Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lΕEoήτης. Εκλτης- Δυθυπής ΒΑΣ ΕΡ3Α. Ereς 5ο- Aμ φλου 1119 Τμή 00 αωή rπίη 1 livounίου 200
META TI
ΤΟΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
ρομολογείται γός .Μητοοτάκης με νους , ουνδεδεμένου μ
για μετά τις
τον Υnouργό Εσωτερ τo noooτό του nρτου
κόμματος και το onoio
καθορή ηΛειο .
κν Τ. Oεοδωρικάκο .
γιορτές η κατά0εση νομοσκεσκέδιο νομου θα Φ0 ov
δίου για την aλnayn το 6οθεί στη δημοσιότητα ψηφα όταν το noοστό
εκλογικού νόμου nou μετά την εmστpοφή του κινείται κοντά στα εnin .
θα onμaίνeι και το tt . nρuουnoupγou ano tmv δα nou έλαβε το nρτο
Λος της oηλής ανοnογ ουόσνγκτο .
κής κάτι nou anopoo .
στηκε στη συνάντηση
nou cίxεο Πρωθunοup , noγική κλιμακωτού μηό.
κόμμα συς ηρόoφατες
Η ηρότοo της Κυpέρ εκnογές
νηoης θα αvείτα στ
pwwχτα
στη φιλ. α
Αναλαμβάνουν καθήκοντα
οι νέοι Διοικητές των Νοσοκομείων
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΙ
ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ
κι' ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!
Πpoεoyuικά . p στι η μέρα δεν είναι και η rpooo ρότερη για v oνantuξη tttouw θεμάτων , όμς ος μου συγ
mωpεθεi nou δε ξεορω υς μέρες aπό υς ανοpoότπtες
Η εnppoή της τaόρασης και των μέοων κονωνικής
διτύωσης ευγίνει, tpόστια στην κοrνωia
Tις εηόμενες ημέρες θα ακο
Λουθήσει η δημοσίευoη των διορισμόν των 112 νίων Διοικητν ,
nou έxoν tnAέξ το unoυργε,
οΥγείος και η κυβέρνησn , γα να
οναλάβουν το μμόν tων μονο δων Υγείας του ΕY
ΓροφΟ πpος Κίκερις)
μννέχευυ στη σελ. n
υυνέχεo υτησελ "
01 12 φόροι Που μεινονται,
αναστέλλονται ή καταργούνται το 2020
Η Τ.Φ.
οι εργαzόμενοι
και οι συνεργάτες της
σας ευχονται
Εκατομμόρια νουο κυριά και χελuάδες εmχαρήσεις αναμνε ται
να αποκομίοουν σημ
ντικά ουκονομικά οφe
λη με tον εpχoμό του
you έtoυς Τα oφλn
θα πpοκύψουν αmό
την εφapμογή οpισμέ
νων διατόξεων του
πρόοφατα ψηφιο0 .
ντος νόpoυ 40462019.
οι onoirs ροβnouν
άproες μειorς , κα .
ταργήσες και ανοστολές φdρων ,
Καλή Χρονιά
λάρί,
| συνέχεια στη σελ . 1