Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΡΑΣΕ AΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΟ ΤΟΥ AL ΛΡΙΣ ΑΣ
Πρτος μέχρι το τέλος ο ΠΑΣ
Σελ 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 8
Ιανουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6497
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ
ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Η ΕΕΤAΑ δημιουργεί
παράρτημα στα Γάννινα
Πόλεμος για την φέτα
Εκδαλωση οργανωσαν στα Γιaννι να η ΠΕΛ Ηneipo σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Τoπικής
Αναπτυξης και Αυτοδιoίκησης με τη
σημαντικότερη είδηση noυ προέκυΨε aπo αυτήν να είνα οτ η ΕEΤΑΑ
θα λειτουργήσει το αμέσως εnόμενο
διαστημα napapτημα στην περιοχή
προκειμένου να συνδραμει τους
δημους κυρ bως στην ωρίμανση
εργων κα μελετν. καθς σημερα
λειτουργούν μόνο σε Aθηνα, Θεσσαλονκη και Λαρσα.
μετιξύ Ηπείρου και θεσσαλίας
ΣΕΛ. 7
Στα Πάννενα η Επεφαμμέη
της Αυστριακής
Προοβείας στιν Αθήνα
Ο Πολιτισμός τeηκε στο εnίκεντρο
της επίσκευψης της Eπιτετραμμένης
της Αυστριακής Πρε σβείας στην
Aanva Mag. Dr. Martina Hermann
στο Δημαρχείο Ιωανν νων. ΣΕΛ. 8
Αποχή των συμβολαιογράφων
στα Γιάννινα
ΑΠοxή μεχρι τις 12 Ιανουαρίου αno
τη σύνταζη καθε συμβολαογραφκής Πραζος Ποu απaιτεl την Προσαρτησηn ιστonoιητικού ΕΝΨΙΑ και
την υποβολη δηλωσεων φορου
κεφαλαίου αnoφάσιωε
Σιμβολαιογράφων Ιωαννiνων.
Η απόφαση ελήφαη κατά την διαρ κεια έκτακτης γενικής συνελευσης
Ποu Πραγματοnonarικε
Σύλλογος
Σε μετωική σύγκρουση omως ολα δείχνουν οδηγεl η KIvnan των Θεσσαλν να καταθέσουν φακελο για αναγνωριση Διεπαγγελματικης τoς .
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ 7
Ο ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Ο ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
Τρεις νεκροί και ρακόρ
Παραβάσεων στους
Ιδρόμους της Ηπείρου
βράβευσε αθλιπές προπονιτές
και σωματεία
Πραγματοnonnκe η ετησια εκδή λωση της ΕΑΣ ΣΣΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ για
τους αaλητές και αθλητριες Που διακρθηκαν το 2019.
Η εκδηλωση πραγματοποιηθηκε
Τρεις νεκροί και νέο ρεκόρ τροχονομ | κν Παραβάσεων καταγράφηκε αno
την τροχαία στους δροpους της ΗπelΙρου τον πλευταίο μηνα του 2019.
| Με στόχο διαρκη ενημέρωση και !
|ευαισeητoπο non
Σητματα οδικης ασφάλειας δμοσιοnonanκaνv συγκεντρωτικά-συγκρτικά
στοκεία nou apopoύν τρακαία ατυχ ματα και napaβaoες για το Δεκεμβρο
του 2019. σε σχέση με την αντίστοιχη
Περσινη πεpioδα
στην κατάμεστη αΒουσα Δ. ΧΑΤΖΗ
Πολιτιστικό Πολυχρο στα Ιωaννινα και nαρευptθικ αν η Βουλευτής
NΙωαννίνων κα Tzoύφη, ο Δημαρχος Ιωαννιτν κ Ελισάφ , ο αντιnριφεριαρχης AΒλητισμου κ ΓοργoAnς ο rενικος Γραμματέας ΣΕΓΑΣ κ
Σεβαστή ο πρoεδρος του ΠΑΕΚ
Κολοκας , εκπρόσωnοι φορέων,
αρχν , συλλογων.
Με λιμπρότητα γιορτάστηκαν
τα θεοφάνεια στα Γιάννενα
nολτν στα
ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΜΚΑΣ
ΣΕΛ. 2
ΣΕΛ. 4