Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αλλαγή προτεραιοτήτων για τις μειώσεις βαρών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l771108592124
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.1 17
Αλλαγή προτεραιοτήτων
για τις μεισεις βαρν
Φως" από τα Φτα
αναμένουν οι ξενοδόχοι
Στο τριήμερο των Φτων ελπίζουν οι ξενοδόχοι των ορεινν και ημιορεινν περιοχν για
να δουν και Πάλι. φως στα ταμεία τους,
καθς οι κρατήσεις της Πρωτοχρονιάς δεν
Προσφέρονται και Πολύ για Πανηγυρισμούς . Η
γιορτή της Πρωτοχρονιάς Πέφτει στο μέσο
μιας εργάσιμης εβδομάδας, σε αντίθεση με τα
Θεοφάνια Που προσφέρουν ένα χορταστικό
εορταστικό τριήμερο για απόδραση και αυτό
φαίνεται στις κρατήσεις των δημοφιλν χειμερινν Προρισμν. σελ 11
Εξετάζεται νέο πλάνο στε να Πρoηyηθεί το ψαλίδισμα των εισφορν έναντι των φόρων
Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης των με- λόγος για τον οποίο εξετάζεται να δοθεί Προτεραιότητα να χρησιμοποηθούν για να αρηματοδοτήσουν μια
σεων στις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβα
ρύνσεις των επιχειρήσεων εξετάζει η κυβέρνηση . το μέτρο αυτό θα ωφελήσει όλες ανεξαιρέτως τις επΣυγκεκριμένα, η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ μελετά χειρήσεις, δηλαδή και τις κερδοφόρες και τις ζημιο - αντί 1,09 πουπροβλέπει το ήδη καταρτισθέν σχέδιο
το ενδεχόμενο να μην Προχωρήσει στην Περαιτέρω γόνες , εν η μείωση του συνελεστή φορολογίας εμείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος σοδήματος θα βοηθήσει μόνο όσες δηλνουν κέρδη . ραιτέρω μείωσης του εταιρικού φόρου μπορεί να
των εταιρειν και των λοιπν νομικν Προσπων Ειδικότερα, σε Περίπτωση κατά τηνοποία αποφασιστεί αξιοΠοιnθεί δημοσιονομικά για μια ταχύτερη μείωση
από το 24% στο 20% για τη χρήση του 2020, αλλά να
δόσει προτεραιότητα στη μείωση των ασφαλιστικν συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των εταιρειν ωσή τους να φθάσει το 3,9% ήδη από το 2021 και ο
εισφορν κατά 5 Ποσοστιαίες μονάδες, στε αυτή
να γίνει γρηγορότερα απ' ό,τι έχει αποφασιστεί. Ο
στη μείωση των ασφαλιστικν εισφορν είναι ότι
μεγαλύτερη μείωση των ασφαλιστικν εισφορν
ενιός του 2021, Π.Χ. κατά 3 Ποσοστιαίες μονάδες,
ΑΔΜΗΕ
Άνοιγμα στην αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας
του υπ. Εργασίας . Δηλαδή , η μη εφαρμογή της π
Ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα,
ο οποίος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να
αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική και στη χρα
μας , Προσδοκά να αποκτήσει ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗE . Γ' αυτό τον σκοπό , σύμφωνα
με πληροφορίες , θα αποστείλει σύντομα Πρό ταση Προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και τη PΑΕ , ζητντας τορυθμιστικό
πλαίσιο Που θα διαμορφωθεί για τν εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων
αποθήκευσης να επιτρέπει και τη δική του δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα . σελ. 7
να μηνεφαρμοστεί το 2021 ηΠεραιτέρω μείωση του
των ασφαλιστικν εισφορν, στε η σωρευτική μεί
και των λοιπν νομικν ΠροσΠων από το 24% στο
20%, θα εξοικονομηθούν 540 εκατ, τα οποία μπορούν
τελικός στόχος για σωρευτική μείωσή τους κατά 5%
να επιτευχθεί το 2022, αντί το 2023. σελ .5
Ταμυστικά και οι Παγίδες
τωνe-αποδείξεων
Τι θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2020
Εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ομολόγων και ρέπος ή από κέρδη
με εισοδήματα από μισθούς, συν
τάξεις, επιχειρηματικές δραστη άλλα χρηματοοικονομικά Προ
ριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύ- Τόντα δεν θα έχουν την παραπάνω
σεις ή ακίνητα Πρέπει από το 2020
να εξοφλούν με expήμα ή με άλλα
ηλεκτρονικάμέσα Πληρωμής δα
Πάνες αγοράς αγαθόν και παρο - θείς κοινωνικές ομάδες θα ισχύει
χής υπηρεσιν συνολικής αξίας εξαίρεση από την υποχρέωση
έως 30% των ετήσιων πραγματι εξόφλησης δαπανν έως 30% του
κν εισοδημάτων τους. Σε κάθε
Περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου Ποσοστού, το ακάλυπτο
Ποσό θα φορολογείται με συντε
λεστή 22% , Οι φορολογούμενοι χρέωση συλλογής και διακράτ
Που αποκτούν και εισοδήματα σης αποδείξεων λιανικν συναλ
Προερχόμενα από τόκους κατα
θέσεων, εντόκων γραμματίων , εισοδήματος. σελ.4
λόγω επενδύσεων σε μετοχές και
Παράταση
Έως και 15 Ιανουαρίου
τα τέλη κυκλοφορίας
υποχρέωσn για τα εισοδήματά
τους αυτά . Γιαφορολογούμενους
Που ανήκουν σε ορισμένες ευα
Έως και τις 15 Ιανουαρίου 2020 Παρατείνεται
η Προθεσμία, Που λήγει σήμερα, για την καταβολή των τελν κυκλοφορίας, καθς και γα
τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία,
σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΟΙΚ. σελ 6
ετήσιου εισοδήματος με κάρτες
ή άλλα eμέσα πληρωμής. Για τις
Περιπτσεις των φορολογουμένων
αυτν δεν θα ισχύει καν n υπο
Vision 2050
Τι Προβλέπει η Πρόταση για
το διυλιστήριο του μέλλοντος
Πρωτοχρονιά υπό το μηδέν
Με Πολικές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χρας θα γίνει η αλλαγή του χρόνου.
Το πέρασμα της κακοκαιρίας Ζηνοβίαν από τη χρα είναι σε εξέλιξη, εν αρκετές περιοχές
έχουν ντυθεί στα λευκά, με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από το μηδέν . σελ. 14
Την ολοκληηρωμένη πρόταση της ευρωπαϊκής
διύλισης Vision 2050, Που αφορά το διυλιστήριο του μέλλοντος και την Παραγωγή
καινοτόμων υγρν καυσίμων με χαμηλό αnoτύπωμα, Παρουσίασε ο Τζον Κούπερ , γενικός
διευθυντής του Συνδέσμου FuelsEurope nou
εκπροσωπεί τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης
στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε, κατά τm διάρκεια
πρόσφατης εκδήλωσης του Συνδέσμου και
του The Parliament Magazinew στο κτήριο του
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η οπoίa
φιλοξενήθηκε από την Ελληνίδα
ευρωβουλευτή Ελίζα Βόζεμπεργκ. σελ. 7
λαγν αξίας έως 30% του ετήσιου
Μεγαλύτερη φουλτου άσου
τράβηξαντο 2019
οι εισηγμένες
Ξένοι οίκΟΙ
Ποιο είναι
το αναπτυξιακό
(story για
τις τράπεζες
Πρόσβαση
μμε σε νέα
κεφάλαια
σελ.3
Υψηλές επιδόσεις
Ένωση Κεφαλαιαγορν
Μέτρα Που θα διευκολύνουν
την Πρόσβαση των μμε σε κεφά
λαια ζήτησαντα κράτη-μέλη από
την Κομισιόν , στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Περαιτέρω
εμβάθυνση τηις Ένωσης Κεφα
λαιαγορν της Ε.Ε. Το Συμβούλιο
ήδη εξετάζει έξι κεντρικούς στόχους, σελ . 3
Ηκαλύτερη χρηματιστηριακή χρονιά των δύο πρτων
δεκαετιν του 21ου αινα ήταν για το ελληνικό χρn
ματιστήριο το 2019 που μας αποχαιρετά σε λίγες Η επενδυτική
ρες, έχοντας φέρει στς εισηγμένες εταιρείες 16,7
δια. ευρό μεγελύερη κερλαιοτοίπση, τν υψηλότερη αθμίδα
απόδοση Παγκοσμίως με κέρδη 50,09% , εκδόσεις
εταιρικν ομολόγων συνολικής αξίας 3,456 δισ. ευρό τομεγαλο
και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους
1,326 δισ. ευρ. σελ . 2
Ελληνική οικονομία
Νομοσχέδιο
Σε δύο ισόποσες δόσεις
το επίδομα γέννησης
Τι επιφυλάσσει το 2020
στην Παγκόσμια οικονομία
ζητούμενο σκΣ
σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα