Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
TABBATO
LANOVAPOY2000
ΗΜEP AεPH n0εΡEΗ Eεu . Euα u
ΕνOΜ Η Π
Η Αχαϊα τροφοδότης
tης Αθήνας με αέριο
Ας γυμνάσουμε τη μνήμη:
Ιστορίες του αθλητισμού
σ o M x p r κο
Φ0 ν o wo"
tmόos ο τpo m δo υνο m
owroυνκ o, ac wwpaμ
ap,ν t
Τνυ2Υ
1Εισπράξεις 700.0006
γι εκε
χρέος... 65
ΣΤΟ0ΜΑ
ΔΟΥΛΕΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
0 ωpκnpouο τη
6 ee tx pύμ.
φκοpαλν πό toς
6pdε pε μpς tonpotς ε 0ου
ραuiς oφεi nou
6 atov upείς co
r coύμς Α.
Δ kv aνα
GANTOMAI
οι 0ΟΕΙΛΕΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΚΜΟ
ΠΑΤΡΕΝ, ΠΟ
ΑΡΙGΜΟΥΝΤΑΙ
E. 191.000
EΤΡΑΟΕΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ,
Ο Νορ Φpoκ
peλe κ σ
HAHMOTIKH
ΠΑΡ ΟΛΑ ΥΤΑ,
ΠΡΟΕΕΛΕΠΟΚΤΑE
Ε ΕΡΟΕΣ Α0
ΤΠΡΥΘΜΙΣEΙ
Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ
ΑΓΚΑΛΑΖΟΥΜΕ
ΤΑMΡΟΣΟΠΑ
NnieNΤκEAσp
Φνοen φ
υ οννές .
Λύγοe η Μαρία
Αμησιζ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
aua υα)y Ην
Atm ήυ μx m
TATATA
aυ με δ εee, o
ΦΗμ op
ΓΡΑΦΟΥΝ
MEAETOA
NoE MAPE
ΗΠΑ και Ιράν στο μονοπάτι του πολέμου
ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΕΝΑΣ ΗΤΑΝ
ΔΩΔΕΚΑ
eφήμήο
κα κοrε
aοnot oίp Μ NlΑ e ο o o ηνe wον
oaoνοτn ουγuΗίφυoe κwemp νο
κο ι ΗΠm Μ pού μvdb ηx α no Δ μt a
5 v Μνmuου
Μοσεmky a b
6 λβε δuίκστ
ΟΜ pίς
ΚΟΡΑΛΑΤ
Πρόθυμο
tο nvεύμα,
αλλά η σαρξ ..
RESTAURANT
2umTOΞ1ΟΤΟΕ ΔΙΑΣΑΛΗ
Τα θεocανια το μισημεριανοικο
Προ Be
eoεpς .
nΜ Μεo
κ φδδ
καυrp .
MOTORN
Kao upα στο 210 s
t υtpa ύ04ISΝΣ