Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ανύπαρκτοι στην κοινωνία οι εκλεκτοί του Κυριάκου για την προεδρία της Δημοκρατίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
ΠΕΜΠΤΗ
2.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1822
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΜΟΝΟ ΤΟ 2,5% ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΗ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑ
ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΑΙ IΜΑΜΟΓΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΜ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ
ΣΕΛ.7
Ο ΕΦΚΑ
διαγράφει οφειλέ
ασφαλισμένων
ΒΡΑΧΥΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ-ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ
ΒΑΡΟΝΟΙ-ΒΡΑΖΙ Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΛΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ηροκολούν στο Μαξιμου οι υnoψηφιότητεs noυ εξειάζει ο Κυ
ριάκοs Μητσοτάκηs για την Προεδρία τηs Δημοκροίos
Σύμφωνο με ηληροφορίεs τηs-ΚΟΝTRA NEWS" οι εκλεκτοί του Κυριάκου nατνουν
στην κυριολεξία σια γκάλοη και δεν έχουν κομία enoλύτωs αnoδοχή anό η Βάση Τns
Νέσs Δημοκροτίο.
Το Μέγαρο τις Διαπλοκής
Στόχοs τns κίνησns αυτήs είναι η εκ .
καθόριση του χαρτοφυλοκίου του
Ε.Φ.ΚΑ. onό ληξηρόθεσμεs opελέs
naλύ μικρού ύψου οι onoίes onλά επΗ
Βαρύνουν τον εισηρακτικό μιχονισμό
του ΚΕAΟ , χωρίs να εισηρόπονται .
ΣΕΛ 11
ΑΠΟ mv ορχή ms δημιουργίos του το Μέγορο
Μουσικήs onoτελεσε πιν ετομή ms διολοκή
ΔΙΑΟΟΡΟΙμεγαλάσχημοnopάγoνres xρισιμοnoδύνομη κρούσns στα μέοα ενημέρωσηs με
mνaoia aδίοζαν το nολπικό σύστημα nopίστανaν
τus ευεργέτε με έοδα του ολνκού δημοσίου .
ΠΑΤ Το Μέγορο Μουσικήs μόνο κατ' εniφοoη συ
νστά ένα ίδρυμα nou σχετίζεται με πν ιδωτική χρn
ματοδόηση οφού ηλεπουργία του στηρίζεται στον
κρατκό κορον .
ΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΙΑΚΗΣ συνείοντas Την no
ρόδοση nouθλει m δοκηση του Μεγόρου νο ono
ελεί ηροόν δοηλοκns έκονε s δικ του επογs .
ΤΟΠΟΘΕΗΣΕ ση δοκηση τον καλλητό του, Σnήλο Μονά .
ΕΧΕ nρormθεί δεξωση ση Φλθη στο σπίι του
Σn. Μaνά opουoίa του Κυρoκου Μηοοάκη, των
διοκήσεων των συστημικν τρoneν και των εκ
ηpooonwντων μεγάλων κατοσκευοστικν ομλων
ΣΕΛ 10
ÓVras
ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΠΕΣ
ΠΑΡΑΝΑΛΩΜΑ
ΠΥΡΟΣ Η ΝΟΤΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
D ΣΕΛ. 14
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΙΑ
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΕΝΝΑΣ
οινωθεί η τοnoθέτησn του στο Μέγορο
Στs 10 ανουορίου
ανομένεται να κατατεθεί nρos
Ψήφιση στη Βουλή το σχετικό
νομοσχέδιο με το onoio
όσοι γονείs δικοιούντοι θ
λομβάνουν 2000 ευρ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ
Μουσικήs μαου με ην Μορίτσα Τρουλού nou διο
ηλέκεται και ουτή με το νέο σύσημα εξουσίo .
αΩΣ ανιλομβάνεστε oό 1ο δόγμα m οpoτείas
nέpοσε ουτόματα σην αλική εnσροφή ms δοnλο κήs και τωνnορoγωνms σε όλεs ns αφάνoas ms
&ιμόσos ζωns .
Πότε επιστρέφεται
ήδιαγράφεται το
τέλος επιτηδεύματο
ΑΓΩΓΟΣ ΕASTMED
Ο ΣΕΛ. 3
ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΕΛ 11
ΣΕΛ 10
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ 020
KONTRA
Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια
μισθωτοί και συνταξιούχοι θα
έχουν μειωμένες κρατήσεις φόρου
εισοδήματος λόγω της εφαρμογής νέας
κλίμακας υπολογισμού του φόρου
στην οΠοία οι φορολογικοί συντελεστές
θα είναι μειωμένοι
μ ΕΜΜΗ)
εδΠρωταγωνιστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 8-9
ΚΑΘΜΕΡΙΜΑ ΣΤΙΣ22:00 KΟΝTRA