Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630- Αρ. φύλλου 17.670 .Τιμή 0,60 .Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30350. htp://www.proinosiogos.gg . [email protected]
Πιο κοντά φέρνει αυτό το ενδεχόμενο η δρομολόγηση του East Med
AEPIO
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ:
00ηυός θα καταλήτει στο Φλαροβούν θεσπρωτίας και η περιοχή μας α Ποικτλες εκδηλσεις έγιναν στα Γιάννενα για την έλενση του 2020
μορόσαι να δοκδιήσειμε οξύσος δίτο δανμήςο Ατοπείαιόμας
συτονομές δίσης πό αποδοίημη πιοιμίσεις κα τοατιή οναονό
ΡΔΕΠΑ και Εnergean οι πρτοι προμηθευτές καυσίμου.
Υποδοχή νέου χρόνου με την ελπίδα
κάτιθ' αλλάξει τρος το καλύτερο!
Δοξολογία στη Μητρόπολη, δεξίωση στην Περιφέρεια Ηπείρου,
συναυλία με κλασικές μελωδίες στο Πνευματικό Κέντρο και . .
rSanta Fiy . Ελισάφ: Πρέπει ν'αλλάξουμε νοοτροπία . .
. Αδικημένη ως Περιφέρεια t
ναι η Ήπειρος όσον αφορά στην
τροφοδοσία της με φυσικό at.
ριo, καύσιμο φηνότερο και πιο
φιλικό προς το περιβάλλον απ"
το πετpέλαιο .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ωστόσο , η υπογραφή χθες στο
Ζάππειο διακρατκής συμφωνίας
ανάμεσα σε Ελλάδα , Κύπρο και
Ισραήλ για την υλοπαίηση του αγωγού East Med που θα φέρνει αέpo
από τη λεκάνη της Ανατοκής Μεοογείου προς Τς a Η σχεδιαζόμενη κατάληξη του αγωγού Esst Med στο Φλωρο: βούν Θεσπρωίας ανοήει σημαντικές προσπτικές γα Την δημοοργία δικύου διανομής φοσικού αερίου στην Ήπειρ. .
Η φωτό από την υπογραφή διακραπιής συpφωνίας ανάμεσα
σε Ελλάδα, κοπpo κα lσραλ χθες στην Αθήνα
---------- ---------- -- ------------- 11η σελ.
Σης 8 Ιανουαρίου
ανοίγουν τα σχολεία
Στημιότυπα από τη
δοξόλογία στη Μητρό
πολη και την Πρωτοχροννάτικη συναυλία
στο Πνευμαπικό Κέντρο
Ιωαννίνων. .
. Μία νέα χρονιά ξκίνησε, την
οποία τα Γιάννενα υποδέχθηκαν,
όπως κάθε φορά , με κέφι ανταλ .
λαγές ευχν και με την ελπίδα ότι
όλα θ' αλλάξουν προς Το καλύτΕ
ρο και η ζωή μας θα
όμορφη . Κάτι που είναι ητούμε . πόλ . Πάντως , ο
νο σε κάθε νέο ξκίνημα.
Μετά τα γλέντα και
της laραμονής που έχουν γόει πλέ
ση του κανούριου έτους, εν ακόμα
και Α Βασίηδες Τ
πέταξων με αλε πιωτα πλαγιάς απ' τους Λγγόδες
Ανάσα- για τους οφειλέτες του Πημοσίου
Σεπερισσότερες δόσεις (24ή 48)
η αποπληρωμή χρεν στην Εφορία
Είναι δύσκολο να πτι κανείς σπό
τρα πς θα εξελιχθούν τα πρά ματα στον Τόπο μας και ιδίως στην
. 0ι γιορτές φτάνουν σιγά.
σιγά στο τέλος τους και οι μα
|θητές επιστρέφουν στα θρανία .
Τα σχολεία αναμίνεταν ανοί ξουν μετά τον εopτασμό των Θεο φανίων και συγκεκριμένα πν Τe
τάρτη 8 aνουαρίου . Παρότ , στις 7
| Ιανουορίου δεν είναι επίσημη αpγiα, ο δοπές των Χριτουγέν- |
νων για τασχολεία διαρκούν από |
ιλίγο mo
-11ησελ
,τα Τραπέψα
Μέσα στο πρτο εξάμηνο του 2020 το σκετικό NΣ
>ΤΟpε ειοχύ από 1η Ιανουρίουη νέα πάγια ρύθμιση
ΟΣεισχύ έθηκε από
την 1η ίανουαρίου η
: νέα πάγια ρύθμιση
οφελν , η οποία ανα μένεται να δσει σημαντική
στους οφειλέτες του
Δημοσίου , καθς τους
δίνεται πλέον η δυναΤότητα να αποπληρσουν τα χρέη τους σε
περισσότερες δόσεις .
Πο συγκεκφμένα με τη νέα συτή έως και σε 24 ή 48 μηνιαες δόσες
Τρχεται ξεκαβάφσμα αρμοδιοτήτων μτιξ
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αι Κράτους
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖΙ
Δεκεμβρίου -7
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε
Τρία τρίμηνα με το πρτο να αρχ
ζα σης 11 Σεπτεμβρίου και να λή| γ σηις 10 Δεκεμβρίου, Το δεύτερο
τρίμηνο apχίζει στης 11 Δεκεμβρί
ου και λήγαστις 10Μαρτίου και τ
Τρίο τpίμηνο αρχίζα στις 11 ΜapΤίου και λήγει στις 15 ίουνίαυ .
7 lανουαρίου .
ον θεσμός , σολούθηστν ανήμερα
της Πρωτοχpονιός η καθιερωμένη
δοξολογία στη Μηπρόπολη και οι Ε
πίσημες εκδηλσεις που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δή : πκή Αυτοδιοίκηση το 2020, και
μος luννπν με αφορμή την έλευ-: θς ήδη ο Υπουργός Εσωτερ
ν oi. Eσωτερικν θα mσε τις ατόψεις φορίων και χομμάτων
. Χρονά αλλαγν για την Το , cανάσα
TAMEIC
κν Τ. θεοδωρικάκος έχα προσναγγείλει ενδυνάμωση των ΟΤΑ
με νομοσχέδιο που θα έλθει στη
Βουλή και το οποίο θα ξεκαθαρί
Το διεκδιτούν Δημοτ. Αραίκαι αντολίτευση
ρίθμση θα εξpφλoύντaι Τμηματκά
TΠοrm α
ΜΙΝISTEYοr NT)
<Φωτιές ανάβει στο Μέτσοβο
το τεχνικό πρόγραμμα του 2020
όλες οι οφελές προς την Εφορία
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο β βανωμένες οφειλές σε εφoρίες , ελ γκικά κέντρα και Τελωνεία μπορούν
: να εαχθούν στη νέα πάμα ρύθμση Των 24-48 δόστων , υπό ην
προϋπόθεση όn δεν έχον υπαχθεί
σε ρύθμοη μημαπκής 11η σελ
Σοβαρήκαταγγελία της Πανελλήνιας Οτοσπονδίας..
Κάμερες καταγραφής ήου και εκόνας
στους χρους ης Πυρουβεστικής Ιωανήίνων
w Μήυση κατέθεσον χθες εpγαζόμενοι ης Κοιωpeίoύς Επχείρησης
. Με κόντρα ανάμεσα
στη Δημοτική Αρχή του
Κστα Τζαφέα και τς
παρατάξες της αντιπολί τευσης ξεκίνησε η νέα
χρονιά για τον Δήμο Με.
Τσόβου
Στο επίκεντρο βρίσκε
ται το τεχνκό πρόγραμμα
έργων Του 2020, για την
παιρότητα του σποίου εp ζουν αι δύο πλευρές !
Απαντντας σε πρόσφατη
: σχετική σνακοίνωση
λής της αΔύναμις Δημοτν Σπύ
ζει mς αρμοδιότητες μεταξύ των
δύο βαθμν Αυτοδιοίκησης και
της κρατικής δομής .
Μάλιστα σε πρόσφαη εκδήλω
ση ο υπουργός έκανε λόγο για μονέο συναίνεης στο
| εν λόγω ομοσχέδιο
VΕΛΕ από την Ετηρεσία και έρευνα από την ΕΛΑΣ
hhtaiε στις κΜετpονκές
wIhηyt από 1niwpou
. Στη σελδα 6
. Παράνομη παρακολούθηση
ων γραφείων της Περιφερειακής
Ένωσης Πυροσβεστικν Υπαλ .
λήλων Ηπείρου και της Διοίκησηκ
Νομού Ιωαννίνων καταγγέλλει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία με έγ,
γραφό mς tο υπογράφει ο Πρόε δρος Δημ .Σταθόπουλος και ο
Γεv. Τραμματίας Νικ Λαυρανος)
προς τον Υπουργό Πολιτικής
Προστασίας , τον -12η σελ
-11η σελ.
Χειμερινές εκπτσεις
από 13 Ιανουαρίου
. Στη σελίδα 12
Eρευνα του Ευρωβαοόμετοου
Ένας στους δύο Ελλnνες
οδιγεί επινδυνα! α
ρου Βασιλείου , ο οποίος ανέφερε
όΙ Το
στην Τελa αδρίοση του Δη
μοτκού Συμβουλίου a--1η σελ
επικεφο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
Διαπιστσεις
Ένα σύγχρονο χρηστήριο
έλασμα για τη Λωδνη!
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειστροφrή xθες στις προονήσεις.
Στην τελική ευθεία ο ΠΑΣ Πάννινα
για τον αγνα με τον Απόλλωνα Λάρισας
Το νέο έτος και
οι πολιτικοί μας...
. Σης πρoπονήσεις επ στρεψαν χτες οι ποδοοφα
ριστές Του ΠΑΣ Γιάννηνα με.
τά το ρεπό της Πρωτοχρονιός και μπήκε στην τελική
ευθεία η προετοιμοσία της
γιαννιτικης ομάδος για την
κυροσκάτικη (05/01 , 14:45)
οναμέτρηση με τον Απόλλω να Λάρισος στη Φιλππούπο
λη για την 11η αγωνιστική
της Super League 2 .
πρτη 11η σελ
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
> Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ. ΣΙΠΟΥ.
Φλάλογος - Συγγραφές
. Στην πρόσφατη περιοδεία Του στην Ήπερο ο πρωθυπουργός
της χρας αναρωτήθηκε για τη χαμηλή επισκεψμότητα του ΑρχαιοΧωρου τηςς Δυωνης Επί της ουσίας είναι σαν να κατέβε
ξής ερτημα, σε μορφή αντίστοιχη ενός σύγχρονου χρηστή
pιοu ελάσματος: Πότε οαρχαιολογικός χρος της Δωδνης θα αποκτήση την
. Ποιος δεν εύχεται η καινούργια χρονιά να φέ
ρει τα καλύτερα για τον καθένα; Και οιος δεν ελ
mίζaι στην ατομική και οικογενειακή Του ζωή να
δοκιμάσει καλύτερες εμπειρίες και ελπίδες για ένα
μέλλον με ληγότερα κακά από ό,πι το 201 , Αλά
mο πολύ πρέπει να υχόμαστε ωpιμότερο μυαλό και μεγαλύτερη
κοινωνική ευαισθησία στους πολιτικούς μας .
Και πράγμαη η ζωή του καθενός και η ευημερία της
| σκεπτν και ο υξς ναστε να αποτελεί πόλο έλξης επ για την περιοχή:
ογΧon :
Δυστυχς σήμερα δεν υπάρχει η ιέρεια Του μαντείου για να δσει
την κατάλληλη απάνηση, επομίνως αυτη θα πρεπει να -7η σελ
7η σελ
------

Τελευταία νέα από την εφημερίδα