Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πηρασκευή
Ιανουαρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7418
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
KΟΛΙΚΟΣ
Σε ισχύ
Δήμοs Γρεβενν
Ψηφίσθηκε
ο Προϋπολογισμός
ηνέα πάγια ρύθμιση οφελν
Συνέχεια στην 4
2HMAPKEIO
24 δόσεις για
τακτικές οφειλές
και 48 για έκτακτες
Ένταξη τεσσάρων έργων
ενεργειακής αναβάθμισης
των Κέντρων Υγείας,
συνολικού προϋπολογισμού
790.850 8, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020
Συνέχεια στην 12
Συνέχεια στην 10
OΑΕΔ: Τα νέα προγράμματα
για το 2020
Συνέχεια στην 11
e-αποδείξειs
JUMB)
σ000 *
Τισχύει από 1/1/2020
Επίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 16
Στίβ0s: Τα πανελλήνια
ρεκόρ του 2019
TPEBENA
nς Οκτωβρίου 151
-Ο Mίλτos Τεντόγλου ήταν ο μόνοs
nou Πέτυχε Πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία
Ανδρν/Γυναι κν
Συνέχεια στην 20