Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ me |
www.olympiobima.gr
0o w ωp
ΤH AΟΥΑΡΟΥ 203
Έφυγε
ο Χρήστος
Καζακλάρης
ΠΡΟΗΝ Β0ΜEΥΤΗΣ
ΒΗΜA Sροrls
TA ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟKONOΜΙΑ,
Με το βλέμμα
στο Eurogroup
ΠΕΡΟ - οaEAΣ NΡ 0
ΠΑΣΟΚ Μ ΠΕΡΑΣ
Εrioη pd rpμοο Ν κ
Eκτοo K
Μpηνός sν
αatoιmν
ημiα o
ο Amήυο
oντος αον
ουd μος w
Τo Χήρo
ECONOM
bιu nbohuhaahuhu γάuάΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΚΟΥΣΑΣΙΟ ΑΟΓΗΣΗΣ
c κλόμ
κ oούm
NOTΕΡO ΜΜΑΤΟΟΔΙΠ ΔΥ
Sr 30 ΕΚφο
απαδάς o
Γuuάoο
NADKET- YMNON
. 0ΙΜ ς
HI WHIOPkar-se nido
οu pους ο o μεά κο
μεία κpάνn nls 9
σήpν μo πάς ν Eπλοή
υνα αύη9 μΗΗ π ή p 5ο
μαο τ ψήμw νnpη κο
Ελήs poυς u nοK 1
APEAMOE 41
MDUT.κN
npov eς Τao pς
to nuς panς. ΜΕnu na
Imο ΡΟTMM ΜΗΡΗ .
ΣΤΗΜ ΜΗΡΟΠΟΗ
100μpό 1 wuοo pς
o Aρτ Κo pr
Κοπή βασιλόπιτας
των στελεχν του
Γραφείου Νεότητας
ΠΡΟΤN nΡ
BΡΑΒΕΥ ΑΟ ΤΟΝ
ΜΤΡΟΠOΝTΗ
αΨάρεψαν 800 κιλά
απορριμμάτων από
τον Θερμαϊκό!
ΑΣΤΚΑ ΜΠΟΥΚΛΑ
ΣΑΚΟΥΕΣ ΚΑ ΑΜΕΥΙΚΑ
ΕΡΤΛΒΑ
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΚΗ ΜΕΓΑκοnΡΕΠΕΙΑ
Ο εορτασμός των Θεοφανίων
στο Δήμο Κατερίνης
Μελημηο
γεprάσσ
ΚαpK ο
onμηakή
καo κόw
HOlympia
Electronics
παρουσιάζει
πpοppτς
1φομάa
Μηoκλίη
καpης &
τσTW ΜΑΣΤΡΜΣοτ
Πep α ατ 00 appμό
αerνστό ν Opμ οαη
elη oά πpiοδο ΟnpuΔμβ ο DID ση apμκό ε oο
πho oυ φοηρά ήμς Ruriy PorL
πω pοματο ατόνpoλοκή
cpovn σουτα μ ύ
cυ Kοwεiούς Ερής ΑΚ Λ δη
60 ά σppμμά
o ΜΜΑΤΗ ΕΝοο.
MKΤΡΟΜΟΥΣ νΜαΤAα,
πορακί4
Δημpωu
καmpn Κoa
Kουμο, pooi , dν α
συλληκ μν υ δrμo pουοu Καplnς
ποgraτ
-- d pκο-ηος ν
φομταα ήμα ς ομμμ on npo n
ΑnΟΦΟΤα ΛΥΚΙΟΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1988
Τριάντα ένα χρόνια μετά ,
σα να μην πέρασε μια μέρα!
ΤΚΕΥΤΡΟ ΔΚΑΟ :
Οι αλλαγές
που έρχονται
στα νοικοκυριά
Μεβpση oμδό α ou my a
p ήo ήoo κo oόπ u
tp ο opo-οpo
πpoμέυ ναla ού ς ο peo
MINIGH
Τοοpoβoαtίo o Εupρrn Οn u
Ψηoημεκw pομόoκouοyαπνοpy
huonpa w φυνpaσnv a
ierην πmgη w ο
EΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΙΝ 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΠΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ THΝ ΕΝΕFIEΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΤ ΙΑΣ
Μ oμpα οmp tovupupo
m oνapuσ poο
νapά ς ς γύας τ55
ΜΠAς οό ς lς γuv pa
κpτς ta κ ήκο δση
a pΤpού
Τονoαο θa ήρ oνομο
Καοθη a ήpα μομο dό νpopa
| δ ην ap ναμα ot anp
em οά πpor oo θo a
σρόpo σό μ445 εΗ
μμομόpς ws
|Ταμη έναoτκίν ομD αημοό κεnοoη Ε
|οopnτuο oταμ κόο ατόςu pς oμήρς ου . Ελa
που w οφηαχοομoημήή 1 ο a κoα
|ποpήovό o, υοαpαμ πν aμέpημή ή-ήp
|wp δμυρίας καιειδνης, ο ς αό κυ
ΕBΜΟ ΑΠo ΤΗ ΜΚΡΑ ΑΣΑ
Αναβίωσε και φέτος ατο Κάψιμο
του Καλικάντζαρου.
φοΤΗΤΗκο εoΜΑ :
Εκπνέει η προθεσμία
για Τς απήσεις
ΠAPΑNΕΥΗ 10 4ΝΟΥΑΡΟΥ
ΣΤΕ ΜΜ.
ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΑΠΟ ΟΜΜΗ
Ετωγελήθείnα ατό το προομανά προφράμσα
pετρω ύρεύματος δησσικοι εερκο ελίκο
Κονme mοoι n 23610 37450 μεμαοθηγιεη όonμαντοσς
electricon
aerton
Edmy Παpοή 10ίupiu, η προ
ga γ ν καon αmp μφpητόe o)
Πpo ναοπμόμαμ ς
o μ τ, υ ήμε a.
Euποk ς
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ενcpγεiaκς Πμβοκίας Μτρς δνέρητιος ouoo Aεpie
hpτμ τp-ipiς 2 μl τεpίn
Ε Εε ρχΡΟαΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα