Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apιθμ. φύλλου 361 16- Σάββατο 4 kouapίou 2020 www.tharrosnewS.ar
ΟΑΡΡΟΣ
Έτος 121ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τυή 1 εup
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
Θα. ξεδιψάσουν
Π Καλαμάτα,
και η Δυτική Μύνη.
ΑΠΟ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Περισσότερη συνεννόηση
θα αναζητήσει
η Δημοτική Αρχή
αΑσφυξίαν
σελ 4
στους Μεσσήνιους παραγωγούς
M. ΜΑΚΑΡΗΣ
Πρόταση
για προαστιακό
σιδηρόδρομο
σελ 4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝ ΗΣ
Συνάντηση για οδικά
έργα και ΓΠΣ
με Γεωργιάδη
σελ. 9
Mετd ην καταστροφική πeρaνn χρανά, πολλοίπερίμενον ότι φέτος το Siaoλαδα θα aνκάμιμει . Δυστυχς , άμενς.
οι προσδοκος δεμεύστηκαν, καθς η ωληνική αγορd ολaιολάδου βινοι συνθή κος κατάρpουσης Τιμν , o ελd .
χατος είνoι οι eμπαρικές πράξεις. Ενδeικτικό είναι ότι οι τιμός για το ελλην κό έξτpα παρθένα είναι κατά 13,5%
κάτω σε σχέση με τη μέση τιμή της Τέλευτοίας πενταeτίας
Επίτον τύπαν των ήλωνέθοσε το θέμα και ο οπιkoφαλής ης παράταξης Ανοξάρτητη Συμμαχία Παλτ , Μe
χάλης Αντωνάπουλος, στην τελουτaία συνεδραση του Δηματικαύ Συμβουλίου Καλομάτας, προτοίναντας να ανaληφθούν δράσες για αλλαγή της κατάστασης , έπισημαήνοντας πως αι τιμές φέτος ονaι στα χειράτeρο σημεία
όλων των εποχν.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
<Η κοιμωμένη
ξύπνησεν έως
Τις 7 Ιανουαρίου
ΣΕΑΜΑ5
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ Α49: Γιργης Βραχνός- ο "Ίδιος Επτά" o. 1
σελ. 11
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΦΩΡΝΩΤ naρα μονή
ΑNNOΥAΑ
Ο Γρύπας Πολεμιστής
εννει πολιτισμούς
και ανθρπους
1190 μμ
RSV Τηλ
ΒΟΧμε
6909723914
Υuοeoς
Md νς
αλ. 12
(4μ έρεφα( Τρκ) Κολομύτο
Σφοκεηρίας 19