Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Τa Τoaφο
K.T.A
IRAONON
Aρθο λeras
Hellenic Post
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
XPONIA
9l 772529
029145
ΕΤΟΣ: 49ο
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14037
T: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331
E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Πότε ξεκινούν
Εφορία
Πλειστηριασμοί
Παγκόσμια Οικονομία
οι χειμεριν ές εκπτσεις
Θα είναι τελικά το 2020 έτος παγκόσμιας
ύφεσης; Ή n σημερινή επιβράδυνση θα αποδειχθεί <υγιήςν και κδιορθωτικήν και θα την
ακολουθήσει στη νέα χρονιά το άνοιγμα ενός
νέου κύκλου επέκτασης της οικονομίας με
κόχημαν ξανά τις ΗΠΑ και τις άλλες μεγάλες
οικονομίες;
Αντίστροφημέτρηση ξεκινάει για τους κακοπλη
ρωτές καθς αναμένεται να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί για χρέη προς τις τράπείες στο πλαίσιο
των κινήσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί για
κυνήγιν των δανειοληπτν που αν και έχουν την
οικονομική δυνατότητα δεν ανταποκρίνονται στις
υποχρεσεις τους .
Ενεργοποιείται μέσα στο 2020 η νέα πάγια
ρύθμιση n οποία δίνει τη δυνατότητα τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεσεων
που έχουν συσσωρευτεί μέχρι τρα σε έως
και 24 δόσεις, αριθμός διπλάσιος από αυτόν
που ισχύει μέχρι σήμερα.
Οι καταστηματάρχες προετοίΝΙ μάζονται ήδη για την περίοδο
των εκπτσεων , που όπως
ορίζει ο νόμος ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου
και διαρκούν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου .
Φέτος η έναρξη των εκπτσεων συμπίπτει με
τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 εν το τέλος
τους , λόγω δίσεκτου έτους, με το Σάββατο 29
σελ. 2
σελ . :
- σελ. 8
Φεβρουαρίου 2020.
ΕΛΣΤΑΤ: ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ
Μεταναστευτικό:
Διπλάσιες ροές στο Αιγαίο
το 2019, ασφυξία στα νησιά
Μειωμένος κατά ο,15% ο μόνιμος
πληθυσμός στην Ελλάδα
Ρεκόρ τριετίας παρουσίασαν οι
προσφυγικές-μεταναστευτκές ροές στην Ελλάδα
χρονιά που πέρασε . Στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου
καταγράφη καν σχεδόν 60.000 νέες αφίξεις ,
διπλάσιες από το 2018, εν το σύνολο των
74.348 νεοεισερχόμενων στη χρα από ξηρά
και θάλασσα είναι αυξημένο κατά 47% έναντι
των 50.508 της προηγούμενης χρονιάς.
Πρόκειται για τις μαζικότερες ροές μετά το
2016 και το σφράγισμαν της πάλαι ποτέ
αβαλκανικήςν οδού , μέσω της οποίας
πέρασαν προς την Ευρπη εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.
Η Υεωμετρική αύξηση των διελεύσεων κάθε
χρόνο προκαλεί έντονο προβληματισμό στις
ελληνικές Αρχές και δια μορφνει συνθήκες
κασφυξίαςν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαί
ου , τα οποία σηκνουν το μεγαλύτερο βάρος
μετά την υπογραφή της συμφωνίας Τουρκίας
- Ε.Ε, το Μάρτιο του 2016, που εγκλωβίζει
σ' αυτά τους νεοεισερχόμενους αιτούντες
άσυλο . Παρά την ευρεία επιχείρηση αποσυμ
φόρησης και μεταφοράς χιλιάδων ανθρπων
στην ενδοχρα , η αυγή του 202Ο βρήκε τα
νησιά με 42.Ο0O εγκλωβισμένους πρόσφυγες
και μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων καλού νται να ξεχειμωνιάσουν σε θερινές σκηνές
χωρίς θέρμανση. Η κατάσταση εγκυμονεί.
κινδύνους τόσο για τους ίδιους, όσο και για
την συνοχή των τοπικν κοινωνιν .
Οι αστρόφιγγες των προσφυγικν-μεταναστευτικν ρον άνοιξαν για τα καλά
το περασμένο καλοκαίρι, με αποτέλεσμα
να ακολουθήσει μια αέκρηξην αφίξεων στα
νησιά του Βόρειου Αιγαίου, που σε πολλές
περιπτσεις θύμιζε μέρες του 2015 και του
2016. Είναι χαρακτηριστικό πως 2 στις 3 αφί ξεις ολόκληρου του 2ο19 καταγράφηκε μέσα
στο πεντάμηνο Αυγούστου-Δεκεμβρίου. Στο
διάστημα αυτό έφτασαν στα νησιά συνολικά
50.102 πρόσφυγες και μετανάστες, σχεδόν
όσο το σύνολο των αφίξεων του 2018 από
στεριά και θάλασσα (50.508).
ειωμένος κατά ο,15% εκτιμάται ότι ήταν την 1η Ιανουαρί - ου εφέτος, σε σύγκριση με
την αντίστοιχη ημερομηνία του 2018, ο
μόνιμος πληθυσμός της χρας, λόγω
κυρίως των λιγότερων γεννήσεων από
τους θανάτους που εν μέρει αντισταθ μίστηκαν από τις μεταναστευτικές
ροές . Σύμφωνα με τη σχετική έρευ
να της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός της χρας την 1η Ιανουαρίου
2019 εκτιμάται σε 10.724-599 άτομα
(5.208.293 άνδρες και 5.516.306 γυναίκες ) , έναντι των 1ο.741.165 ατόμων
της 1ης Ιανουαρίου 2018.
Ηεξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της
φυσικής μείωσης του πληθυσμού που
ανήλθε σε 33.006 άτομα (86.440 γεν
νήσεις έναντι 119.446 θανάτων ατόμων
με τόπο συνήθους διαμονής εντός της
ελληνικής επικράτειας) και της καθα ρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε
16.440 άτομα (θετικό ισοζύγιο).
Ο πληθυσμός ηλικίας ο-14 ετν
ανήλθε σε 14,3% του συνολικού πλη
θυσμού, έναντι 63,6% του πληθυσμού
15-64 ετν και 22,1% του πληθυσμού
65 ετν και άνω . Ο δείκτης γήρανσης μα ) . Ακολουθούν , η Δυτική Ελλάδα
(πληθυσμός ηλικίας 65 ετν και άνω
προς τον πληθυσμό ηλικίας ο14 ετν) μα) , η Αν. Μακεδονία-Θράκη (599.723
ανήλθε σε 153,8.
Ανά Περιφέρεια , οι περισσότεροι άτομα), η Πελοπόννησος (574-447 άτο( 3.742.235 άτομα ) βρίσκονται στην
Αττική και στις δύο επόμενες θέσεις n Ηπειρος (333.696 άτομα ) , η Δυτική
είναι η Κεντρική Μακεδονία (1.873.77 Μακεδονία (267.008 άτομα ) , το Βόρειο
άτομα ) και η Θεσσαλία (718.640 άτοΝησιά (203.869 άτομα ).
Η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται
σε 16.440 άτομα που αντιστοιχεί στη
διαφορά μεταξύ 119.489 εισερχομένων λόγω της προσφυγικής κρίσης. Η
και 103.049 εξερχομένων μεταναστν εκτίμηση των μεταναστευτικν ρον
Το 2017 η καθαρή μετανάστευση είχε ( πληην των ατόμων που σχετίζονται με
εκτιμηθεί σε 8.920 άτομα (112.247 ει σερχόμενοι και 103.327 εξερχόμενοι
μετανάστες . Σημεινεται ότι στα
στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευ
σης περιλαμβάνονται και άτομα που
βρίσκονταν στη χραμας την 1/1/2019
(655.189 άτομα ) , η Κρήτη (634-930 άτοάτομα) , η Στερεά Ελλάδα (555.96ο
μα) , το Νότιο Αιγαίο (344.027 άτομα ),.
την προσφυγική κρίση ) έγινε με τη
χρήση κατάλληλων μοντέλων παλινδρόμησης.
Αιγαίο (221.098 άτομα ) και τα Ιόνια
IORMERI