Πρωτοσέλιδο Κορινθιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ FPΑΦΕΙΟ
νεπηολα
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΝ
AEGEAN
Σμβουλευτική & Συνεργίτεs
Καλλιανιτη
Πετρούλα
διανομή
Πετρελαίου θέρμανσης
ΚTΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΑΣΙΚΑ
(Πρην ΠΕΡΡΗ)
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λ. - ΑΣΤΕΡΗ Δ.
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Φοροτεχνικά | Λογιστικά | Σύσταση -Επιδοτήσειs Εnιx/σεων
Μεστικά - Συμβουλές Επενδύσεων 1 Διεκπεραισει
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
Καλοπαστάs Γιάννηs
[email protected]
Δ/νση: Νοταρά 72 Ξυλό καστρο, Δ/νση: Πατρν 77, Κόρινθος
Κιν. 69425 19024, Τηλ. 2743500084
27410 26803 16944361990
Ο ΑΠ.Παύλου 28, Κόρινθοs 20131
Τηλ.: 27410 54054
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ
ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΟΙΑΣ-ΕΤΟΣ 16 - ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 751-ΣΑΒΒΑΤΟ 4 & ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-ΙΜΗ: 0,50 e
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΝΕΙΟ ΒΑΣ ΝΑΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ
ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Nas- Pal
Με πολλά νέα πρόσωπα
η Δοξολογία για το νέο
έτ0s στην ΜητρόΠολη
Με αυξημένη πλεοψήφία και κλίμα
συναίνεσηsο Προϋπολογισμός
ΣΕΛ.3
ΠΑΡΑΣΗΜΟ Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΕΛ. 7
Ο Ανιδήμαρχos Μελετν Προγραμματισμού και Ανάπτυξηs
Του Δήμου Κοριθίων
ΣΕΛ, 10
ΕΚΡΗΞΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Γάνηs κείερλήs
ΣΕΛ. 12
σas εύχεται
θυμωμένο oMhτρonoλίitns
με όσουs διαχωρίζούν τα
Χριστούγεννα από τον Χριστό ακινήτων στην ορεινή Κορινθία
Μεγάλη έξαρσηστις τιμές των.
Κορινθιακέs ευχές
99999Ω
ΠΙΤΣΑΚΗΣ
Το μοναδικό ΚΤΕΟ στην περιοχή για όλα τα οχήματα
Μ ΑΝΝPTILΠ,
- ΣΣ/Γέ/ 4/17 / ΟΝO
Seaatis
Fast Truck IKTEO
44 Πα
SCANIA
VOLVO
CHA-3835
EXA7040
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΔΙΚΥΚΛΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
l6θμόs Κορίνθου (έξοδοs Eπδαύρου) ετήλ. 2741084444
6ΟΚΟος
03ΟΚΟΣ εetsses

Τελευταία νέα από την εφημερίδα