Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ι6ρντής- Μκά, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρα-Εκδύτρια Στανρίδον L Συλινή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ap φύλλου 6830-12.023
Περίοδος Β' (1974*
0,50 €
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙ ΚΗ
Οι αθλητικές
Πρωοχρονάτικα έθιμα στον Πόντο
Χρονογράφη μα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Το ποδαρικό
Στο νέο χρόνο
διακρίσεις
Πρωτοχρονιάς 2020
"Κακής απαρχής κακού τέλος"
(Κυπριακή παρομία)
Μητροπολίτου Δράμας
κ. ΠΑΥΛΟΥ
του 2019
Tοu lωάννη Δείρμεντζόγλου
Του κ . Γ.Κ. Χατζόπουλου, τ. Λυκειάρχη
σEλ. Sn
σελ. un
φελ 5η
Θελ. Υη
Μέσα από Τς σελίδες του Πρωινού Τύπουν
Σας ευχόμαστε
Τα σημαντικότερα γεγονότα
του 2019 στο Νομό της Δράμας
Καλή Χρον ιά με υγεία,
αγάπη και ευτυχία σε σας
2020 βρίσκεται ήδη εδ Σε κάθε αλαγή χpoνός, όλα
μας ευχόμαστε για κάτι καλύτερο στον τόπο και προς συγ γενείς , φiλους και γνωστούς . Το 2019, ήταν γενκά μα
χρονά εκλογν . Αλλά και ταυτόχρονα , μια χρονά κατά την
αποία κάποια από τα σημαντικά έργα που περψενε η Δράμα,
μπήκαν ήδη οε μα καλή φοη για:
θράκης, Πντε απόφοτοι Λυκείων του Ν. Δράμας, που ειoάγοντα στα ΑΕΙ της χρος.
Ο πέντε απόφοται είνα
1. Σταυρούλα Ρουμπέσου ατόφοτος του 1ο ΓΕΛ Δράμας, η
onοία συγκέντρωσε και τη μεγαλύτερη βαθμολογία
2. Κωνσταντίνος Φλμίδης ατόφοτος του 3ο ΓΕΛ Δράμας
3. ΜχαήλΠαταδόπουλος , αόφοτος του 4ου ΓΕΛ Δράμας
4. Ελένη Ισοαίδου , ατόφοτος του ΓΕΛ Καλαμιακίου.
5. Κωνσταντνα Πanasuμανουήλ , ατόφοπος του Μουσκού
Σχολείου Δράμας
και τις οικογένειες σας!
ατοδότηρη και .
μ κατασευή μέχρι τέλος του 2020, όπως η κα μέρους του α
τοΝνητόδρο μου Δράμας-Καβάλας κα η αναβάθμιση της
ανατολικής εισόδου της πόλης της Δράμας .
Στο σημείμα αυτό, κάναμε μια προστάεια να συγεντρ
σουμε μερικά από τασημαντικά πήματα που
απoσχoηση το Νομό Δράμος κα όλα έχουν ήδη
δημοσιευτεί στις σελίδος του -Πρωνού Τnou.
τόσο στην έντυπη έκδοση, όσο και στην ηλεκτρο
νωή. Ευχόμοστε μια νέα καλή χρονιάμε ακόμα ποριοσότερες υπmuνες για τη Δράμα.
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΑρχυηΜάκι αρχικρονιά κn φχή καλός μας χρό νος Ο Ιaου όριος είναι για τη Δράμα, ο μήναςτων
εθ ων και των μεταμφεσμένων μα ευετηρία στην
πεμοή.
Πiος λαίκν δρμενων αναβνει στην πε
ρυχή στο πρτο εππαήμερο του μήνα και έτσι
ολοκληρνετα το Δωδεκαήμερο των εορτν των
Χριστουγέννων , της Πρωτοχρονάς και των
Φτων.
Μπαμπούγερα , Αράrηδες , Γαίγες, Τσέτες ,
Κωδονοφόροι και άλλα noλλά ξoρκίζουν τα κακά
πνεύματα για τη νέα χρονά και εύχοντα καλή
ευετηρκή χρονά και φυσκά καλοτυχία Λaκά
δρμενα nou λαμβάνουν χρα σε όλη την πe
ριοχή των χυριντηςΔράμας, τα oπoίaβρίσκον
τα κυpίως σε ορεινές περιοχός όπως το
Μοναστηράκ, τον Ξηροπόταμο, τους Πύργους
την Πετρούσο, τον Βλακα, την Καλή Βρύση , το
Παγονέρι . Κορυφαίες εχφάνσεις μας πλούσιας
πoλτιστικής ληρονομάς και Παpάδοσης , η αποία έχει τις
ρες της στη Διονυσταή λατρεία που ατό αρχαοτάτων χρό νων υπήρε στην περοχή
Γυμνάσιο Appένων
, Μια μεγλη rροσφορά ατό την εταρεία RAYCAP κα το
Δραμο σnεpημmiα κ. Αποστολδη , Παραδίδετα στους μα θητές ο νέος αύλειος χρος του Γυuα σίου -Αρpένων . Δρά
μας nou μόλις έχει ολοληρωθεί . Στο ιστορκό Γυμνάσο
Appένuνw , στεγάζονται πλέον το 1ο Γυμνάσο και το 1ο Γενκό
Μκειο Δράμας. Το κτίριο του Γυμνασίου Αρρένων είναι χαρα
κτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, καθς έχει διάριεια ζωής
περίπου 90 χρόνων . Σήμερα, το σχολείο φλοξεενεί πάνω ατό
650 μαθητές καθημερνά. Ο αεος χρος του Γυνοoίου Αρ
ρένων , έχε ολάξει όψη ρ κά, έπετα από την γεναόδωρη
πρωτοβουλα της εταρείας
Reyeep κα του επχειρηματα
κ Αnοστολίδη.
Βραβεύσες μαθητν
από την Εurobork
, Από τηντράτεζα Εurobark,
βραβεύοντα μεταξφ 105 μαθητν αnό την Κεντρκή και
Ανατολική Μακεδονίας &
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Το Δημοτικό Σχ. Μιpόπολης στους MilkroR obots
Στο διαγωνισμό ΜroRobots συμμετέχει το Δημοτικό Σχ Mr
κόnολης και καταλαμβάνε των πρτη θέση. Πρόκετα κατον
τελικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Poμποτικής . Το Δημοτό
Σχαλείο Μικρόπολης Δράμος, στον Περιφερειακό Διγωνιομό
Εταδευτικής Ρομποτικής συμμετείχε με το θέμα : .Ο ποκσμός του Αρην, ο οτοίος δεξίκθη στις 16 Φεβρουαρίου στην
Ξάνθη . Στο διαγωνσμό συμμετείχαν συνολικά 3.000 μαθητές
ατό όλη την Ελάδα . Αργότερα, το Μόρτιο, το Δημοτιό σχ M
κρόπολης, έρχετα ανάμεσα στα πέντε πρτα σχολεία της Ελλόδας απαελήνο είπεδο.
| σελ3η
"Η Γέννηση του Κυρίου να φέρει την αγάπη.
και την ελπίδα στη ζωή μας !
Καλά χριστού γεννα! Ευτυχισμένο το νέο έτος!
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Δημήτρης Κυριαζίδης
τ. Βουλευτής
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
10 χομια.
Οrερυίτολn
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
συγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Οράμας
Νέες υπερούγχρονες υnηpeoίες
διαγνωστικν εξετάστων
tr aνn άλα ω κκαί
1 Δεκεμβρίου 2019
έως 4 Ιανουαρίου 2020
μn Μiνo nare λράμα
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo Τήplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηρόφος
τοopr
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνεα πλα 6ας αξνπέτα
μαtμίπσ τντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα