Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΗ ΠΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΝ
Με τον ΑΪ Βασίλη
στο <Μαγικό Εργοστάσιο
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑ
ΤΗΝ ΕΦΗΜ. -ΠAΤΡΙΣ.
To ofeidaupe
Σ ΠΑΤΡΙΕ
KAI THN OPT
Μαθαίνουν τα
μυστικά της
στην Ολυμπία Οδό
δημοσιογραφίας
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΜΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡ+p
Πiumτm 2 loνουopίou 2020 www.patrisnewscom Aptθμός φάλλου 41092 ΕΥ .80/Tpn Αθήνος 1ε
ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Το μήνυμα
του Νεκτάριου Φορμάκη
για το νέο ttος
Εφυγε
ξαφνικά
νος χρόνος ελεί ντη κοι ένας νtος ψε
Και εκείνο nou έει
οθ oτo nέpooμα tων
pνων , tίvυ η nopeia Η
ο0 ανpooυ να κνεo διορκς αve
δικά και λδοφόρα ως μία nοpea aro
μικός κα ουλλοκής npoόδου
Ο rρόνος uοu tελνa δεν hov avtύ
φελος Και ο νος κpόνος όμως θα μος
φέpα oντημέτunouς με νές npoκλo
και θα δαμιουpγnoυ νο μnόδια
o, n σνοδική μας nopia δνrpee
να σοματoc Η cniδo npe νo μεγΑΠΕΒΙΩΣΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΡΗΝΟΣ
λοει.
Αυτό είvαι και ο prγλος οoκος όων
μος Η μεγλη μος εn . 0όpενος p .
νος να είνoι καλέτεpος anό wν nponu μενο . Να eφίoουpε εnέους να με
. κάθε φtος και καλpa-!
Aυτή ivo και n npoou μου εή
οε κόθε μίο και, oε κάθε tvev noλit ns
Δυτικής Ελλδος εpoιά Μοd με τς
ΤΟΥ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗAΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΠΟΡΤΗΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
anoλύτως ονoκαίες oκές για υίο και
υόδωσ0 ων στόtων nουο κυθένοςθτi
ου πpoouτικό και noyλμαικό
Πιο κοντά
Πρωταγωνιστές
η κιριακή
αναβάθμιση
Οχρόνος noυ εκίνnoe oς είνaι ένος
ρόνος δημουpίος κα npoκons για
ωος Η openpia μίας μαλάτpικ εmos
Χρόνια nολλά , καλή pονιd!τα Παιδιά
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑ
μικρές
αγγελίες
μεγάλες
ευκαιρίες
|ΨΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣΗ |
TRANS
ΒΚΑΝΑΔΑ
DAΥΣΤΡΑΛΙΑ
MoNo m TATPIE
ΜΕTΑΦΟΡΕΣ ΑMΕΡΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ
Pyrgos Giold
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΜΕΤΑ0ΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟ-ΑΣΗml
Παλαιά Κοσμήματα -ΑρεςΝομίσμστα
Κυλυ:
2 METPHT.
Ρατσισμός και Διαφορετικότητα
ΠΥΡΓΟΕΗΛΙΔΑ" ΤΗΛ26210 27598
ορμηορsρημοςοsρο0οσ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Λ ΑΘΗΝΩΝ 186
ΤΗΛ.: 27210 22266-23319
6980 32782δ
μΑΗΛΑonovAOν 2RΑΙ ΠΑΤΡ. ΠΥΡΓΟΕ |
na τις γορτινές αγορές σας nρoτιμήστε
τα κατοστήματα του νομού μας!
MΑ ΚΟΝΟΝικΗ ΠΡΟOΑ
Τu to ΠΑΤΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ.
Η ΚΗΔΕΙΑ