Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TPITH
IANOYAPIOY2000
aEΡaΜNενηm nοrο Eεu . εια ωΡησ o
6σελίδες για την Αγάλεια
AΛΝΑΑ
Απ' τα λευκά όρη ,
στον Λευκό Oικο
Ea o opόκN n
Eoopooω Πo υ a
50.000 οι nισκέtες στς γιορεές
μndκ1σπΙ
Δύο αιγες γιαροί sa μια (mολύ) μιpά
ουmporaς στα Πρόoυna ς Χρονός
μ κέτό o a) om ul
on Σμμο purdεe n
Καρδιές από
χρυσάφι
κι ατσάλι
NEΣΑΝ
ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΜΕ
ΣΤΗΝ ΚΟΥαιNΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΕ
ΠΕΡA.
ΑIAΙEΤΥ
ΑΙ AΥΤΑΤΑΚΣ
1σr A16AN
ro rNΕμη
φenεvo γa t
ο9p κ νον
νεμου r
|οU Ραnτo Τ AK
χυ Τ 0ΜΕ ΕALNΨ!
ΠΑ ΜΑ 60Α ΑΚΕΜΑ ΤΑ
νκα n. 6
ance έφ9ν atο συ μ 5
εngeopotpav p. 5a to
pev αpήdα Ολu oς touuav μο
Μp αpέopov με φήpε μ
po βροίό 0 βr copρα
tn Aκ
CawονA p
exoύταν ενύη o
ro amaκooν
oprvνoow
wω 0w0
ΣΤΕΠΗ
ΤHE ος Υnε
το 0ΟΡΑΚΟΣ
aλΟ0ΤA ΤΗ ΙΡΝ.
Εύφur αopoκ
yuνormapv λ
4 eυμέν ο
Λαχτάρα να
φιάουr όστρα
Me Aδμn
ΓΡOON
Οι γενναίοι του βοριά:
Βουτιά με εθνικό ύμνο
ψΜ p e
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
MAXETAI
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑ
Anotex sti
ωνuw 1
Wenphn lev
norxsm κό tuο os o e φ oκ μφονο n
dopp Dau repn popο p
opoiΜέ
0ppςαφno
tε oς o
lον oς avεpoς
Κέντρο Λογοθεραπείας
Κοστοpτη ΚΑ Εέ ΜΑ
ντήν α 0
ΚΟΡΑΣ
Μενίca
RESTAURANT
ΦΑΓΗΤΟΕ ΠΟΤΟΞΔΔΑΣΧΕΔΑΗ
Σαpβατo και coptε
.Βoeν
s ν Κ
ZONTA
MOYDKN
τee φας tά:κ γt
κάλο τρα στο 2610m
| o s Pnθ mE
S KTepri 2610 428579