Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

5

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5329

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

«Εν Ιορδάνη
βαπτιζοµένου σου, Κύριε...»
ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ «ΣΤΑΘΜΟΙ» ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Ο EastMed
της… ∆υτικής
Ελλάδας
ΣΕΛ. 3

ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙ∆ΗΜΑ

Στην Εντατική
ο Ανδρέας
Μικρούτσικος
ΣΕΛ. 6

ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΜΠΑΤΖΗ

Συγκινητικό
το τελευταίο
«κατευόδιο»
ΣΕΛ. 4

n ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
n ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΕΛ. 9-11

ΑΝΤΙΜEΤΩΠΗ ΜΕ ΧΙOΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚEΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΕΣ ΑΠΟ ΣHΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ

Παγωµένα... Φώτα
λόγω «Ηφαιστίωνα»

Το µέτωπο κακοκαιρίας αναµένεται
να πλήξει κυρίως τη βόρεια
και ανατολική Ελλάδα, ωστόσο
έντονα θα είναι τα «σηµάδια»
της και στην περιοχή µας

Χιονοπτώσεις
ακόµα και
σε χαµηλά
υψόµετρα
περιµένουν
οι µετεωρολόγοι

Σε επιφυλακή ∆ήµοι και
Περιφέρεια για το διήµερο, ενώ
απαγορεύσεις κυκλοφορίας
φορτηγών ισχύουν από σήµερα τα
ξηµερώµατα στις εθνικές οδούς
ΣΕΛ. 5

«ΠΟΛΕΜΙΚΗ» ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ

ΣΕΛ. 21-25

ΗΤΤΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ (62-76)

«Ποδαρικό»
µε το... αριστερό

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΧΑΣΕ ΣΤΟ ∆ΑΦΝΙ ΜΕ 86-81
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ: Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΜΥΤΙ∆Η, ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗ
ΘΥΕΛΛΑ ΝΑ ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΟΡΑ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

«Ανάσα» για
1,9 εκατοµµύρια
οφειλέτες
ΣΕΛ. 7

H «Γ» δεν θα εκδοθεί αύριο
λόγω της εορτής των Θεοφανίων. Μαζί σας και πάλι την Τρίτη
7 Ιανουαρίου

«Ιαχές» εκδίκησης στη Μ. Ανατολή,
«συναγερµός» στη ∆ύση
ΣΕΛ. 20

Θεοφάνια µεσηµέρι
µε ζωντανή µουσική