Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής-Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974"Ap. φύλλου 6880-12.024
050 ε
Το έθιμο Σάγιαν
Παραμονή πρωτοχρονιάς
στην οδό Ερμού
Ασυνείδητος οδηγός
έκλεισε το δρόμο για
10 λεπτά προκειμένου
να κάνει τα ψνια του
Τί είναι ο Μικρός
και Μεγάλος Αγιασμός
στην Ορθόδοξη Εκκλησία
και ποιές οι διαφορές του;
Οι καλικάντζαροι
αναβινει
στο Νευροκόπι
Του Ιωάννη Δείρμεντζόγλου
Του Πρωτ. Θεοχάρη Καλπάκογλου
Εφημερίου Παλαιοχωρίου
σελ. 3η
την Κυριακή 5 Ιανουαρίου
σελ. 3η
σελ. Jη
σελ. 5η
Κοπή βασιλόπιτας στην Αντιπεριφέρεια Δράμας
Καλά καιρικά μηνύματα με χιόνι τις επόμενες ημέρες!
Αναφορά στον άξονα Δράμας-Καβάλας
και την ανα βάθμιση της ανατολικής
εισόδου από τον αντιπεριφερειάρχη
Αυξημένη επισκεψιμότητα
αλλά χωρίς το απαραίτητο χιόνι
στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
Πάνω από 1.500 άτομα μεταξύ 20-31 Δεκεμβρίου
Του Θανόση Πολυμένη
-Ε ΚΑΛΟ δρόμο έχει ήδη μπει το χονοδρομκό κέντρο Φαλακρού παρ όλα
-αυτά άμως ο μεγάλος παράγοντας για
ακόμα μεγαλύτερη επισκεψμότητα, είναι το
χόν Όπως είναι γνωστό, το 2019 ήταν μα
από τις πλέον ζεστές χρονές σε παγκόσμο
επίτεδα .
Αυτό σημίνα ότ , άργησε φέτος να χοnσει και δυστυχς μέχρι σήμερα δεν υπόρχει
το απαραίτητο χόνι στο Φαλακρό , προκειμέ
νου οιλάτρεις του χoνού να απολαύσουν Τς
πίστες του και τις βόλτες με την ενοέρια κα ρέκλα
Παp όλα αυτά, αξζει να σημειωθεί ότι , το
τελευπαίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, από
20 έως και 31 Δεκεμβρίου η επισκεψμότητα
ήταν αρκετά καλή και ίoως ανέλτιστη θα
μπορούσε να πει κανείς .
Μέσασ αυτές Τις 10 μέρες, επισκέφθηκαν
το Φαλακρό τουλάχιστον 1.500 άτομα κι ας μην είeχόν .
Απόλαυοαν το βουνό , ανέβηκαν στην καρέλα και έκαναν εν επίσηςτο λεγόμενο καταφύγιο του Ορeβατικού Συλτη βόλτα τους μέχρι τη-Χονότρυπα- τουλάχιστον 800 λογου το οποo σήμερα δεν καλύπτει τις απαραίτητες
άτομα , αφήνοντας 8.000 εuρ έσοδα από τα εισπήρια.
Πράγμα που σημαίνει ότ , ακόμα καιχωρίς χιό, το Φα λακρό θα μπορούσε να δουλέψε, αρκεί βέβαια να υπάρ - τητα στην Περpέρeα Aν. Μακεδονίας- θράκης, να προχουν και κάποιες δράσεις, οι ατοίες θα μπορούσαν να
ακεβάσουν τον κόσμο στο βουνό .
Η περιβαλλοντική άδεια
Σημαντικό είναι επίσης ότι , ήδη μέσα στο Δεκέμβριο, βαλλοντυκν όρων, η εφαρμογή τους" αποτελεί απαραί.
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας η περβαλλοντική άδεια που eoκρεμούσε από το προϋπόθεση γα τον εκουγχρονισμό κα λτουργία του
2014 και έβαζε φρένο στην περαπέρω ανάπτυξξη του χονοδρομκού κέντρου . Πρόκεται για την έγκριση των περβαλλονικν όρων , οι οποίοι αφορούν στον λεπουργία του υφστάμενου και στερούμενου περβαλεκουγχρονσμό, την επέκταση των εγκαταστάσεεων και τη
λεπουργία του υφιστάμενου χονοδρομικού κέντρου .
Εναι από ης πλέον θετικές εξελίξeις το τελευταίο δ - περιοχή οροπέδο Αy. Πνεύματος- και . Χονότρυπ .
στημα , που σημαίνει ότι πλέον, μπορουν να Eνήσουν του Δήμου Νευροκοπίου, στην Π.Ε Δράμας της Περp
και οι διαδεκασίες επιδιόρθωσης των αναβατήρων που ρειας Αν. Μακδονίας-Θράκης, με φορέα διαχείρισης
δεν λεπουργούν εδ και πολλά χρόνια , όπως της διe την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράης.
σας καρέκλας κα του
παππο .
Δίνεται πλέον
τητα παρέμβασης και ταυτόχρονα υλοποίησης έργων
σε όσα ακόμα χρeάζεται να
ίνουν για την αναβάθμση
του χονοδρομικού κένΤν Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020,
μετά το πέρας της eπίσημης Δοξαλογίας , πραγματοπουήθηκε η
καθεερωμένη ετήσια εκδήλωση κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Βασλόππας
της Π.Ε Δράμας
Ο Αντπερpεpoάρχης Δράμας κ.Γεργιος Παπαδό πουλοςς υποδέχτηκε
στο γραφείο του τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Δράμας κκ Παλο , ο
οποίος ευχήθηκε ευψυχα και ομοψυία για θετικά αποτελέσματα για το
Νόμο μας, την πολιτική, πολιτειακή και
στρατωτική ηγεσία του Νομού , καθς
και εντροσπους συλλόγων και οωμα- Η κα αρστόγίου που υχε το φλουρίπα.
τείων και υπηρeσιακούς παράγοντες, αν - Παδόοuο Το συμβολκό δρο Της ακόνος
ταλλάσσοντας ευχές για μία κοη και Του Οστου Γpγιoυ Καραλδη
δημιουργική χρονά
Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός τας την παότητα των παρεχόμενων υπη
διάλογος και μία αντολλαγή απόψεων για ρεσιν της Περφερεοκής Ενότητας
την αντιμετπιση των προβλημάτων που μας, με την απόλυτα καλή συνέργεια
αντμετωπίζeιο Νομός , καθς και για την όλων των αρχν και φορέων , με τον κα πορεία των μεγάλων έργων που βρίσκον- eένα στον διακρτό του ρόλο .
ται σε εξέλιξη
Ο Αντίτεριφερειάρχης αναφέρθηκε ει.
δεκότερα στην χρηματοδότηση του πρτου τμήματος του οδεκού άξονα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της
Δράμας-Καβάλας και της αναβάθμισης Περpεpeoκής Ενότητας Δράμας για την
της ανατολικής εισόδου της πόλης της πολύτιμη συμβολή τους όλους αυτούς
Δράμας , τα οποία εντός μηνν θα εισέλ - τους μήνες στην βελτίωση των υπηρεθουν σε φάση δημοπράτησης έργα ύψ
στης σημασίας για την ασφάλεια των
οδεκν μεταφορν της Δράμας και της ληξε στην κυρία Σούλα Καρατζόγλου ,
Καβάλας , αλλά και για την ανάπτυξη της Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Ν. Δρά
περιοχής Σημείωσε δε όι η Δράμα δεν μας -α Κομνηνού , στην οποία και ο Ανμένει πίσω, αντίθετα φέρνουμε την ανα- Τmεριφερεάρχης παρέδωσε το συμβολτροπή, υλοποντας από την έναρξη της κό δρο της εικόνας του Όσου Γερθητείας σημαντικά έργα και βελτινον- γιαυ Καρσλίδη .
τρου , όπως για παράδεγμα να δημουργεί ένα-σαλέ,.
ανάγκες
Η έγκριση των περιβαλλοντικν όρων, δει τη δυνατόρaίσμβάντι σπo Τον ονεριφερεκήρnη κ.Πα .
βεί σε παρεμβάσεις στο χρο με σκοπό την αναβάθμση
του χιονοδρομκού κέντρου .
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έγκριση των περ τητη προύπόθεση για την εσυγχρονισμό και
έργου και βαρύνει το φορέα λειτουργίας του καθς αι
πάντα κατά νόμο υπόχρεο- για τον εκσυγχρονισμό και
Στη συνέχεα ο Αντπεριφερειάρχης ευ
χαρίστησε όσους παροuρέθηκαν στην
εκδήλωση κοπής της Βασλόπτας , αλλά
λοντικής αδειοδότησης Χονοδρομκού Κέντρου Φαλακρού Δράμας και των συνοδν αυτού έργων , στην
σν και στην υλοποίηση τεχνικν έργων.
Το φλουρί, δείγμα καλοτυχίας, κατέ| σελ5η|
δυνατόΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Ονερούτολν
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Ολίμαs
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
. ο νn α m πιγέ
1 Δεκεμβρίου 2019
έus 4 Ιaνουαρίου 2020
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνισης
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
Δpaτa Κmo
nuατtia pαν
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογnητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα τλα ας αοπιέση
μαθράτισ τρόάντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα