Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-EM κ
H οικογένεια της Ροδιακήςν
σας εύχεται
Καλή χονια
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ANΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ t
E AP ΦΥΛΟΥ 22384
40 ΕAΜΣ
ΧΡΟΝΙΑΚΟΡΟΣΗΜΟ
τονέο έτος για τη Ρδυ
Mηνύματάatισιοδοξίας από)
την Πολιτική ηγεσία και μεγάλες
Προσδοκίες από τον κδομο)
Μεγάλε
οι προσδοκίεδ
SUPER MARKET
ΟΕΒΑΡΗΣ
Σούπερ Μάρε
<ΗΡΟΔΙΑΚΗ>
σας εύχεται
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
υpές πpoδος unoται το 2020
ΜΑΒon κα η ος
ntpαν της eoοης oδς nou mpe μ
mνaλή κ30χpovos, orpooς κοι ο
eneς φroς εho βaoμες Μω τoν ενpον
κιnολmν συμαpν.
HPδος ιαι 6λα τα νηaά της Δδήpου
(ις λη ηχρo) οuν δομτεί τα mpo
ηρoνα χρόνα με ευomες εnmooες
Δεν ελo μόο ο δμaπου ouν doι τα
νοOρά οο οι emppήoς ia o η υστ
pnon mou uπέpo, ατά oνήομαλοa τα
φνα uοδομής
Τα πράματαθaΜάοuν προς το καλύρο,
υοmp e nmοmκή npoα του τόπου αυnό
οuoν npoδoodvoιιάτοο τον νηρ
<Η ΡΟΔΙΚΗ
λόγω της σημερινής αgiας
δεν θα χυνλοφορήσει αto
Πέμπτη 2 Ια νουαρίου
οας εύχοντα
Χρόκα Ποα
και Καβ Χρονια,
Αςunioμεόη w 2020 ουane oήεα
θα είαι μι δpορετική χρονά mpoς αυτή την
καπάθυνon,
4,ΕΜ κ