Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Fοιαφων μου ου.
0 σγωnστ όμως
μέχρι 0ανότου γs
νο εκφρoζεy
ελεύθερο /
|ην όποoM
| 0ου." /
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασχευή
Ιανουαρίου
Αριθ. φύλλου 5922
Τιμή φύλ .: 0.50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
peRTA
Ξεκινάει το κυνήγνι
Τον ηλεκτρονικν αποδείξεων
+ Πρεμιέρα για το νέο καθεστs . Τ αλλάζει anό 10 2020
Σιο κυνήγι τοus μnaiouν οι φορολογούμενοι
Σελίδα S
Την συνδρομή των Δημάρχων
για την εξεύρεση συγγενν
των Ελλήνων πεσόντων
του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου κατά
το Επος 1940-41 στη Βόρεια Ήπειρ0
Αλλαγές
Gητά ο Περφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
κ. Καοonίδης Γεργιος
Σελίδα 14
στη φορολογία το 2020
HUT uπ
Μεισειs
στη φορολογία των εισοδημάτων
και στουs συντελεσιές ΦΠΑ
οριομένων αγαθν
αναμένεται
να φουσκσουν τα noptoφόλια
Κοζάνη. Εθνικής Ομάδος χάντμπολ:
"Δυστυχς η προετοιμασία μας
προγματοποιείται υπό οντίξοες συνθήκες
- Υπήρξον στιγμές που οισθανθήκα με
απαξιωμένοι"
Σελίδα 12
Ανασκόπηση 2019
Οι μεγάλες αθλητικές
στιγμές της χρονιάς
που έφυγ!
Χειμερινές
Εκπτσεις|
Σελίδα 15
etsιΣ
Τρασάητ
ΑΙσΨΕΙΣ
+Πότε ξεκινούν
+ Πόσο
θα διαρκέσουν
2020: Η σκιά του 2008
Σελίδα 24
παραμένει 12 χρόνια μετά
ΑΘΛΗΤΙΚΟ
Στο ξεκίνημα αυτής της νέας δεκαετίας οι ανη-|
| συχίες πληθαίνουν και τα αντανακλαστικά των
|κεντρικν τρατεζν βρίσκονται σε πλήρη λει-|
τουργία . ΌΟχι απλς ετοιμότητα, μια και το στάΙδιο αυτό έχει ήδη ξεπερασθεί
Η ετοιμότητα αλλά και η βούληση φάνηκαν το!
Ιφθινόπωρο του 2019 όταν FED και ΕΚΤ αναγκά
|σθηκαν να ρίξουν πακτωλό ρευστότητας στις
| αγορές για να αντιμετωπίσουν την .. κρίση του
1οvernight" που απειλούσε να τινάξει εκ νέου
Οιχειμερινές εκπτσεις
αρχίζουν nάντα τη δεύ| τερη Δευτέρα του Ιa .
| νουαρίου
| ολοκληρνονται τέλη Φ-|
Ιβρουαρίου, δηλαδή στς
28 ή 29 Φεβρουαρίου .
Σελίδα
και !
συνέχεια στη σελίδα 4
ΚΩΔΙΚΟΣ Θ ΕΑ