Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: . & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ φύλλου 17.672 Τιμή 0,60 E . Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020
Γρaφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fac 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Βαρυσήμαντη ομιλα του Προέδρου της Βουλής Κ.ΤΑΣΟΥΛΑ στην ετήσια εκδήλαση τυ ΠΑ
Η ΕΙΝΕΑ ΜΟΡΑΦΙΑUE ΑΣ ΤΟΥΡΚΑΗ
HOEYNEM, MOIPAIO
ΠΩΡΜΟ ΙΑΚΟΣΤΗΣ
Ο θα επτείουμε την δπλοματική και σποτρεπτική περίσφιξη της Λαμπρές τελετές σ όλη την Ηπειρο αλλά και την Μβανία
γείονος, οφού και το διεθνές δίαιο είναι με το μέρος μας..
00Προινός Λόγοςν τίμησε τον Γιαννιτη βουλευτή , το
πρτο άρθρο του οποίου δημοσιεύθηκε πριν 42 χρόνια!
Το κρύο δεν στάθηκε εμπόδιο στους
εορτασμούς για τα Θεοφάνεια!
Ο νεαρός κολυμβητής Θεόδ. Κστας έπιασε τον Σταυρό στην
Παμβτιδα * Αγιασμοί υδάτων σε Αρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα,
Κόντσα , Βροσίνα και στα γεφύρια Πλάκας και Κοράκου
. Arv θα επpέψουμε στην
Τουρκία με την παρόξνση muν
προκλήσν της να υπονομεσει την εύλογη αξωση της Ελλά
δας να μπει επτέους σε μια σερά να ηρεμή σει και να βαδίσει
ΡΕΠΟPTΑΖ
ΕΥΗΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΟΝΤΟΥ
στο δρόμο της προκοπής, της η συχίας και της ευημερίας . Αuτή η
όξυνση μπορεί να είναι και το μοραίο λάθος ης Τοuρκίας .
Τα παραπάνω τόνισε ο ανo
της Πρόεδρος Της Βουλής Κστας
Τασούλας στην καθιερωμένη πλέ
ου Ετήσια εκδήλωση Του Πρuνού
Λόγουn , ανήμερα των Θεοφανείων
σε μια γιορτή που ανταμνουν κάθε
χρόνο . Την δια μέρα , προσωπικό,
συνεργάτες και φίλοι
ά0ΕΥ .
AWANNOM
: ηpμενο πρόoωπo στην καή πaς της εφημερίδας ο Γaw
της βουλευτής κ Τασοάλας, που , ως γνωστόν , με πρωτόγνpη
πλειοψηφία εκλέθημε Πρεδρος Της Βουλής των Ελλήων.. .
Αριστερά στημάτυπο αnό
Ddy υyouo Alu sn uion Ain
! σε ο Σταυρός ση λμνη, Δίπλα
οι τολμηροίκολομβητές που
έπεοαν στα νερά ης για να
Eικόνες ερημοποίησης και απογoήτευσης μέσα στον χει μνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
6η σελ.
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Χωριά που γίνονται. . φαντάσματα
συναντά κανείς σ' όλη την Ήπειρο!
|ΟΝΟ1 ία καγένων
kefeiorτος τοις άλης τu
. Μπορεί Το κρύο να ήταν
Τσουχτερό όμοως συό δεν εμπό.
δισε να διεξαχθούν κανονικά ο και εmισκεπτν, καθς και Των
πατροπαράδοτες rελετές αγιa .
σμού Των υδάτων σ' όλη Την
Ήπειρο, παρουσία επισήμων αλ . τα θεοφάνεια έγναν
---------------------λά και πλήθους κόσμου, ντόπιωw
ΤοoTΙκν Αρχν .
Στα Γιάννενα οι ακολουθίες για
> Τν ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίς και να δοθούν κίντρα στους νέους
να επιστρέψουν τονίζει στον <ΠΛ.>0 οικονομολόγος Aγγελος Κολέμπας
-11η σελ
Σελ. 4
Για τηv ωρίμανση και υλοποίηση έργων .
Η ΕETAA βάζει πλάτην
για τους μικρούς Δήμους
ν Συνάντηση του Προερου της με Μ Ελισάφ-o. Ντακαλέτση
. Εικόνα ερήμωσης και εγκα - νες και καταλύματα , δεν
έχουν ιονοδρομικά κe
ντρα κοντά , ούτE υποδομές για εναλλακτικές
δραστηριότητες, που να
ελκύουν επισέπτες έστω για τα γιορνά τρήμερα και να κρατούν
τους νέους τους Είνα
Gηλαδή η συντρπτική
πλειοψη - -11η σελ
Πιμάνη μιούστιν ήλ
uκpωκάο ατοληομς ης
ΕΝE τw λαήρο ση Hταp
τάλειψης συναντά κανείς εν μέσω
χεμνα στα περισσότερα ορενά
χωριά τηκ Ηπείρου ι αυτή είναι
μια σληρή πραγματικότητα.
Πρόκεπαι για όλους εκείνους
Τους οικισμούς στους σποίους δεν έφτοσε ποτέ η τουριστκή ανάπτυξη.
για χωριά που δεν δαθέτουν ξεν
Σελ, 12
. Αχτίδαν
αισιοδοξίσς για
rouς μικρούς κυΜεταφέρονται πλέον με αγωγό μήκους 14xλιομέτρων..
Στο Βιολογικό της ΔΕΥΑΙ τα
στραγγίδια του ΧΥΤΑ Ελληνικού
VΕ onοulος:Εγν ωυπιβάλω κην προή Πραξεις Που απαιτούν βεβαισεις ΕΝΟΙΑ! δημούργησ
20 Snoniv Sοd
ο, n aφορά Την
αρτότερη και
συντομότερη ω.
ρίμανση και υλοποίηση Εpγων
Γαμα εβδομόδα με απόφαση τυ ΣυΜάγου Ερετείου ωανiν.
Οι συμβολαιογράφοι απέχουν από
Τoπoθτησηη rou
- Σητούν αλλογές του νάμου για η φορολογική μεταρρύθμιση ..
. Μέγpι Την ερχόμενη
Κοριακή -Ττουλάχιστον - σ
πέχουν οι συμβολαιογρά
φοι που ανήκουν στη δο
ναμη ΤουΣυμβολαιογρα
φικού Σολλόγου Εφετείου
Ιωωανίνων, από συντάξεις
συμβολαιοογραφικν πρά
: ξεων που απαιτεί πpο : σάρτηση πιστοπουητικού .
ΕΝΦΙΑ κmι την . 11η σελ.
EMIVr
Era.Ο ΧΥΤΑ
Ελληνικού, που
ουσταστικά πλέον Aετουργεί ως
ΧΥΤΥ, έχu θωρo.
κιστεί πλήρως
περιβαλλοντικά
καθς Τίθηκε σε
λεΤουργία ο σ.
γωγός μεταφοράς των στραγγδίων 12η σε
pίας Τoπικής Ανάπτυξης και ΑυΤοδoίκησης κ Ηία Γάτσο κατα
τη συνάντηση που πραγματοmοr
ήθηκε στο Γραφείο Του Δημάρχου
Ιωσννίνων Μωύσή
ρόντος και rou Προέδρου της Πε ριφερειακής Ένωσης Δήμων
Ηπείρου Χρήστου Μτακαλέση.
Συγκικρμένα ο κ - 11η σελ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κο ε.
πoΤου r. ΓΑΝΝΑΚΗ
TEA. S
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΒΟΛΕΣ
Προς τι ο . αλληλοσπαραγμός
για Πρόεδρο της Aμοκρατίας;
Στου Μπαίρακτάρη.. .
Σμερα (5.15μμ) στο Εθν. Στάδιο γιατο Κύπελλο
Παιχνίδι- πρόκληση για τον ΠΑΣ
κόντρα στον Παναθηναϊκό
> Του ΠΑΝΑΓΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Ομήτ Καθηγητή Εωτονικού Πανίμου Αθηνν
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ.
. - Το ΚΑΠΗ ης περιοχής μας Θύμιο, pας έκανε ένα καλό δρο.
ης γιορτνές μέρες , αλλά εου έλειπες στο χωριό για την Πρωτοχρονά!
. Πού πήγατε βρε Μήτσο;
- Πήγαμε στην Αθήνα , να δούμε την Ακρόπολη! Το έξοδα ήτον κοAυμμένα από χρήματα nou συγκέντpωσε Το ΚΑΠΗ απ' το χορό που
διοργάνωσει Τέμσε το τουριστικό λεωφορείο , Τζάμπα εκδρομή - .
Είδαμε την Ακρόπολη, αυτό το παγκόσμιο μνημείο του πολιmσμοu!
Από τα 50 άτομα της εκδρομής, Τα 49 την έβλεπαν για πρη φο ρά, εγ την είχα δει φαντάρος Καλή ήταν αυτή η πρωτοβουλία, νάχει ο καθένος μας να pολογάει κάτι στον Παράδεισο !
.0 απλός Έληνος πολίτης , σχετικό με την επλογή του προσπου για το ύπατο αξίωμα του Προ
έδρου της Δημοκρατίος διερωτάται προς π τόσο
έντονος αλληλοσπαραγμός , όταν εκπρόσωmo
όλων των κομμάτων , δημοσιογράφο και ΜΜΕ ως.
και είδήμονες συνταγματολόγο δηλνουν ότιο Πρόεδρος είναι γuμνός εκτέλεστικν αρμοδιοτήτων αφού το Πολτικό μας σύστημα
είναι πρωθυουργικοκεντρικό ;
Πολλοί μάλιστα, κατ ανούκειο Τρόπο , τον χαρακτηρίζουν ως πρό σωπο διακοσμητικό με ορμοδιότητες κοφίματος κο
Χυρίς πoλές olλογές αναμένεται κα παραταχ0ούνοι δύο ομάδες
. Μrτά ο επτυχη μένο ποδαρικό στο
2020 και ο 03 επί του
Απόλλωνα Λάρισος για
Το πρωτά0λημα, ο ΠΑΣ
Γιάνννα ρήνεται σήμε .
ρα στη μάχη Του Κυπέλλου
-η oελ
- 5η σελ
- 11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα