Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
MeEPOA AΕΑΡΜM ΓΡeeEOΕΡΑ . ΕΤΟE ρνε ou
ΕVwτνΟτια
4οολίδες
στα navid του
μεΠpόoonα
pο pυβeu
o poο
e2019
αλλά και σκοτνε
N uργίες
Aθ m ep
νύs n
Πολιορκία
στα επείγοντα
ΑΓΙΟΣ
|ΟΤΑΚΟΥΝ ΤΑ 0
TEPIETATIKA IE
MIA EGHNEPIA
| ΕNA ΔΕ ΕΙιΧ
AKOMA
| ΦΥΝΤEΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΚΗΔΕΥΑΝ ΚΑΙ
ΠΕΘΑΝAΝ ΣΑΝ
ΜPMΗΓKΑ
Anptνarς
ep eT.E No
sομt apo pur tp
ψ pενpεν tps
Μεπέdφοo
EKKAHIH NA
IPEIAITHKE ENI
KAI 70PH ANAMEN,
Πure A
MEN ΚΑΤΑΟΕΥΓΕ
OKOIMOE ETO
NΕEΟΚONΕΙΓL
LEYTEPEYONTA
ΑΝΑΟΕΡΟΥΝ
Huunoeror u ο
κίεn p
va pν uo .
θνoν, aau
uοφέo o
ΜΑΡΤΙΡΕΙ ΤΟΥ
Φ13201
ΣΓNΟΤEVΥ
ΑΡΧΙΖΕΙ 20ος
ΡΟΣ ΠΑ
ΤΟΝ ΜΠΑΚΑΡΙ
IPOBAHMATA
τοόκεοούμαι
Τ άλοξε
στην 1n
οελίδα μας;
nebή r
κοa ) 3031,
pΑμυ ηλ uν
φο080 4 φ
DeK αγουν φύ
w taεp Χenp
ηίνua
μης Λακές
δάμαρχε
Aepspίν p
orυot oοae κd
- oύννw
ν reu
ΡAΦΟΥ
ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΤΟ
ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑ
ΤΕ ΠΟΡΤΕΣ
Η σωστή στάση περιμένει επιβράβευση
NATA NO
bucφt
ου o tutua
Ηeee ho κοεas wν
ou pwvλ Μe. ΜnΑ Ο φok onsto co lο
wo κ tωp runκ uot, u pφo
dMΡnκ
M.Mmάn
o Κα ou w
Oυwν "
LOPAAAI
ο Προμηθoς
πεoe,
στην Μηρέσια
eεiea
RESTAURANT
ΦΑΓΝΤΟ ΕnoTΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Σαββατο καιερτες
m0υpό με .
Tpopati ne Tp 16
tθε ua α
υ μκ (19, )
MOTTEN
Kαλο τp στο 20 521 2
Φ4.01
i Lροε εγα, k-6104259