Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ανοδος λιανικν πωλήσεων κατά 7,1% τον Οκτβριο
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5635 Παρασκευή 03.01.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Όλοκληρθηκε
η συγχνευση
της ΕΕΣΣΤΥ
Α.Ε. με την
Γεωργιάδης
> Τελ
>>> Τελ
Αρχές του 2020 οι μπουλντόζες
στο Ελληνικό
Οι κινήσεις για να ενισχυθεί
η ατοδοτικότητα των ΜμΕ
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Αtμέη τρνδλευση καλοόν
για παράδοση πινακίδων
"Η ΤΡΑΙΝΟΣ Ε
καλωσορίζει τους συναδέλφους
ΕΕΣΣΤΥ
δεσμεύεται για μία νέα
δυναμική και παραγωγική
εποχή , με την συμμετοχή
όλων , με το ξεκίνημα της
νέας χοονιάς", σημεινεται σε σχετική ανακοίνωση, Ολοκληρθηκε σήμερα, η συγχνευση της
Ελληνικής
Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού
( ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με απορρόφηση της πρτης από
Εταιρείας
δεύτερη
Τα δημογραφικά στοιχεία
καταχωρήθηκε στο Γενικό
Εμπορικό
..Μ), αναφέρεται σε
ανακοίνωση
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Μητρο
Στα 81.147ο μέσς μαθός
τον περασμένο Ιονο
<Η ΤΡΑIΝΟΣΕ Α.Ε.,
αποκτά πλέον τη δική της
τεχνική βάση, μια εξέλιξη
που σηματοδοτεί σημαντικές βελτισεις στην εικόνα του σιδηροδρόμου και
περισσότερες, αναβαθμι
σμένες υπηρεσίες , τόσο
στο επιβατικό όσο και στο
εμπορευματικό
έργο.Επιπλέον , με συνολικό προσωπικό που ξεπερνά τους 1225 εργαζόμενους, η Εταιρεία καθίσταένας από
μεγαλύτερους εργοδότες
της χρας, στον ιδιωτικό
τομέα .
Στα 50,34 ευρ ανήλθε το
μέσο ημερομίσθιο σε εσφολι - σλισμένων οι οποίοι έχουν
σμένους με πλήρη απασχόλ- δηλωθεί στις ΑΠΑ ανήλθε σε
ηση στΌ σύνολο των κοινν
επιχειρήσεων και ο μέσος 2405.023 σε κοινές επιχειρή
μισθός διαμορφθηκε στα
1.147,01 ευρ , τον Ιούνιο του
2019. Στη μερική απασχόληση , Δημογραφικά
το μέσο ημερομίσθιο και ο
μέσος μισθός ανήλθαν στα
24,98 ευρ και στα 399,3ό
ευρ , εντίστοιχα.
κά έργα. Ο αριθμός των ασφ
2.442.179, εκ
των οποίων
σεις και 37.151 σε οικοδομοτεχνικά έργα
στατιστικά
στοιχεία
Οι άνδρες αντιπροσοπεύουν
το 53,24% των εργαζομένων
στο σύνολο των επιχειρήσεων
και το 52,55 % στις κοινές
επιχειοήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση
στις κοινές επιχειρήσεις , οι
άνδρες αντιπροσωπεύουν το
55,90% , εν
απασχόληση το 45,44%. Η
μέση ηλικία του συνόλου των
εσφελισμένων είναι τα 39,78
Ενδεικτκά , στη Δ.ΟΥ Καλαμαριάς πάνω από 1500 πολίτες
παρέδωσαν ήδη τις πινανίδες των οχημάτων τους , εν ο
aιθμός αναμένεται να αυξηθεί αύριο , όποτε και επνέει η
προθεσμία παράδοσης των πινακίδων.
προέχυψε,
μεταξύ
άλλων , από την επεξεργασία
των <Αναλυτικν Περιοδικν
Δηλσεων (ΑΠΑ) που υποβλήθηκαν για τον Ιούνιο του
2019 και από τις εγγραφές , οι
Καλαμαριάς πάνω από 1500
πολίτες παρέδωσαν ήδη τις
πινακίδες των οχημάτων
τους , εν ο αριθμός αναμέ Αυξημένη
στις κατά τόπους εφορίες η
καταγράρεται
μερική προσέλευση πολιτν , που
ΗΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. καλωμε
σορίζει τους συναδέλφους οποίες έχουν ελεγχθεί , κατά
της πρην ΕΕΣΣΤY Α.Ε.
και δεσμεύεται για μία
νέα δυναμική και παρα
γωγική εποχή , με την
συμμετοχή όλων , με το
ξενίνημα της νέας χρο
νιάς.
σπεύδουν να παραδσουν
τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους , ενόψει του τέλους
του έτους και της λήξης της
σχετικής προθεσμίας
Ενδεικτικά,
το χρόνο επεξεργασίας.
Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι
Όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος έτη, στα οικοδομοτεχνικά
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι - έργα είναι τα 46,08 και σης
σης (ΕΦΚΑ) , έγινε υποβολή κοινές επιχειρήσεις τα 39,68
και επεξεργασία ΑΠΑ από έτη (μέση ηλικία ανδρν 40,11
287.703 κοινές επιχειρήσεις
και 13.382 από οικοδομοτεχνι να αυξηθεί αύριο,
νεται
όποτε και εκπνέει η προθεσμία
πινακίδων.
παράδοσης
Α.Ο.Υ
και γυναικν 39,21 ).
Created by Universal Document Converter