Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aρθμ. φύλλου 36.118- Τετάρτη 8 lανουαρίοu 3020 www.tharrosnews.gr
ΟΑPΡΟΣ
Έτος 121ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ Ν ΙΑΣ
Τμή 1 ευp
0. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ηπαραλιακή ζνη.
το συγκριτικό πλεονέκτημα.
της Καλαμάτας
ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΚΟ ΤΡΩΕΙ>
ΤΑ ΣΩΟΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Έφτασαν στις
15.224 οι ενστάσεις
στη Μεσσηνία
.Χάθηεν
σελ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
Χάνονται
μία κωμόπολη 8.470 κατοίκων
κονδύλια για
την προθησή του
σελ 9
Πρεμέρα για
< Μελωδία της ευτυχίαςν
την Παρασκευή
σελ. 24
Η Μeσσηνία, σύμφωνα με τα στοχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μεκθηκε την πρτη δεκαετία του
21ου ανα κετά 5.512άτο μα, ενά τη δείτερη κατά 2.000 περίπου. Σε βάθος εικοσαεtας δε , η μείωση φτάνει στους 8.470 κατοίκους! Ούτε λγοούτε πολύ η Μεσσηνία έχασε μία κωμόπολη , χωρίς οι προβέψεις να
είναι aσιόδοξες για αναστροφή της κατάστασης Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πληθυα μές του νομού το 2019
ήτον 158.305 κάτοικοι . Το 2011 ήταν 159.954 και το 2001 έpeave ους 15656.
EΛΙΔA5
-ΑΡΟΡ ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ
Δύσκολη εγκυμοσύνη για οριοθέτηση
Α0Ζ Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ααμπρός
ο εορτασμός
ανά τη Μεσσηνία
σελ. 3
DΓΟL893
kökkous
SNACK CAFE
DELIVERY 27220.22522 ΜΕΣ ΣΗ ΝΗ
Παύλου Πτωχού (έναντι Δημαρχείου)
σελ. 12-13
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ-ΤΖΑΚι
wννw. pΦnt ΙΕd κ.ar
τirΡRΟ