Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5327

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΑST MED: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ «Γ»

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Ορεινές
συµφωνίες»
και στην
Πάτρα

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 13.1
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟ∆Ε Ν.∆.
ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ Β. ΚΙΚΙΛΙΑ
ΣΕΛ. 2

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ «∆ΙΑΣ»
ΤΗΣ Α.∆. ΑΧΑΪΑΣ

«Φύλακες
-άγγελοι»
για αγοράκι
ενός έτους!
ΣΕ ΧΡΟΝΟ-ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ
ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Νέα εποχή
σε ενέργεια
και ασφάλεια

XEΡΣΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΩΣ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΣΕΛ. 4

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

24ωρη λειτουργία
στο Κ.Υ. Αγίου Αλεξίου
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑ∆ΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

Πάει και ο Κολ!
ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (18.00)
ΤΖΟΚΕΡ: ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ 9.200.000 €

ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ «ΜΑΤΩΜΕΝΟΥ»
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Συγκίνηση
για τα «παιδιά
του ’43»
ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΛ. 10-11

2020 ευχές για ενότητα
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

2.461 θέσεις
στη ∆υτ. Ελλάδα

Τρεις µέσα, ένας
ελεύθερος µε όρους

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 9

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Απειλούσε να αυτοκτονήσει
µαζί µε το παιδί του!
ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα