Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: παζαρεύουν Πρόεδρο και εκλογικό νόμο Κυριάκος και Φώφη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
KONTRA
4.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1824
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΦΗ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΙΑ
ΞΗΛΩΜΑ ΤΗΣ
ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Ο ΣΕΛ. 16
ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΤΟIMAZONΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τι θα συζητήσουν
Τραμπ- Μητσοτάκηs
στιs 7 Ιανουαρίου
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Ηoαίστειο η Μέση Ανατολή
ΠΑΖΑΡΙΑ για τον Πρόεδρο τns Δημοκρατίαs και για τον εκλογικό νόμο έχουν
ορχίσει ανόμεσα στο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούn.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ Του Ιρανού στρατηγού μετά anό
ενολή του Αμερικονού ηροέδροu Νίόνολνη Τροη
μορεί να npοκαλέοει επινδυνεs napevέργειεs ση
Η αιζέντα περιλαμβόνει εκτό5 των διε
θνν θεμότων, εενδύσειs στην ενέρ
γεια, τον τουρισμό , σιον χρηματοn .
στωτικό τομέο, ολλά και ζnτήμoτα νέων
τεενολογιν
ΣΕΛ 3
Ανατολή.
ΤΟ ενδεκόμενο μιαs γενικευμένns σύρρoξns στην ne
ριοχή είναι noλύ neavό σενόριο σύμφωνα με τουs
Αμερικανούs oναλυτέs no ειδικεύοντα σε ζτήματα
στρoηγκns.
ΕΙΝΑΙ οίγουρο όιη Τeκεράνη θα anonήσει στη δο
λοφονία με χυnήματα κατά ms Σοουδικήs Αραβίαs
και του Ιoραήλ .
ΔΕΝ onoκλείεται επίσns 1ο ενδεχόμενο τρομοκρο
τικν ενεργειν σε ομερικονικούs στόχοus στην
Ευρηη με δεδομένο όι ο Ιρανόs στρατηγόs noυ
δολοφονήθηκε είχε την ευθύνη για τα δίκτυα των
φρουρν τηs εnανόστοσns nou δροστηριonoιoύ
νον σε εnκειρήσεs στο εξωτερικό .
ΗΜΟΣΧΑΧορακηρζe η δολοφονία κοδωκτική
ενέργεια nou μηορεί να nροκαλέσει μια καραμηόλα
ουκρούσεων στη Μέση Ανοτολή ,
Τ σίγουρο είναι ότ naρόγει μεγάλη έταση αλλά
και οικονομικέs napevέργειεs .
Η AΝΟΔΟΣ στην ιμή του ηeτρελοίου έχει σχέση
με τοus φόβουs μιαs γενικευμένηs σύρραξns nou
μορεί νο συμθείωs οunoeκηληρούμενη ηροφnτεία
οφού οι Αμερικανοί έχουν στοχοηοιήσει το Ιράν
εν η Σοουδική Αροβία nιστεύει ότι οι επιθέσειs
nou δέχεται ηpοέρχοντaι anό mv Τeχερόνη και τοus
συμμάνουs Τms
ΔΙΕΡΡΗΕΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ
ΝΔ, ΠΗΡΑΝ
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ
ΦΡΟΥΡΟΥ
ΣΕΛ 9
ΣΕΛ. 7
ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟ 2020 ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΑΔΕ
ΣΕΛ. 7
Ερχονται σφοδρέ
Χιονοπτσειs
και Πολικές
θερμοκρασίεs
ΣΕΛ 11
Ενόs του Ιoνουαρίου
ειδικότερο, προγρομματζεται
η ηληρωμή δεκάδων
επιδοτήσεων nρos
δικαιούχουs noλίτes για mv
npοστασία ηρns κατοικίαs
ΣΕΛ. 11
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
οΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
KONTRATO
εδ Πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωση σου
Κομβικό για τις εξελίξεις στην
ελληνική οιικονομία και κατά
συνέπεια και στην ελληνική
NEA OPA
ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
κοινωνία αναμένεται να είναι το
a' εξάμηνο του 2020
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22:00 KΟΝTRA
ΣΕΛ. 8-9