Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολάζει
η Αλήδεα
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4565- ΕΤΟΣ 17ο
ΤΗΛ: 24410 80888
ΤΕΤΑΡΤΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
TIMH 0,50
νυφέρει στη ζωή σας υγείι, ευτυχία
Τέξ Τροσοκίες κιιναΠ αφήσει στοπαρελθότΠΠικρες
Τ εομΠΠεΝέείE Κιλή χρονια
Π Αήθεια
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γουρνοχαρά στου Γκιμπρη
Σχεδιάζουμε τη νέα θεσσαλία
. Στο καφενείο
του Γιμπρη
. Οκτ νέες
μελέτες οδηγούν σε ση
μαντικά
στην Πλατεία
Πλαστήρα, ιδιοκτήτης και Πελάτες ,
γιόρτασαν το
έμπα του νέου
χρόνου ..
οδικά και αντιπλημμυρικά
έργα στnν
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Σελ.7
Σελ. 3
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
ΕΛΤΑ,
ΚαρόίΤσ!