Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυκής-Νικά, σς Καραθάνις 1951-1974*Ιδωκτήρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣABBATΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974"
Αp φύλλου 6880-12.025
Το δρμενο
και η ιστορία
των Μπαμπούγερων
στην Καλή Βρύση
Δράμας
οι πρτοι μεταμφιεσμένοι
της χρονιάς για καλή ευετηρία!
Βελτίωση και εξωστρέφεια
Γυρεύοντας
τη χαράτων δομν κοινωνικής
Ζωντάνεψε την Πέμπτη
με πλήθος κόσμου
στην Καλλίφυτο το έθιμο
των <Μωμόγερων
πρόνοιας σε Δράμα & ΠΑΜΘ
- Δηλσεις από τις κυρίες Αν. Τζαμπαζή
| και κ. Χατζηδημητρίου από το Κέντρο Kο νωνικής Πρόν οι ος ΑΜΟ
Του Ιωάννη Δείρμεντζόγλου
σελ. 5n
Uελ. n
Θελ. 5η
Θε 5η
Το πρόγραμμα των δρμενων σε όλα τα χωριά
Σήμερα το μεγάλο πάρτι για τη
λήξη της φετινής Ονειρούπολης !| Εεκινούν αύριο τα λαϊκά δρμενα
του Δωδεκαημέρου στο Ν . Δράμας
Σημείωσε ρεκόρ επισκεψμότητας
από Ελλάδα και εξωτερικό
- Στα χωριά, Μοναστηράκι, Καλή Βρύση, Παγονέρι, Πύργοι, Βλα κας,
Πετρούσα και Ξηροπόταμ ος
>Αράπηδες, Μπαμπούγεροι, Παππού δες, Γκιλίγκες, Τσολιάδες, Εύζωνες και Αρκουδιάρηδες ετοιμάζονται για τον χορό της ευετηρίας
Την καθερωμένη κοή
συνέντευξη τύπου
paχρησαν χeες
το πρωί οι πρόεδρα των
Πολπιστικν ΣΑλόγων
των χωριν του Νομού
Δράμας , στα ατοία δοργa
ννονται και αναβνουν
κάθε χρόνο το τριήμερο
των Φτων , τοπικά παραδοσιακά δρμενα , συγκεντρνοντας το ενδιαφέρον
επισκεπτν από ολόκληρη
την Ελλάδα , αλλά και το
εξωτεροκά
Στην συνέντευξη τύπου,
η οποία πραγματοποήθηκε
το πρω της Ποoευής ΑΤόαριστερά οι κκ r Τσοούσης , Ακ Λαγός, Γ Παποδόπουλος, r Παπουτσής Αθ.
Ιανουορίαυ , στο γραφείο aκάρης Β. Ηιόδου , και Δ Μόνος
αντιπεριφepeάρχη
Δράμας κ . Γργοu Παπαδόπουλου, παραβρέθηκαν και
αναφέρθηκαν στα δρμενα των χωριν τους ξεχωριστα, λακα την Καλή Βρύση , το Μοναστηράκ , τον Ξηροπόοι κκ Γ. Παπουτσής, πρόεδρος του Κέντρου Παλπιστκής Ανάττυξης Αναπολικής Μαεδονίας και ποόεδο0ς ταμο , το Παγονέρ, την Πετρούσα και τους Πύργους
του Μορφωτεκού Πολιτι στικού Συλλόγου Μοναστηρακίου ο πρόεδρος του Μορφωτικού και Πολπστεού Συλ στο κτρο του Συλλόγου η προετομασία της μύησης, και.
λόγου Παγονερίου , Δ Μόνος , ο πράεδρος τυ
Μορφωτικού και Πολπστυκού Συλλόγου Ξηροποτάμου την προετομασία της μύησης
Αν. Λαγός , η πρόεδρος του Πολιπιστικού Συλλόγου Πτρούσας B. Ηάδου , ο πρόεδρος του Μορφωτεκο Συ Μετά τα μεσάνυχτα , θαγνει το λέψμο- των αντικεμέ
λόγου Πύργων , Γ. Τσοούσης. και ο πρόεδρος του
Ποληστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης κ . Αθ. Πολκόρης.
Τα δρμενα του Δυδεκαημέρου αποβλέπουν στην καλοτυχία , στην γονιμότητα και την καρποφορία της γης
Οι εκδηλσες αυτές, έχουν πολύ μεγάλη αποδοή σπό των wΑράτηδων . Στον Ξηροπόταμα στς 1000 πμ, θα
την κοινωία, αλλά κρατούν ψηλά αξες και παραδόσε, πραγματοποηθεί γύρα του χωρού με τους μεταμφεσμέ
οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο , και διαίτερα σε μια
δύσκολη mρίοδο nου περνάει η πατρίδα μας
Το πρόγραμμα των δρμενων σε όλα ταχωρά
Στη συνέχεια , οιπαρgυp σκόμενοι εκτρόσωποι των
Συλλόγων , αναφέρθηκαν ο
καθένας ξεχωριστά για τα
δρμενα που θα πραγμα
τοποηθούν στα χωριά
εκόρ επισκεψμότητας, από την Ελ- λης
λάδα, αλλά και από το εξωτεροκό,
σημείωσε και φέτος η μεγαλύτερη μμ, ο Πολπιστικός Όμιλος Λποχρου ,
χριστουγεννιάτικη γιορτή της χρας , η θα παρουσιάσει χορούς και έθιμα του Λ
ονeρεμένη Oveρoύπολη, την οποία επe τόχωρου.
λεξε πλήθος επισκεπτν.
Ανθρωπου κάθε ηλdας είαν την ευκα ρία να αποχαιρετίσουν τον παλιό χρόνο Ασίας.
και να υποδεχτούν τον κανούργιο , σε
έναν τόπο ο οποίος είναι αλληλένδετα ματοπαιηθεί τοπάρτι λήξης με Ονειρον
συνδεδεμένος , με έναντρόπο μαγκό , με
τον μεγάλο πρωταγωνιστή αυτν των όλους εσάς και μια γλυκιά προσμονή για
ημερν , τον αγατημένο Αη Βαση.
Η 16η Οειρούπολη Δράμας, ξεκνησε Ο Μίu, η Μνη, ο Ταρανδούλης και
την 1η Δενεμβρίου, με την μεγαλειδη όλα τα ξωτικά της Ονeιρούπολης, μας
παρέλαση της Φύαρμονικής του Δήμου αποχαιρετούν με πολύ χορό , πολλές εκ Δράμας , των Ξωτικν , των εθελοντν και πλήξεις στην Κεντρsή Σκηνή 1!!Ελάτε να
όλων των συντελεστν και διήρησε 35 διασκεδάσουμε όλοι μαζ
ημέρες γεμάτες δρόσεις και εκδηλσεις
Με κεντρικό σύνθημαΗ Αγάπη όλα τα μμ , θα ξεκονήσει η εκδήλωση-Αρωμα
Κνεί , ο δήμος Δράμας , τα στελέχη της Βλλάδας, το οποίο θα διαρκέσα έως τις
Ονερούπολης , οι δεκάδος εθελοντές 6 Ινουαρίου . Το Λύκειο των Εληνίδων
αλά και τα ξωτικά της χριστουγενηάτ Δράμας , διοργαννει για τρίτη χρονι ,
κης Πόλης ο Χιονούλης ο Ταρανδούλης ένατρήμερο παρόδοσης και πολισμού
ο Ονερούλης και η πολική ορκούδα με με τλοΑρωμα Ελλάδας, στο πλαίσιο
τέφεραν όλους τους επισκέπτες σε μια των εκδηλσεων της αναβίωσης των αρεορταστική ατμόσφαρα με πρωταγωνί- χέγονων δρμενων του νομού μας. Πρό
στρια την αγάτη .
Η τεράστια eπισκεψμότητα από την στάχτες και κουδούνια, χορούς και
πρτη κιόλας ημέρα των εκδηλσεων ευχές, στοχεύοντας στην καλοκαρτία
της Ονερούπολης επιβεβαινει ότι και των χωραφιν και στο ξόρκσμα του
η φεινή ανανεωμένη Ονειρούπολη εμ
πλουπισμένη με δεκάδες έες δράσεις δωw και πολπιστικοί σύλλογοι από όλη
ήταν η πρωταγωνίστρια των Χριστουγέν. την Ελλάδα
νων σε όλη την Ελλάδ .
Το σημερινό πρόγραμα
της Οvειρούπολης
Με το σημερινό πρόγραμμα , ολοιλη- Φλορμονιή Χωριστής θα σημάνeι το
ρνεται ο πλούσιος κύκλος των δράσεων τέλος της Ονερούπολης, σκορπίζοντας
και εκδηλσεων της φετωής Ονeρούπο- μελωδες στην πόλη.
Στην κεντροκή σκηνή , στις 13:30-14:30
Αίσως μετά οι Βρακάδες, θα μας πa
ρουσιάσουw χορούς της Μικράς
Ακολούθως, στις 16:0ω μμ, θα πραγ
ίσνευ . Ένα τρελό πάρτι μασκότ για
την επόμενη Ονερούπολημ!!
κν δρμενων του Δωδεκαημέρου στο Νομό Δράμας, θα
πραγματαπουηθεί στις 5,6,7, και 8 Ιανουαρίου, στον Β Σης 5 Ιανουαρίου , στο Μοναστηράκ , στις 2100 μμ,
Στην πλατεία Ελευθερίας , στις 18:30
στο Παγοέρ, στις 21.00 μμ. στο σπίτι του -Αράτη- για
Στις 6Ιανουαρίου , στον Βλακα, στις 11.00 πμ, στην
πλατεία , θα πραγματοποηθεί το δρμενο της -μπόραςνων. Στην Καλή Βρύση στις 10.00 πμ, μεταμφεσμένα
θα κυκλοφορούν στους δρόμους Στο Μοναστηράκ, στις
1500 μμ , στην πλατεία θα πραγματατοηθεί το δρμενο
κεπαι για ένα παραμύθι ανων με
νους Στο Παγονέρ , στις 11.00 π.μ, στην πλατεία , θα
πραγματοποιηθεί το δρμενο των-Χαράπηδων. Στην
Πετρούσα, στις 20.30 μμ, θα γνeει μκρή γύρα στο χωρό
κακού Συμμετέχουν Λύκεια των Εληνί
| σελ3η
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλσεων της ημέρας, στους κεντροούς δρό
μους της πόλης , στις 11:3012:30 μμ, η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
τους.
Το πρόγραμμα των λα .
Πάνκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
10 χρνα
Οερούτολν
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
' ονυn άα mωί
1 ΔεκεμΒρίου 2019
έωs 4 Ιανουαρίου 2020
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
anμnδ ma
ntreε Δράμε .
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα