Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 03.01.2020
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:21 0-3304596 FAX :210-3304613
-Τιμή Περ. 0,50 E-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλoυ: 6445
ΑΘΗΝΑ
Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλν για ποσά πολύ μικρού ύψους
Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει ηλεκτρονικά ο ΕΦΚΑ
Σύμφωνα με το μοτίβο των τελευταίων ετν
Οι εκπτσεις ήρθαν πριν το Νέο Χρόνο
Εκτεταμένες προσφορές διενεργούν ήδη τα εμπορικά καταστήματα . Η πρτη εργάσιμη μέρα της
χρονιάς κλάκτισμαν των χειμερινν εκπτσεων
ποιν την τυπικά επίση μη έναρξη τους η οποία έχει
οριστεί για τις 13 Ιανουαρίου.
Μόλις 112 οι
συμφωνη μένες
ρυθμίσεις χρεν
πρτης κατοικίας
Αυξάνεται- αν και παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα - ο αριθμός
όσων έχουν εισέλθ ει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
προστασία.
κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικν , καταναλωτικν
επιχειρηματικν δανείων , με
υποθήκη στην κύρια κατοικία .
Σύμφωνα με το μοτίβο των τελευταίων ετν οι χειμερινές
εκπτσεις ήρθαν νωρίτερα της επίσημης ημερομηνίας έναοξης τους και μάλιστα μεσούσης της εορταστικής περιόδου.
πρτης
ΥΠΕΝ: Διαγονισμοί για 17
μονάδες επεξε0γασίας
απορρυμμάτων το 2020
Αν και η τάση δεν είναι χαθολική και δεν αφορά το σύνολο
των αγορν και των εμπορευμάτων ήδη αρετές επιχειρή
σεις έχουν ποοχωρήσει ποιν την εκπνοή του 2019 σε προσφ
ορές με ποσοστά μείωσης αρχικν τιμν που αγίζουν ο
Ολοκληρθηκε η 26η εβδομάδα
λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και σύμφων α με τα
στατιστικά στοιχεία της ειδι .
κής γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους , αθροιστικά
από 1/72019 μέχρι 27/12/2019:
Έχουν εισέλθει στην πλατφόομα και συναίνεσαν στην άρση
φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου 57.956 χρήστες.
Ενισχύεται με
νέα δρομολόγια η ακτοπλοϊκή σύνδεση
προς Καστελόριζο
Έχουν ξεκινήσει τη διαδι κασία ετοιμασίας της αίτησης
38.563 χρήστες.
Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
είναι μέσα στο 2020 να έχουν δηματρατηθεί σε όλη την
Ελλάδα 17 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
Αυτό τονίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθημε χθες
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , υπό την
προεδρία του Υπουργού ΠΕΝ, Κωστή Χατζηδάκη, με τη
συμμετοχή του γενικού γραμματέα διαχείρισης Αποβλή
των , Μανλη Γραφάκου, της Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικν Ταμείων του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων ,
Νίκης Δανδόλου , υπηρεσιακν παραγόντων, εκπροσπων Φορέων Διαχείρισης Στερεν Αποβλήτων
(Φ0ΑΣΑ) και μελετητν έργων από 17 περιοχές της Επι- κράτειας .
- Έχουν υποβληθεί 1.316 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τρά
πεζες
τελευταία εισήγηση του ΣΑΣ
το Καστελόριζο θα έχει αθοΥπέρ της ενίσχυσης της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης του
Καστελόριζου με τη Ρόδο
γνωμοδότησε σήμερα το
Συμβούλιο
Συγκοινωνιν (ΣΑΣ ) , με
αποτέλεσμα το εν λόγω ακοιτικό νησί της Ελλάδας να
έχει πλέον καθημερινά,
χειμνα -καλοκαίρι, τόσο
συμβατικά όσο και ταχύπλοα
επιβατηγά
πλοία . Ειδικότερα, μετά την
οιστικά:
Έχουν δοθεί 367 προτάσεις
Qύθμισης από τις τράπεζες.
Πέντε δρομολόγια την
εβδομάδα με συμβατικά.
πλοία καθόλη τη διάρκεια
του έτους.
Ακτοπλοϊκν
Έχουν ήδη αποδεχθεί 112
προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή
Δύο δρομολόγια την εβδομάδα με ταχύπλοο επιβατηγό-οχηματαγωγό σιάφος
κατά τη θερινή περίοδο.
των υπολοίπων.
οχηματαγωγά
- Έχει ήδη εγκοιθεί η κρατική
επιδότηση σε 56 πολίτες .
Created by Universal Document Converter