωτογροφία k Σηγανός
Εν αναμενόταν ισχυ.
φόρ Πou πνέουν από την ποu έχει χρονίσει πια την κατάσταση που έχει ρές χιονοπτσεις , τελικά
Κυριακή και τα τεράστια παρά τη σημασία του για διαμορφωθεί στην περ κυριάρχησαν οι καταιγ δες και η διαρκής ισχυρή
βροχή, περιορίζοντας το
οψος του χιονιού , αλλά
μεγαλνοντας απότομα.
τον όγκο των υδάτων nou
φτάνουν στον κάμπο κα
οδηγούνται για αποpοή
νιού Σισίου , ένα ζήτημα Στεφανάχης αnοτιμντας
Σελίδα 5
(ιστός
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
στο φράγμα
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ
MANTAPINIA 0.99€
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΕΗ! άρο έχει καταστεί πλέον
Η πραγματικότητα που
διαμορφθηκε χθες , υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη.
Η πλημμύρα . παρέπεμπε
σε αντίστοιχα φαινόμενα
του παρελθόντος που na
ρουσιάζονται εξαιρετικά
σπάνια . Είναι χαρακτη.
ριστικό το χωράφι της
φωτογραφίας που είναι.
πλημμυρισμένο και βρί .
σκεται στο Ψυχρό Δεν
κύματα που χτυnούν a - τον Τουρισμό και την το -οχή του Ορonεδίου Λασι . το θυμάμαι ξαγό . Το γερό
εναι στα πρόθυρα των οιΤο πραγματικό πρό- κισμν βόρεια και νότια
βλημα από την κακοκαι . εξηγεί ο κ . Στεφανάκης,
ρία στον κάμπο του - σημεινοντας παράλληλα
Είναι μια πραγματικά ροπεδίου Λασιθίου είναι Πως συνεννοήθηκε με το
τα πλημμυρικά φαινόμενα , ΟΑΚ προκειμένου να αυχει ουσιαστικά κοπεί στη πλημμύρα είναι μεγάλη τα οποία είναι τα rρτα ξηθεί η απoρρόφηση
το ΚΙΛΟ
0.49€
0.49€
Το ΚΙΛΟ
-Κόπηκε στη μέση , ο μόλος Σισίου
ΤΟ ΚΙΛΟ
σταμάτητα , οδήγησαν πική οικονομία (Εκτενές
στην κατάρρευση ενός ρεπορτάζ στη σελίδα 6)
μέρους του μόλου Σισίου .
Η πρόσβαση προς τον
θίου και στον κάμπο.
Πλημμύρισε ο κάμπος
αδύνατη , εν ο μόλος έδύσκολη συνθήκη διότι η
ΙΑΝΑ ΔΗΙΤΗ ΠΕΡΙΣΧΟΤΕΡΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕ
ΚΑΝΤΕΑAΙ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΔΑ ΜAΙ τΟ ACED0oΚ
www.fccbook.com /Onupon ο Μν tDo
-.Φρέσκα φρsυτα cα λαχενυ
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
151-ArioΣ ΝΙΚΟΛΑΟ.ΤΗΛ
μέση, Μεγάλη είναι η ανη- και έχει μεγάλη έκταση, μετά την πλήρη και
συχία της τοπικής κοινω- δήλωνε χθες αργά το λοκληρωμένη λειτουργία
νίας , που αγωνιά για την βράδυ ο Δήμαρχος Ορο - του φράγματος Αποσε τον αγωγό αnoppoής , η
ΕΠΙΜΕNίΔΟΥ
2841021711
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Στη oελίδο 20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα