Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
9,ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10003.ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1 Ε-ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ 1,5 ΧΡΟΝΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
Ολοκληρθηκε
η έκδοση 98.000
διπλωμάτων οδήγησης
Σελ. 4
ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Καρατομήσεις
Οι δαπάνες πλαστικό
χρήμα Που "χτίζουν "
το αφορολόγητο
από το 2020
για Το μπαχαλο
Σελ 5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σελ. 4
ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΕΣ
Θέση
Ψυχρός πολεμος ι γευτρήσεις
στα τεμάχια 2 και 3 από την Τουρκία
Η χρονιά μας
Η Ελλάδα, η Ρωσία και n tαλία είκαν τα
Π1ο αποδοτικά χρηματιστήρια στην ΕυρΠn, το 2019, μια χρονιά Παγκόσμιας Πολιτικής και οικονομικής αστάθειας , επισημαί
νει το CNBC.
Κάποιοι επενδυτές απέφυγαν αυτές τις
αγορές ως " Πολύ επικίνδυνες, Πολιτικά
ασταθείς , εξαρτμενες από το εμπόριο , οι κονομικά αδύναμες, ή και όλα τα παραπάνω" είχε γράψει Προ μηνός ο Ρaς Μόλντ
διαχειριστής επενδύσεων στην AJ Bell, μια
πλατφόρμα επενδύσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. "Αυτό όμως φανερνει ότι
επενδύοντας σε ό, τι δείχνει εύκολο σπάνια
οδηγεί σε μεγάλα κέρδη" Προσέθετε ο Μολ
Τα μέτωπα
που μένουν ανοιχτά
Το 2020
Σελ. 2
Σελ. 6
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ντ.
Το CNBC κάνει εκτενή αναφορά στην Ελλάδα, το ελληνικό χρηματιστήριο και την οι κονομία . Ηταν κάποτε ο μενάλος "ασθενής "
της ΕυρΠης , όμως η χρα του ευρωπαϊ.
κού νότου φαίνετα πως μπαίνει σε ένα νέο
κεφάλαιο. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματι
στηρίου της Ελλάδας ανέβηκε κατά 43% το
2019 , καθιστντας την απόδοση της χρας
ως την κορυφαία στην ΕυρΠη και σε όλο
τον κόσμο" αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το 2019 αποδείχθηκε ιδιαίτερα καλό για
τις μετοές των ελληνικν τραπεζν , επιση
μανει τοαμερικανικό δίκτυο και Προσθέ
τει : Της Τράπεζας Πειραις αυξήθηκαν κατά 250% , της Εθνικής Τράπεζας της Ελλά
δος κατά 171% , της Alpha Bank
και της Eurobank κατά 67%.
Η Ελλάδα, επιπλέον, εντός του 2019 έβαλε τέλος στα capital controls, εν η κυβέρνηση εισήγαγε τον "Ηρακλη , ένα πρόγραμ
μα Που αφορά στη ρύθμιση των "κόκκινων
δανείων , σημεινει το CNBC.
9ΚΡΗς:
Ενοπλη επίθεση
σε ελλήνικό, ταγερήμεομήρους
Snodurlo
Διάκριση του
Ομίλου στα "Bravο
Sustainability
τά 71%
οκτ ναυτικούς
Awards 2019"
Σελ. 8
Σελ. 3
Ο λογικός